Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i okresie rodzicielstwa

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……..4

Rozdział I
Kobiety na rynku pracy

1.1 Praca zawodowa kobiet…….. 6
1.2 Różnice w sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn…….. 10
1.3 Bezrobocie wśród kobiet…….. 14
1.4 Łącznie kariery zawodowej i macierzyństwa…….. 16


Rozdział II
Prawne aspekty ochrony kobiet w ciąży

2.1. Regulacje europejskie…….. 20
2.2. Ochrona stosunku z perspektywy prawa krajowego ……..22
2.3. Obowiązki pracodawcy względem ciężarnej pracownicy ……..26
2.4. Wynagrodzenie chorobowe w okresie ciąży…….. 30


Rozdział III
Uprawnienia kobiet w związku z rodzicielstwem

3.1 Urlop macierzyński ……..32
3.2 Urlop wychowawczy…….. 38
3.3. Prawa kobiet w pracy w związku z macierzyństwem ……..41


Rozdział IV
Ochrona prawna kobiet w okresie ciąży i rodzicielstwa w świetle badań

4.1. Dane dotyczące naruszenia praw kobiet w ciąży ……..45
4.2. Dane dotyczące naruszenia praw kobiet w okresie rodzicielstwa…….. 49
4.3. Charakterystyka orzecznictwa sądowego…….. 53


Zakończenie ……..59
Bibliografia ……..61
Spis tabel, wykresów, rysunków ……..65