System podatkowy a przedsiebiorczosc.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Podatki pośrednie

1.1. Podatek od towarów i usług VAT ……….8
1.1.1. Konstrukcja podatku VAT………. 11
1.1.2. Rozwiazania prawne o charakterze przejsciowym i czasowym ……….16
1.2. Podatek akcyzowy ……….18
1.2.1.Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego ……….18
1.2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku akcyzowego ……….19
1.2.3. Skala i stawki w podatku akcyzowym ……….22
1.3. Cla ……….24
1.3.1. Clo a polityka gospodarcza ……….24
1.3.2. Elementy kalkulacyjne………. 25
1.3.3. Oplaty celne ……….27

Rozdzial II.
Podatki bezpośrednie

2.1. Podatek dochodowy od osób prawnych………. 29
2.1.1. Ogólna charakterystyka podatku ……….29
2.1.2. Skala i stawki podatkowe ……….32
2.1.3. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe jako mechanizm funkcjonowania gospodarki ……….34
2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ……….37
2.2.1. Uwagi ogólne ……….37
2.2.2. Kryteria podzialu podatku dochodowego od osób fizycznych………. 40
2.2.3. Zasady ogólne………. 45
2.2.4. Ryczalty………. 46
2.2.4.1. Ryczalt ewidencjonowany ………. 48
2.2.4.2. Karta podatkowa ……….51
2.2.5. Wybór formy opodatkowania ……….53
2.2.6. Skale i stawki podatkowe………. 57
2.2.6.1. Podatek od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych ……….59
2.2.6.2. Podatek od dochodów opodatkowanych w sposób zryczaltowany………. 60

Rozdzial III.
Podatki a przedsiebiorczosc

3.1. Ulgi i odliczenia w podatkach dochodowych ……….62
3.2. Wpływ podatków na decyzje inwestycyjne przedsiebiorców ……….69
3.2.1. Podatkowe uwarunkowania przeplywów kapitalowych ……….72
3.3. Opinia publiczna na temat reformy systemu podatkowego ……….76

Zakończenie ……….81
Spis tabel, rysunków i wykresów………. 84
Literatura………. 85

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>