System wyborczy w Polsce.


Rozdzial I
Zagadnienia wstepne

1.Istota wyborów
………5
2.Funkcje wyborów
………6
3.Rodzaje wyborów
………7


Rzodzial II
Regulacje wyboru organów przedstawicielskich

1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym
………9
2.Pojecie podstawowych zasad prawa i systemu
wyborczego………11


Rodzial III
Zasada powszechnosci

1.Czynne prawo wyborcze
………14
1.1 Kwestia wieku wyborczego
………14
1.2 Zagadnienia obywatelstwa
………15
1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze dzialanie
rady………15
2.Bierne prawo wyborcze
………16
3.Ograniczenia powszechnosci praw wyborczych
………17
4.Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych
………………18
4.1 Rejestr i spisy wyborców
………19


Rozdzial IV

Zasada równosci
1.Formalna i materialna równosc prawa wyborczego
………21


Rozdzial V
Zasada bezposredniosci

1. Zasada bezposredniosci………24


Rozdzial VI
Zasada tajnosci glosowania

1.Zasada tajnosci glosowania
……….26


Rozdzial VII
Zasada wolnosci wyborów

1.Zasada wolnosci wyborów
………29


Rozdzial VIII
Organizacja wyborów

1.Zarzadzenie i termin wyborów
………31
2.Podzial na okregi i obwody wyborcze
………32
3.Organy przeprowadzajace wybory
………33
4.Spisy wyborców
………34
5.Zgloszenie kandydatów (list)
………35
6.Rejestracja kandydatów (list)
………37
7.Glosowanie
………37
8.Ustalenie wyników glosowania
………38
9.Stwierdzenie waznosci wyborów
………38


Rozdzial IX
Systemy ustalania wyników wyborów

1.System wiekszosciowy
………40
2.System proporcjonalny
………41
3.Zalety i wady obu systemów
………42


Zakończenie………44
Literatura………50
Akty
prawne………51

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>