Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosłe życie. 4.42/5 (24)

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I.
Alkoholizm w literaturze.

1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5
1.2. Realizacja zadań rodziny a problemem alkoholizmu……….9
1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosłe życie dzieci……….17


Rozdział II.
Metodologia badań własnych.

2.1. Cele i problemy badawcze……….22
2.2.Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze……….23
2.3.Organizacja, przebieg i analiza badań własnych……….26
2.4. Wywiad……….36


Wnioski……….38
Zakończenie……….40
Bibliografia……….41
Spis tabel……….44
Spis rysunków……….46
Załącznik 1……….47
Załącznik 2……….51


Oceń