Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział 1
Budżet gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

1.1. Pojęcie, istota i znaczenie samorządu terytorialnego ……….5
1.2. Samodzielność i zakres zadań samorządu gminnego ……….11
1.3. Budżet gminy, jego zasady i funkcje………. 15
1.4. Rodzaje i charakterystyka dochodów i wydatków gminy ……….19

Rozdział 2
Samorząd terytorialny a rozwój lokalny

2.1. Pojęcie rozwoju lokalnego ……….25
2.2. Czynniki rozwoju lokalnego ……….29
2.3. Fundusze strukturalne jako instrumenty realizacji rozwoju lokalnego ……….35
2.4. Charakterystyka wskaźników rozwoju lokalnego………. 40

Rozdział 3
Charakterystyka gminy Końskie

3.1. Ogólna charakterystyka badanej gminy ……….45
3.2. Infrastruktura społeczna i techniczna gminy Końskie………. 49
3.3. Analiza SWOT badanej gminy ……….54
3.4. Projekty realizowane przez gminę Końskie………. 55

Rozdział 4
Analiza rozwoju lokalnego gminy Końskie

4.1. Wielkość i struktura dochodów realizowanych przez badaną gminę………. 60
4.2. Dynamika dochodów z uwzględnieniem środków europejskich ……….63
4.3. Wielkość i struktura rozwojowych wydatków realizowanych przez gminę Końskie………. 66
4.4. Analiza wskaźników rozwoju gminy ……….70

Zakończenie ……….80
Bibliografia………. 84
Spis rysunków………. 88
Spis tabel ……….90
Spis wykresów………. 92

Oceń