Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach.Streszczenie………..3
Wstęp………..4

Rozdzial I
Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje.

1.1. Pojecie rynku pracy………..6
1.2. Bezrobocie………..7
1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12
1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15
1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18
1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19


Rozdzial II
System aktywizacji zawodowej kobiet.

2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21
2.2. System wymiany informacji i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy………..23
2.3. Koszalin jako wizytówka gospodarcza regionu………..26
2.4. Projekty realizowane na rynku pracy w Koszalinie………..29


Rozdzial III
Sytuacja kobiet na rynku pracy w świetle dotychczasowych badan.

3.1. Ocena rynku pracy w Koszalinie w latach 2007-2009………..35
3.2. Wyniki badan. Jak kobiety oceniaja rynek pracy w Koszalinie w latach 2007-2009………..46


Zakończenie………..57
Literatura………..59
Spis rysunków, wykresów………..61
Spis tabel………..63
Wykaz aneksów………..64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>