Sytuacja szkolna ucznia z implantem slimakowym w gimnazjum. Studium przypadku


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Surdopedagogika – wyjasnienia terminologiczne

1.1. Uszkodzenie sluchu – istota, przyczyny, rodzaje
1.2. Osoby niepelnosprawne z uszkodzeniem sluchu, klasyfikacja uszkodzen ………..10
1.3. Proces komunikacji nieslyszacych ………..16
1.4. Protezowanie sluchowe ……….. 19


Rozdzial II. Dzieci z wada sluchu

2.1. Wychowanie dzieci slaboslyszacych i nieslyszacych……….. 25
2.2. Ksztalcenie zintegrowane dzieci z uszkodzeniem sluchu ………..30
2.3. Rehabilitacja dzieci z wada sluchu……….. 36


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ………..41
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………..42
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..44
3.4. Harmonogram badan ………..46


Rozdzial IV.
Wyniki badan wlasnych

4.1. Opis dziecka ………..48
4.2. Wyniki sondazu diagnostycznego……….. 50
4.2.1. Wyniki ankiety dla nauczycieli oraz rodziców……….. 50
4.2.2. Wyniki wywiadu z uczniem ………..55
4.3. Podsumowanie badan……….. 56
4.3.1. Wskazówki do pracy z dzieckiem z wada sluchu……….. 57


Zakończenie……….. 59
Literatura ………..61
Spis tabel ………..66
Spis rysunków……….. 67
Spis zalaczników ……….. 68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>