Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ. 4.81/5 (42)

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5

1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5
1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11


Rozdział II
Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19

2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21
2.2. Metody i formy szkoleń………23
2.3. Ocena szkoleń ………28


Rozdział III
Szkolenia w XYZ 30

3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30
3.2 System ocen pracowników………35


Zakończenie………37

Bibliografia ………40

Oceń