Tag: Adaptacja dziecka 3 letniego do przedszkola praca licencjacka

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskaźniki 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w…
Przeczytaj więcej

Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne 1.2 Pojęcie dziecka 1.3 Pojęcie praw dziecka 1.4 Prawa dziecka – rys historyczny 1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym 1.6 Prawa dziecka w szkole 1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki…
Przeczytaj więcej

Rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczeszczajacych do przedszkola

Wstęp Rozdzial 1. Rodzina a dziecko niepelnosprawne – przeglad problematyki 1.1. Ustalenia terminologiczne 1.2. Sytuacja i przezycia emocjonalne rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 1.3. Funkcjonowanie społeczne rodziny 1.4. Charakterystyka wybranych niepelnosprawnosci 1.5. Wychowanie przedszkolne w ujęciu ogólnym Rozdzial 2.Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel, problem, pytania i hipotezy badawcze 2.2. Wlasna metoda, techniki i narzedzia badawcze 2.3.…
Przeczytaj więcej

Komputerowe gry edukacyjne w rozwoju dziecka w klasach 1-3

Wstęp……….. 3 Rozdzial 1 Rozwój dziecka w klasach 1-3 1.1. Pojecie rozwoju dziecka……….. 5 1.2. Ogólna charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego……….. 8 1.3. Charakterystyka rozwoju umyslowego ………..11 1.4. Specyfika rozwoju emocjonalnego ……….. 14 1.5. Moralny i spoleczny rozwój dziecka ………..16 Rozdzial 2 Komputerowe gry edukacyjne 2.1. Pojecia gra komputerowa, edukacyjna gra komputerowa ………..20 2.2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja 1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15 1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18 1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21 1.5. Trudnosci adaptacyjne ………..36 1.6. Wychowanie integracyjne w przedszkolu……….. 42 Rozdzial II. Wada sluchu – jej…
Przeczytaj więcej

Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych.

Wstęp. Rozdzial 1.Psychologiczny aspekt adopcji. 1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5 1.2. Problem jawnosci adopcji………..6 1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7 Rozdzial 2. Zarys adopcji w Polsce. 2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9 2.2 Procedury adopcyjne………..11 2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13 Rozdzial 3. Rodzicielstwo po adopcji. 3.1 Akceptacja i tolerancja spoleczenstwa………..15 3.2 Problemy rozwojowe a oczekiwania rodzin…
Przeczytaj więcej

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym.

  Wstęp………3 Rozdział I Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu 1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5 2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9 3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzające rozwój dziecka przedszkolu……… 14 Rozdział II Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym 1. Pojęcie zabawy ………19 2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w gminie XYZ.

Wstęp. Rozdzial 1. Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oswiaty. 1.1. Definicja przedszkola. 1.1.1 Typy i rodzaje przedszkola. 1.2. Funkcje i zadania przedszkola. 1.2.1 Podstawa programowa. 1.2.2 Zalozenia programowe. 1.2.3 Cele programu. 1.2.4. Diagnoza osiagniec rozwojowych dziecka. Rozdzial 2. Srodowisko przedszkolne i rodzinne, a adaptacja dziecka w przedszkolu. 2.1 Pojecie adaptacji w ujęciu róznych teorii. 2.2…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola.

Wstęp………..4 Rozdział I Badany problem w świetle literatury 1. Rozumienie pojęcia adaptacja……….. 7 2. Cechy procesu rozwojowego trzyletniego dziecka ………..13 2.1. Sfera fizyczna – ruchowa ………..15 2.2. Sfera społeczna – emocjonalna ………..17 2.3. Sfera poznawczo – umysłowa ………..20 3. Przejawy prawidłowej adaptacji oraz jej braku ………..22 4. Znaczenie adaptacji dla dalszego rozwoju dziecka……….. 24 5.…
Przeczytaj więcej

Terapia zaburzen stresowych i adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Zaburzenia stresowe i adaptacyjne- przeglad literatury 1.1 Zespól stresowy i adaptacyjny………..4 1.2 Dziecko zestresowane i z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu………..10 1.3 Pomoc psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami stresowymi i adaptacyjnymi………..14 Rozdzial 2. Problematyka stresu i adaptacji w srodowisku przedszkolnym 2.1 Zbadanie negatywnych reakcji dzieci zwiazanych ze stresem i adaptacja w przedszkolu ………..18…
Przeczytaj więcej

Proces adaptacyjny dziecka trzyletniego do srodowiska przedszkolnego na przykładzie publicznego przedszkola.

Wstęp………..3. Rozdzial I. Proces adaptacji dziecka w świetle literatury. 1. Adaptacja w literaturze przedmiotu………..5. 2. Uwarunkowania procesu adaptacji dziecka do przedszkola………..9. 3. Trudnosci dziecka w adaptacji do przedszkola………..12 4. Charakterystyka rozwoju dziecka 3-letniego………..18. 5. Znaczenie rodziny w procesię adaptacyjnym………..20. 6. Działania przedszkola wspomagajace proces adaptacji……….. 26. Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 1. Przedmiot i cel…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ADHD w mlodszym wieku szkolnym.

