Tag: Bezrobocie praca magisterska

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Popyt na prace 1.4 Podaz pracy 1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 1.6 Bezrobocie Rozdzial II Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia 2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej 2.2 Swobodny przeplyw osób w…
Przeczytaj więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdzial II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32 2. Indywidualne konta………37 3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40 4. Renty w nowym systemie………47 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Przeobrazenia spoleczno-gospodarcze Polski w latach 1989-2009 na tle przemian w Europie srodkowo-wschodniej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Przemiany spoleczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2009 1.1.Upadek systemu gospodarki centralnie sterowanej……….. 7 1.2. Wprowadzenie w zycie Planu Balcerowicza ………..13 1.3.Recesja transformacyjna w 1991 roku i powrót na sciezke wzrostu gospodarczego 1992-1993 ………..17 1.4. Lata 1994-2004 okres rosnacej stabilizacji makroekonomicznej ………..23 1.5. Rok 1999 rokiem czterech wielkich reform ustrojowo-administracyjnych……….. 30 1.6.…
Przeczytaj więcej

Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie. 1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4 2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7 3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9 Rozdzial II. Charakterystyka polskiego bezrobocia. 1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym……….14 1.1. Okres miedzywojenny……….14 1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ……….15 1.3.…
Przeczytaj więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczne

Wstęp……….2 Rozdzial I. Bezrobocie jako problem spoleczny 1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5 1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8 1.3. Typologia bezrobotny ……….10 1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12 1.5. Etiologia bezrobocia ……….14 1.6. Skutki bezrobocia ……….18 Rozdzial II. Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna 2.1. Definicja rodziny ……….21 2.3. Typologia rodziny ……….23 2.2. Struktura i funkcje rodziny……….…
Przeczytaj więcej

Migracje obywateli Polski w latach 2004-2010.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka problemu migracji zagranicznych w Polsce. 1.1. Migracje Polaków za granice kraju………6 1.2. Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów………12 1.3. Bezrobocie jako jeden z czynników determinujacych migracje ………16 Rozdzial II Zagraniczne migracje Polaków we wspólczesnym Swiecie ………19 2.1. Profil osobowo-zawodowy polskiego pracownika migrujacego………23 2.2. Kierunki migracji Polaków ………25 2.3. Migracje Polaków do Wielkiej…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy…
Przeczytaj więcej

Socjaldemokracja szwedzka we wspólczesnych czasach.

Wstęp………… 4 Rozdzial I. Rys historyczny 1. Geneza Socjaldemokracji w Szwecji ………… 8 2. Ideologiczny rozwój Socjaldemokratów………… 25 3. Struktura i organizacja Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej…………. 29 a) Organizacja SAP ………… 29 b) Baza spoleczna SAP ………… 32 c) Struktura partii ………… 34 d) Finansowanie partii …………37 Rozdzial II. Problemy gospodarcze w ostatnich kampaniach wyborczych…
Przeczytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych…
Przeczytaj więcej

Przejawy i poziom zachowan agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – definicje 1.2. Teorie zachowan agresywnych. 1.2.1.Teoria Z. Freuda. 1.2.2. Teoria K. Lorenza. 1.2.3. Teoria frustracja – agresja. 1.2.4. Teoria L. Berkowitza. 1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowan agresywnych. 1.2.6. Teoria E. Fromma. 1.3. Przejawy i formy agresji. 1.4. Przyczyny i…
Przeczytaj więcej

Kariery dzieci bylych pracowników panstwowych gospodarstw rolnych

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka biedy i ubóstwa w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojecia oraz sposoby wyjasniania biedy i ubóstwa 1.2. Rodzaje ubóstwa 1.3. Miary ubóstwa 1.4. Typy biedy 1.5. Przyczyny biedy 1.6. Skutki ubóstwa 1.7. Marginalizacja, wykluczenie społeczne oraz underclass 1.8. Ubóstwo na tle globalnym 1.8.1. Ubóstwo w swiecie 1.8.2. Ubóstwo w Unii Europejskiej 1.8.3.…
Przeczytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Sytuacja szkolna dzieci bezrobotnych rodziców.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia jako problem ekonomiczny i spoleczny. 1.1.Charakterystyka bezrobocia ……….7 1.2. Typy bezrobocia……….9 1.3. Etiologia bezrobocia……….12 1.4. Skala i struktura bezrobocia……….15 1.5. Konsekwencje pozostawania bez pracy……….24 Rozdzial II. Szkola jako instytucja edukacyjna i wychowawcza. 3.1. Funkcje i zadania szkoly……….35 3.2. Nierównosc szans edukacyjnych……….43 3.3. Gimnazjum jako element struktury systemu oswiaty……….49 3.4. Patologiczne…
Przeczytaj więcej

Zagrozenia dla wspólczesnej rodziny w opinii studentów XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Problematyka badan w świetle literatury. 1.1. Rodzina – fundament spoleczenstwa………5 1.1.1. Pojecie, definicje i funkcje rodziny………5 1.2. Charakterystyka przemian zycia rodzinnego………10 1.2.1. Rodzina w kontekscie historycznym………10 1.2.2. Zmiany postaw wobec zycia rodzinnego………12 1.3. Zagrozenia dla wspólczesnej rodziny………15 1.3.1. Przemoc w rodzinie………16 1.3.2. Alkoholizm………19 1.3.3. Bezrobocie rodziców………23 1.3.4. Rozwód i separacja………28 1.4. Alternatywne…
Przeczytaj więcej

Zagrozenia wspólczesnej cywilizacji i ich wpływ na postawy młodzieży w Polsce.

