Systemy informatyczne w Służbie Celnej 4.61/5 (18)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Charakterystyka Służby Celnej.

1. Rys historyczny Służby Celnej………..5
2. Przepisy regulujące działania Służby Celnej………..7
3. Misja, Wizja i Strategia Służby Celnej………..24
4. Wolny przepływ towarów w ramach UE po otwarciu granic………..32


Rozdział II
Analiza i podział istniejących systemów informatycznych w służbie celnej

1. Charakterystyka systemów informatycznych………..38
2. E-learning jako narzędzie w podnoszeniu kwalifikacji funkcjonariuszy celnych 'nowe zadania' szybka zmiana………56
3. Systemy informatyczne w realizacji bieżących zadań Służby Celnej………..59


Rozdział III
Modernizacja i innowacja w ramach nowych priorytetów rozwojowych służby celnej

1. Działania w ramach programu '3i' na lata 2010 – 2015………..64
2. Działania, terminy………..70
3. Nowe technologie i systemy informatyczne w procesie realizacji rozwoju Służby Celnej………..73


Zakończenie………..78
Bibliografia………..81
Spis tabel ………..83


Oceń