System wartosci młodzieży a stosunek do osób uposledzonych umyslowo.


Wstęp …………3

Rozdzial I
Wartosci w życiu czlowieka

1.1. Tresc i zakres pojecia wartosc …………6
1.2 Kryteria podzialu wartosci …………8
1.3. Kształtowanie się systemu wartosci …………14
1.4. Trwalosc czy zmiennosc wartosci …………18
1.5. Realizacja wartosci …………19
1.6. Rola wartosci w funkcjonowaniu osobowosci………… 21
1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22
Podsumowanie …………28

Rozdzial II
Postawy

2.1. Postawy – ustalenia terminologiczne………… 31
2.2. Cechy postaw …………34
2.3. Podzial postaw …………36
2.4. Funkcje postaw …………41
2.5. Powstawanie postaw. Czynniki determinujace ksztaltowanie się postaw. …………42
2.6. Niepelnosprawnosc umyslowa–ustalenie terminologiczne………… 44
2.7. Stosunek wobec osób uposledzonych umyslowo – rys historyczny………… 47
2.8. Postawy wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie …………50

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan …………54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 54
3.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze………… 56
3.4. Opis grupy badawczej…………60
3.5. Teren i organizacja badan …………60
Badania zespolowe …………60

Rozdzial IV
Analiza wyników badan

4.1. System wartosci mlodziezy………… 62
Podsumowanie …………68
4.2. Postawy młodzieży wobec osób uposledzonych umyslowo………… 70

Podsumowanie …………81
Zakończenie …………84
Bibliografia………… 86
Spis tabel …………88
Aneks …………90


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>