System penitencjarny w PolscePrzyczyny i konsekwencje retinopatii wcześniaków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Retinopatia wcześniacza

1.1. Definicja retinopatii wcześniaczej
1.2. Etiopatogeneza retinopatii wcześniaczej
1.2.1. Wpływ masy ciała i wieku ciążowego na wystąpienie retinopatii wcześniaków
1.2.2. Wpływ tlenu na narząd wzroku wcześniaków
1.2.3. Procesy zwężające i rozszerzające naczynia

1.2.4. Czynniki wrodzone
1.2.5. Zaburzenia wielonarządowe
1.2.6. Procesy infekcyjne
1.2.7. Procesy biochemiczne


Rozdział 2
Diagnostyka i ocena retinopatii wcześniaków

2.1. Klasyfikacja rop
2.2. Profilaktyka rop
2.3. Badanie dna oka
2.4. Badanie widzenia u wcześniaków z rop


Rozdział 3
Leczenie i powikłania retinopatii wcześniaczej

3.1. Leczenie
3.2. Powikłania


Rozdział 4
Metodologiczne podstawy pracy

4.1. Cel pracy
4.2. Organizacja i przebieg badania


Rozdział 5
Wyniki

5.1. Opis indywidualnego przypadku
5.2. Zalecenia dotyczące dalszej opieki


Rozdział 6
Dyskusja

Wnioski
Spis piśmiennictwa
Spis tabel
Spis rysunków

Wstęp

Rozdział 1
Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego i system penitencjarny w Polsce

1.1. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa
1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa i rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
1.3. Rozwój myśli penitencjarnej w Polsce i na świecie
1.4. Prawo penitencjale w Polsce
1.5. System odbywania kar
1.6. Areszty śledcze i zakłady karne w Polsce


Rozdział 2
Resocjalizacja w warunkach zakładów karnych

2.1. Pojęcie i cele socjalizacji i resocjalizacji
2.2. Istota resocjalizacji penitencjarnej – specyfika pracy resocjalizacyjnej z osobami
odbywającymi karę pozbawienia wolności


Rozdział 3
Specyfika pracy i przebywania w więzieniu

3.1. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej
3.2. Organizacja Służby Więziennej
3.3. Właściwości i następstwa izolacji więziennej


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Oceń