System zarządzania jakością w produkcji XYZ


Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka firmy i otoczenia

1.1. Profil i zakres działania Spółdzielni X
1.2. Struktura organizacyjna zakładu
1.3. Asortyment i sprzedaż wyrobów
1.4. Rynek zbytu, dystrybucja, konkurencja
1.5. Rynek surowca


Rozdział 2.
Wymagania i normy w procesię produkcyjnym zapewniające
wysoką jakość

2.1. Istota systemu HACCP
2.2. Pozyskiwanie mleka
2.3. Lokalizacja zakładu mleczarskiego
2.4. Proces produkcyjny
2.5. Magazynowanie wyrobów gotowych


Rozdział 3.
Zapewnienie jakości produktów na przykładzie XYZ

3.1. Zaopatrzenie w surowiec
3.2. Przebieg procesu technologicznego
3.3. Postępowanie z wyrobem gotowym
3.4. Ocena systemu zarządzania jakością w XYZ


Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>