Wstęp Rozdzial 1. ADHD -przeglad literatury przedmiotu 1.1. Definicja i etiologia ADHD 1.2. Objawy choroby 1.3. Diagnozowanie zaburzenia Rozdzial 2 ADHD a funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym 2.1. Adaptacja w szkole 2.2 Relacje z kolegami 2.3 Kontakt z nauczycielami 2.4. Terapia dzieci z ADHD Rozdzial 3 Metodologia badan wlasnych 3.1. Cel badania 3.2. Przedmiot badan…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu.

Wstęp…………3 Rozdzial 1 Problem badawczy w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej. 1.1 Analiza pojecia adaptacja…………6 1.2 Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze w przystosowaniu dziecka do przedszkola…………11 1.3 Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola…………18 Rozdzial 2 Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego. 2.1 Cechy rozwoju fizycznego…………21 2.2 Sprawnosc ruchowa…………22 2.3 Procesy poznawcze…………23 2.4 Uczucia i kontakty społeczne…………25…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dziecka trzyletniego do przdszkola.

Wstęp Rozdzial I Edukacja przedszkolna w ujęciu teoretycznym 1. Pojecie edukacji przedszkolnej 2. Podstawy prawne funkcjonowania przedszkoli 3. Cele i zadania przedszkola 4. Podsumowanie Rozdzial II Adaptacja w literaturze pedagogicznej i psychologicznej 1. Analiza pojecia adaptacja 2. Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze i jej rola w przystosowaniu dziecka do przedszkola 3. Warunki rozwojowe dziecka trzyletniego…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci do przedszkola w zaleznosci od miejsca zamieszkania.

Wstęp……….2 Rozdzial I Adaptacja dziecka w przedszkolu. 1.1. Prawidlowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ……….3 1.1.1. Rozwój fizyczny i sprawnosc ruchowa ……….4 1.1.2. Rozwój umyslowy i poznawczy………. 7 1.1.3. Rozwój emocjonalny i spoleczny ……….11 1.1.4. Dojrzalosc przedszkolna dziecka i jej kryteria………. 14 1.2. Czynniki ulatwiajace i utrudniajace adaptacje dziecka ……….17 1.3. Standard przedszkola a adaptacja…
Przeczytaj więcej

Przystosowanie dziecka 3 letniego do warunkow przedszkolnych na przykładzie przedszkola XYZ.

Wstęp ………4 Rozdzial I Problemy adaptacyjne 1.Pojecie adaptacji oraz dojrzalosci przedszkolnej………5 2.Objawy trudnosci adaptacyjnych………7 3.Działania podjete przez rodziców wspomagajace proces adaptacji………12 4.Rola i zadania przedszkola w procesię adaptacji dzieci………14 5.Psychologiczne korzysci programów adaptacyjnych………19 Rozdzial II Rozwój dziecka 3 letniego 1.Rozwój psychofizyczny dziecka………21 2.Rozwój emocjonalno -spoleczny dziecka………24 3.Wpływ przedszkola na rozwój dziecka………26 Rozdzial III Podstawy badan…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu.

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ….10 1.2. Definicja adaptacji ….13 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego….18 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym…24 Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan….26 2.2. Problemy i hipotezy badawcze…29 2.3. Zmienne i…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci trzy letnich w przedszkolu

Wstęp Rozdzial 1 Problemy adaptacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie adaptacji, przystosowania i dojrzalosci przedszkolnej w świetle literatury przedmiotu 1.2. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.3. Obszary wpływajace na powstawanie problemów adaptacyjnych 1.4. Wybrane problemy zwiazane z adaptacja dzieci w przedszkolu Rozdzial 2 Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cele badan 2.2. Problemy i…
Przeczytaj więcej

Adaptacja spoleczna dzieci z niepelnosprawnoscia ruchowa po I klasię szkoly podstawowej w klasię integracyjnej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Pojecie niepełnosprawności w świetle literatury 1.1 Definicja niepelnosprawnosci……….6 1.2 Klasyfikacja niepelnosprawnosci……….11 1.3 Klasyfikacja dzieci z dysfunkcja narzadu ruchu ……….18 Rozdzial II Problematyka adaptacji społecznej w srodowisku szkolnym 2.1 Pojecie adaptacji społecznej……….22 2.2 Charakterystyka potrzeb bezpieczenstwa społecznego……….25 Rozdzial III Metodologia badan wlasnych 3.1 Cel, przedmiot i problem badawczy……….32 3.2 Metody, techniki i narzedzia…
Przeczytaj więcej