System wartości młodzieży a stosunek do osób upośledzonych umysłowo. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp …………3

Rozdział I
Wartości w życiu człowieka

1.1. Treść i zakres pojęcia wartość …………6
1.2 Kryteria podziału wartości …………8
1.3. Kształtowanie się systemu wartości …………14
1.4. Trwałość czy zmienność wartości …………18
1.5. Realizacja wartości …………19
1.6. Rola wartości w funkcjonowaniu osobowości………… 21
1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22
Podsumowanie …………28

Rozdział II
Postawy

2.1. Postawy – ustalenia terminologiczne………… 31
2.2. Cechy postaw …………34
2.3. Podział postaw …………36
2.4. Funkcje postaw …………41
2.5. Powstawanie postaw. Czynniki determinujące kształtowanie się postaw. …………42
2.6. Niepełnosprawność umysłowa–ustalenie terminologiczne………… 44
2.7. Stosunek wobec osób upośledzonych umysłowo – rys historyczny………… 47
2.8. Postawy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie …………50

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań …………54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 54
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze………… 56
3.4. Opis grupy badawczej…………60
3.5. Teren i organizacja badań …………60
Badania zespołowe …………60

Rozdział IV
Analiza wyników badań

4.1. System wartości młodzieży………… 62
Podsumowanie …………68
4.2. Postawy młodzieży wobec osób upośledzonych umysłowo………… 70

Podsumowanie …………81
Zakończenie …………84
Bibliografia………… 86
Spis tabel …………88
Aneks …………90


Oceń