Sytuacja zyciowa dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Wprowadzenie w zagadnienia pracy na podstawie literatury przedmiotu

1. Alkoholizm w ujęciu teoretycznym i praktycznym………. 5
1.1. Próba porzadku definicyjnego pijanstwo, alkoholizm, uzaleznienie, wspóluzaleznienie ……….5
1.2. Droga do choroby alkoholowej ……….9
1.3. Statystyczne ujecie kwestii. Swiat Polska………. 12
2. Dziecinstwo o poczatkach zycia czlowieka. Ogólna charakterystyka rozwoju biologicznego i psycho-społecznego „malego ……….8221; czlowieka 18
3. Znaczenie srodowiska rodzinnego dla prawidlowego rozwoju dziecka………. 23
4. Wizerunek polskiej rodziny na progu XXI wieku – z perspektywy problemów spolecznych………. 29


Rozdzial II.
Dramaty codziennosci dzieciecej w rodzinie alkoholowej

1.Wizerunek rodziny dotknietej problemem alkoholowym ……….36
1.1.Procesy deformacji podstawowych funkcji rodziny ……….36
1.2. Efekty socjalizacyjne panorama ról społecznych dziecka alkoholika i jego strategie obronne………. 40
2.Trudnosci w relacjach z rówiesnikami ……….44
3. Problemy w nauce jako konsekwencja rodzinnych zaniedban edukacyjnych ……….46
4. Pamiec dziecinstwa Dorosle Dzieci Alkoholików ……….50


Rozdzial III.
W kierunku poprawy obliczy dziecinstwa (wybrane aspekty)

1. Polityka spoleczna państwa polskiego wobec zlozonego problemu społecznego alkoholizmu ……….57
2. Organizacje społeczne i ruchy samopomocowe na rzecz poprawy sytuacji zyciowej dziecka z rodziny alkoholowej………. 63
2.1. Alateen- zrozumienie i wzmocnienie ……….66
2.1.1.Geneza ……….67
2.1.2. Cele, zasady pomocy dwanascie stopni i dwanascie tradycji ……….70


Zakończenie………. 73
Bibliografia ……….74
Aneks………. 78 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>