Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy) 4.35/5 (20)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……….3

Rozdział I
Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS)

1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6
1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14
1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ……….23


Rozdział II
Dziecko w szkole z zespołem FAS

2.1. Dziecko z FAS w kontekście szkoły ……….27
2.2. Główne założenia pracy z dziećmi z zespołem FAS……….36
2.3. Metody i formy pomocy dziecku z zespołem FAS ……….42


Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.

3.1. Cel i przedmiot badań ……….52
3.2. Problemy badawcze ……….55
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….58
3.4. Organizacja i przebieg badań……….64


Rozdział IV Sytuacja szkolna dziecka z syndromem FAS
w świetle wyników badań własnych.

4.1. Identyfikacja problemu……….66
4.2. Geneza i dynamika zjawiska……….68
4.3. Podsumowanie. Propozycje rozwiązania problemu……….81


Zakończenie……….84
Bibliografia……….86
Aneks……….89


Oceń