Wstęp. Rozdzial I Resocjalizacja w Zarysie 1.1. Geneza Pedagogiki Resocjalizacyjnej 1.2. Zjawisko wykolejenia społecznego 1.3. Zjawisko wykolejenia przestepczego 1.4. Zadania Pedagogiki Resocjalizacyjnej Rozdzial II Agresja werbalna w Internecie, trendy i zjawiska 2.1. Zagrozenie w Internecie nowe kanaly komunikacji 2.2. Niebezpieczne kontakty, naruszenie prywatnosci, cyberprzemoc 2.3. Działania edukacyjne i popularyzatorskie w walce z zagrozeniami wirtualnymi 2.4.…
Przeczytaj więcej

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdzial 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rozwój przedsiebiorczosci w powiecie X w latach 2002-2006.

Wstęp ……….4 Rozdzial IWybrane teoretyczne aspekty dotyczace przedsiebiorczosci 1.1 Podstawowe pojecia ……….5 1.1.2 Cechy przedsiebiorcy ……….7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw – klasyfikacja………. 8 1.2.1 Przedsiębiorstwa sektora publicznego………. 9 1.2.2 Przedsiębiorstwa sektora prywatnego………. 11 1.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw……….. 13 1.3.1 Przedsiębiorstwa jednoosobowe ……….13 1.3.2 Spólki………. 14 1.3.3 Spóldzielnie ……….22 1.3.4 Przedsiębiorstwa panstwowe ……….23 1.4 Transformacje gospodarki w…
Przeczytaj więcej

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie…
Przeczytaj więcej

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka.

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Garwolin w latach 2005-2008

Wstęp Rozdzial 1. Geneza, istota, znaczenie i zadania samorządu terytorialnego oraz źródła ich finansowania w Polsce 1. Geneza i istota samorządu terytorialnego w Polsce 2. Znaczenie samorządu terytorialnego 3. Zadania samorządu terytorialnego 3.1. Zadania gminy 3.2. Zadania powiatu 3.3. Zadania województwa 4. Źródła finansowania zadan samorządu terytorialnego Rozdzial 2. Charakterystyka miasta Garwolin 1. Historia miasta…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013

Wstęp ……….3 Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4 1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19 Rozdzial II Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013 2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25 2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30 2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa……….…
Przeczytaj więcej

Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego.

Wstęp……. 5 Rozdzial I Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota powiatu…….7 1.2. Ogólne zadania powiatu…….8 1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10 Rozdzial II Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy. 2.1 Pojecie bezrobocia…….14 2.2. Rodzaje bezrobocia…….17 2.3. Przyczyny bezrobocia…….19 2.4. Skutki bezrobocia…….21 2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22 Rozdzial III Metody i srodki zwalczania…
Przeczytaj więcej

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4 Rozdzial I Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce 1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6 1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11 1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16 Rozdzial II Instrumenty rynku pracy 2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22 2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.…
Przeczytaj więcej

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia 1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6 1.1. Charakterystyka bezrobocia………6 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia……… 11 2. Posrednictwo pracy jako podstawowa metoda przeciwdzialaniu bezrobociu……… 15 2.1. Istota posrednictwa pracy ………15 2.2. Modele posrednictwa pracy ………18 2.3. Formy posrednictwa pracy…
Przeczytaj więcej

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011

Wstęp………5 Rozdzial I Zjawisko bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7 1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12 1.3. Skutki bezrobocia ………16 1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21 Rozdzial II Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27 2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27 2.1.2. Szkolenia…………
Przeczytaj więcej

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje.

Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy bezrobocia. 1.1. Definicja i pojęcia związane z bezrobociem. 1.2. Rodzaje bezrobocia 1.3. Przyczyny bezrobocia 1.4. Rynek pracy a bezrobocie Rozdział 2. Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010 2.1. Problem bezrobocia w Polsce. 2.2 Bezrobocie Rejestrowane. 2.3. Struktura bezrobocia. 2.3.1. Bezrobocie według wieku. 2.3.2. Struktura bezrobotnych według płci. 2.3.3. Struktura…
Przeczytaj więcej

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach.

