System zarządzania oswiata przy udziale stowarzyszenia na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Oswiata – pojecie, systemy, umocowanie w prawie i zarzadzanie.

1.1. Funkcjonowanie oswiaty w świetle obowiazujacych przepisów prawnych………6
1.2. Zadania samorządu terytorialnego w działalności oswiatowej………15
1.3. Charakterystyka oswiaty w gminie Baranowo………20


Rozdzial II
Stowarzyszenie jako organizacja realizujaca cele oswiatowe.

2.1. Stowarzyszenie w świetle ustawy o stowarzyszeniach………25
2.2. Sposób przekazania stowarzyszeniu malej szkoly samorzadowej………29
2.3. Cle i zadania stowarzyszenia dla prowadzenia szkoly………33


Rozdzial III
Analiza placówek oswiatowych, prowadzonych przez stowarzyszenie w gminie baranowo.

3.1. Wykaz placówek przekazanych stowarzyszeniu i ich charakterystyka………36
3.2. Jakość merytoryczna nauczania i koszty utrzymania małych szkól ………39
3.3. Ocena funkcjonowania placówek oswiatowych prowadzonych przez stowarzyszenia w opinii rodziców ………47


Zakończenie………59
Bibliografia………61
Spis rysunków ………62
Spis tabel ………62
Spis wykresów ………63
Aneks ………64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>