Tag: analiza budżetu gminy praca licencjacka

Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,

Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie 4.41/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5 1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8 1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13 1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15 Rozdział II Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19 2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19 2.2 […]

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach 4.39/5 (23)

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza       1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa 2.2 Przedmiot działalności spółki 2.3 Analiza pozycji w branży 2.4 Zatrudnienie 2.5 Sprawozdania finansowe […]

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ 4.22/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdział I Teoria małych i średnich przedsiębiorstw       1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10 1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12 1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14 Rozdział II Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw       2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18 […]

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX 4.23/5 (26)

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji       1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie 1.3 Metody oceny pracowników 1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia 1.5 Autorytet oceniających 1.6 Uczestnicy procesu oceniania 1.7 Częstotliwość oceny pracowników 1.8 Błędy systemu ocen okresowych […]

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ 4.42/5 (24)

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet […]

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji 4.36/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Proces komunikacji w organizacji       1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5 1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5 1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7 1.2. Komunikacja w organizacji……….10 1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12 1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15 Rozdział 2 Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów       2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20 2.2.Koła jakości ……….26 2.3.Metoda […]

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.43/5 (23)

Wstęp Rozdział I Istota Fuzji i przejęć       1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć 1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć 1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć 1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć Rozdział II Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć       2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć 2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć 2.3.Aspekty rachunkowe w procesach […]

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie 4.2/5 (20)

Wstęp Rozdział 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2. Teorie treści 1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 1.2.6. Teorie treści – porównanie 1.3. Teorie procesu 1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma […]

Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP 4.16/5 (25)

Wstęp………6 Rozdział 1 Motywacja i jej znaczenie dla organizacji 1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7 1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11 1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14 1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19 Rozdział 2 Rodzaje motywacji 2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach       2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25 2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27 […]

Jakość świadczonych usług hotelarskich w opinii klientów (na przykładzie hotelu ‚Hermitage’ w Brześciu) 4.22/5 (23)

Wstęp……….9 Rozdział I Rrynek usług hotelarskich 1.1 Tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa………. 12 1.2 Obiekty hotelarskie – rodzaje, klasyfikacja, kategoryzacja………. 13 1.3 Usługi hotelarskie – definicja, klasyfikacja………. 16 Rozdział II Jakość usług hotelarskich w ujęciu teoretycznym 2.1. Definicja i istota jakości ……….19 2.2. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia systemu zarządzania jakością w hotelach ……….21 2.3. Metody badania jakości […]

Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 4.15/5 (20)

Wstęp………4 Rozdział 1 Istota i znaczenie analizy rentowności spółki  1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6 1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9 1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11 Rozdział 2 Branża logistyczna w Polsce 2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15 2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17 2.3. […]

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie 4.21/5 (19)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego 1.1. Definicje podstawowych pojęć 1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu 1.3. Podział magazynów 1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego 1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów. 1.5.1. Podział magazynu na strefy 1.5.2. Układy technologiczne magazynów Rozdział 2 Charakterystyka procesów magazynowych 2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania 2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie […]

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III […]

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska 4.22/5 (18)

Wstęp ………6 Rodział 1 Motywowanie w procesie zarządzania 1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8 1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10 1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17 Rodział 2 Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego 2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21 2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24 2.3 Motywowanie przez premię ………27 Rodział 3 Motywowanie pozapłacowe […]

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX 4.19/5 (26)

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych       1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5 1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8 1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12 1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18 1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21 Rozdział II Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym       2.1. Istota i funkcje […]

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Rola gospodarstw domowych na rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Bilans majatkowy gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]