Tag: analiza badan wlasnych

Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,

Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple 4.51/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14…