Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy na stanowiskach roboczych na przykładzie stanowiska pracy spawacza 4/5 (9)

18 lutego 2021 0 Przez administrator


1. Wstep………. 5

1.1 Uwagi wstepne………. 5
1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem………. 5
1.3 Podstawowe akty prawne zwiazane z tematem………. 6

2. Szkolenie wstepne ogólne na stanowiskach roboczych.

2.1 Cel szkolenia wstepnego ogólnego………. 6
2.2 Uczestnicy szkolenia………. 7
2.3 Osoba prowadzaca szkolenie………. 7
2.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 7
2.5 Program szkolenia wstepnego na stanowiskach roboczych………. 7
2.6 Potwierdzenie odbycia szkolenia oraz wzór dokumentu………. 9

3. Instruktaz stanowiskowy na stanowiskach roboczych.

3.1 Cel instruktazu stanowiskowego………. 10
3.2 Uczestnicy szkolenia………. 10
3.3 Osoba prowadzaca instruktaz………. 10
3.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 11
3.5 Program instruktazu stanowiskowego na stanowiskach roboczych………. 12
3.6 Potwierdzenie odbycia szkolenia………. 14
3.7 Dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia………. 14

4. Stanowisko pracy spawacza – przyklad.

4.1 Charakterystyka srodowiska pracy………. 16
4.2 Zagrozenia wystepujace na stanowisku pracy………. 16
4.3 Ocena ryzyka zawodowego spawacza jedna z wybranych metod………. 18

5. Szkolenie wstepne na stanowisku spawacza………. 21

6. Instruktaz stanowiskowy na stanowisku spawacza………. 44

7. Szkolenia wstepne ogólne oraz instruktaz stanowiskowy w czasie pandemii COVID – 19………. 51

Podsumowanie ………52
Literatura……….53
Spis tabel………. 54
Spis rysunków………. 54

Spis zdjec………. 54

Oceń