System wieziennictwa w polsce: ewolucja i czasy wspólczesne 4.5/5 (10)

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep

Rozdzial 1
Istota systemu wieziennictwa

1.1 Definicja i cechy systemu wieziennictwa
1.2 Geneza i rozwój systemu wieziennictwa
1.3 Funkcje cele systemu wieziennictwa
1.4 Rodzaje systemu wieziennictwa

Rozdzial 2
Geneza i pierwotne funkcjonowanie systemu polskiego wieziennictwa (do 1989 r.)

2.1. Polonizacja wieziennictwa
2.2. Struktura organizacyjna wieziennictwa
2.3. Organizacja wieziennictwa i personel wiezienny a nadzór
2.4. Nauka penitencjarystyki

Rozdzial 3
Przemiany w polskim wieziennictwie (po 1989 r.), a model oddzialywan penitencjarnych

3.1 Sytuacja polskiego wieziennictwa w roku 1989
3.2. Zalozenia i cele prowadzonych reform w wieziennictwie
3.3 Charakterystyka etapów reformy wieziennictwa
3.3.1. I etap reformy: zmiany w latach 1989 – 1996
3.3.2 II etap reformy: zmiany po roku 1996
3.4 Cechy przyjetego modelu oddzialywan penitencjarnych w swietle przeprowadzonych reform
3.4.1. Stan modelu oddzialywan penitencjarnych po reformach

Rozdzial 4
Ewolucja i wspólczesny wizerunek wieziennictwa polskiego

4.1. Identyfikacja zachodzacych zmian w wieziennictwie polskim
4.2. Glówne problemy w funkcjonowaniu wieziennictwa polskiego
4.3. Ocena wprowadzanych zmian prawnych w odniesieniu do wieziennictwa polskiego
4.4. Rozpoznanie koniecznych do przeprowadzenia reform w wieziennictwie polskim

Zakonczenie
Bibliografia
Akty prawne
Literatura
Czasopisma i publikacje

Oceń