Tag: analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,

Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach 4.39/5 (23)

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza       1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa 2.2 Przedmiot działalności spółki 2.3 Analiza pozycji w branży 2.4 Zatrudnienie 2.5 Sprawozdania finansowe […]

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ 4.22/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdział I Teoria małych i średnich przedsiębiorstw       1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10 1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12 1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14 Rozdział II Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw       2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18 […]

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX 4.23/5 (26)

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji       1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie 1.3 Metody oceny pracowników 1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia 1.5 Autorytet oceniających 1.6 Uczestnicy procesu oceniania 1.7 Częstotliwość oceny pracowników 1.8 Błędy systemu ocen okresowych […]

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ 4.42/5 (24)

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet […]

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji 4.36/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Proces komunikacji w organizacji       1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5 1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5 1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7 1.2. Komunikacja w organizacji……….10 1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12 1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15 Rozdział 2 Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów       2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20 2.2.Koła jakości ……….26 2.3.Metoda […]

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.43/5 (23)

Wstęp Rozdział I Istota Fuzji i przejęć       1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć 1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć 1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć 1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć Rozdział II Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć       2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć 2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć 2.3.Aspekty rachunkowe w procesach […]

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie 4.2/5 (20)

Wstęp Rozdział 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2. Teorie treści 1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 1.2.6. Teorie treści – porównanie 1.3. Teorie procesu 1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma […]

Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP 4.16/5 (25)

Wstęp………6 Rozdział 1 Motywacja i jej znaczenie dla organizacji 1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7 1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11 1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14 1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19 Rozdział 2 Rodzaje motywacji 2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach       2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25 2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27 […]

Jakość świadczonych usług hotelarskich w opinii klientów (na przykładzie hotelu ‘Hermitage’ w Brześciu) 4.22/5 (23)

Wstęp……….9 Rozdział I Rrynek usług hotelarskich 1.1 Tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa………. 12 1.2 Obiekty hotelarskie – rodzaje, klasyfikacja, kategoryzacja………. 13 1.3 Usługi hotelarskie – definicja, klasyfikacja………. 16 Rozdział II Jakość usług hotelarskich w ujęciu teoretycznym 2.1. Definicja i istota jakości ……….19 2.2. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia systemu zarządzania jakością w hotelach ……….21 2.3. Metody badania jakości […]

Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 4.15/5 (20)

Wstęp………4 Rozdział 1 Istota i znaczenie analizy rentowności spółki  1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6 1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9 1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11 Rozdział 2 Branża logistyczna w Polsce 2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15 2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17 2.3. […]

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie 4.21/5 (19)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego 1.1. Definicje podstawowych pojęć 1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu 1.3. Podział magazynów 1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego 1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów. 1.5.1. Podział magazynu na strefy 1.5.2. Układy technologiczne magazynów Rozdział 2 Charakterystyka procesów magazynowych 2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania 2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie […]

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III […]

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska 4.22/5 (18)

Wstęp ………6 Rodział 1 Motywowanie w procesie zarządzania 1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8 1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10 1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17 Rodział 2 Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego 2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21 2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24 2.3 Motywowanie przez premię ………27 Rodział 3 Motywowanie pozapłacowe […]

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX 4.19/5 (26)

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych       1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5 1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8 1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12 1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18 1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21 Rozdział II Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym       2.1. Istota i funkcje […]

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Rola gospodarstw domowych na rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Bilans majatkowy gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa dynamicznej analizy plynnosci finansowej 4.28/5 (29)

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat […]