Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu


Wstęp………..5

Rozdzial I
Alkoholizm jako choroba………..9

1. Definicje uzaleznienia. ………..10
2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12
3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17
4. Typy alkoholizmu. ………..18
5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20
5.1 Powiklania psychiczne………..20
5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24
5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26
5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29

1. Cele i przedmiot badan………..29
2. Problemy i hipotezy badawcze………..30
3. Zmienne, wskazniki i dobór próby………..33
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..35
5. Teren, organizacja i przebieg badan………..38
6. Charakterystyka badanej zbiorowosci………..39


Rozdzial III
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych………..42

1. Zwiazek miedzy sytuacja rodzinna w rodzinie generacyjnej a uzaleznieniem alkoholowym………..43
2. Sytuacja w rodzinie prokreacyjnej a uzaleznienie alkoholowe………..50
3. Wykształcenie a uzaleznienie od alkoholu………..58
4. Wykonywany zawód a uzaleznienie od alkoholu………..59
4.1. Wpływ alkoholizmu na prace etatowa………..61
5. Przeniesienie wzorców dotyczacych picia rozumiane jako „dziedzicznosc” choroby alkoholowej………..62
6. Róznice miedzy uzaleznionymi kobietami i mezczyznami………..64
6.1. Róznice w wieku uzaleznionych kobiet i mezczyzn………..64
6.2. Róznice w wyksztalceniu uzaleznionych kobiet i mezczyzn………..66


Podsumowanie………..68
Bibliografia………..75
Wykaz tabel………..78
Aneks………..79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>