Streszczenie………..3 Wstęp………..4 Rozdzial I Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje. 1.1. Pojecie rynku pracy………..6 1.2. Bezrobocie………..7 1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12 1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15 1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18 1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19 Rozdzial II System aktywizacji zawodowej kobiet. 2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21 2.2.…
Przeczytaj więcej

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp……….7 Rozdzial I Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10 2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14 3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20 4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24 5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30 Rozdzial II Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie a samoocena osób bezrobotnych.

1. Charakterystyka bezrobocia 2. Społeczne nastawienie wobec bezrobocia 3. Samoocena

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka bezrobocia. 1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Instrumenty rynku pracy. 1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy. 1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce. Rozdzial II. Bezrobocie w powiecie olawskim. 2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie. 2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim. 2.4. Czynne formy…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp Rozdzial 1. Bezrobocie – aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy 1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia Rozdzial 2. Polityka państwa na rynku pracy 2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia 2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy Rozdzial 3.…
Przeczytaj więcej

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie jako problem spoleczny. 1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia. 1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia. 1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja. 1.4.Kategorie bezrobocia. 1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem. Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Przedmiot i cel badan. 2.2.Hipotezy badawcze. 2.3. Metody i techniki badan socjologicznych. 2.3.1. Technika ankiety. 2.4.Organizacja…
Przeczytaj więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace…
Przeczytaj więcej

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Bezrobocie, istota i cechy ogólne 1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7 1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9 1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15 Rozdzial 2. Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym 2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i ubóstwo.

Wstęp………4 Rozdzial I Problem bezrobocia w świetle literatury 1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6 1.2 Mierniki bezrobocia ………9 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10 1.4 Struktura statystyczna ………14 1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16 Rozdzial II Społeczne skutki bezrobocia 2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22 2.2 Granice i metody prawne ………25 2.3 Strefa ubóstwa w Polsce…
Przeczytaj więcej

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.

Wstęp. Rozdzial I. Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego 1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego 1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego 1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym Rozdzial II. Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie…
Przeczytaj więcej

Kobieta na polskim rynku pracy.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie 1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5 1.1.1. Stereotypy plci …….8 1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10 1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11 1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12 1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15 1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16 1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17…
Przeczytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy 1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7 1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10 1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11 1.2. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej

Wstęp………… 5 Rozdzial I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej. 1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7 2. Przyczyny bezrobocia………… 14 3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18 4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23 Rozdzial II. Instrumenty i formy walki z bezrobociem 1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29 1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29 1.2. Fundusze celowe………… 34…
Przeczytaj więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia.

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.

Wstęp…………6 Rozdzial 1 Istota bezrobocia 1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9 1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19 1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26 1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31 Rozdzial 2 Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy 2.1 Fundusz Pracy…………38 2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43 2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46 Rozdzial 3 Aktywne narzedzia walki z bezrobociem 3.1 Posrednictwo pracy…
Przeczytaj więcej

Migracje Polaków do Niemiec

Wstęp………..3 Rozdzial 1 Migracja polaków jako jeden z efektów polskiego rynku pracy. 1.1 Migracje – zagadnienia definicyjne………..5 1.2 Przyczyny i skutki migracji………..8 1.3 Migracje zarobków i edukacyjne………..12 1.4 Rozmiary i kierunki emigracji Polaków w ciagu ostatnich lat (raporty CBOS, GUS)………..15 1.5 Skala bezrobocia w Polsce………..18 1.6 Skutki bezrobocia………..19 Rozdzial 2 Czynniki i motywy sklaniajace polaków…
Przeczytaj więcej

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego.

Wstęp Rozdzial I Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna 1.1. Pojecie i istota bezrobocia. 1.2. Rodzaje bezrobocia. 1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne. 1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce. Rozdzial II Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim 2.1. Ogólna charakterystyka województwa 2.2. Struktura rynku pracy województwa 2.3. Zmiany poziomu i stopy…
Przeczytaj więcej

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy 1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5 1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20 Rozdzial II. Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego 2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33 2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39 2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach………..…
Przeczytaj więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp Rozdzial I Istota bezrobocia 1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego 1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia 1.3. Rodzaje bezrobocia 1.4. Walka z bezrobociem Rozdzial II Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku 2.1. Miasto i gmina Bialystok 2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok 2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy 2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem 2.2. Powiat bialostocki 2.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp 1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku 2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku 3. Kierunki migracji Polaków. Zakończenie

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia 1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5 1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11 1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20 Rozdzial II Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu 2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25 2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40 2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44 Rozdzial III Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Prawa pracy na rynku pracy w Polsce

Wstęp. Rozdzial I. Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy 1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej 2. Konstytucja RP wobec praw kobiet 3. Kodeks pracy Rozdzial II. Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy 1. Rola kobiet w pracy 2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety 3. Aktywnosc zawodowa kobiet 4. Pozycja kobiet –…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy Rozdzial II 2.1 Bariery zatrudnienia 2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy 2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji Rozdzial III Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ 3.1 Charakterystyka gminy XYZ 3.2 Analiza bezrobocia kobiet w…
Przeczytaj więcej