Szkoła jako placówka oświatowa na przykładzie Szkoły X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……… 5

Rozdział I
Rozwój szkolnictwa w Polsce

1.1 Pojęcie, geneza i rozwój oświaty………4
1.1.1 Geneza pojęcia………5
1.1.2 Funkcje oświaty………8
1.2 Edukacja w Polsce………10
1.3 Rola kształcenia i wychowania w polskim systemie oświaty………18

Rozdział II
System oświaty w Polsce

2.1 Jednostki organizacyjne systemu oświaty……… ………33
2.2 Oświata w Polsce po 1999 roku – charakterystyka systemu oświaty………38
2.3 Reforma edukacji w szkolnictwie polskim………46
2.4 Finansowanie systemu oświaty………52

Rozdział III
Szkoła jako instytucja oświatowo- wychowawcza w świetle dokumentów prawnych i literatury

3.1 Akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły i pracę nauczyciela………61
3.2 Awans zawodowy nauczycieli………64
3.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w X- ogólna charakterystyka placówki………69

Rozdział IV
Doświadczenie i zaangażowanie zawodowe Kadry Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Xw świetle badań własnych

Zakończenie ………80
Bibliografia………85

Oceń