Tag: czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Nieruchomość jako obiekt obrotu rynkowego

1. Pojęcie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomości 2. Podmioty działające na rynku nieruchomości 3. Popyt, podaż oraz ceny rynkowe 4. Fazy rozwoju rynku nieruchomości 5. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych  

 

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016 3.1. Skala rynku nieruchomosci w…
Przeczytaj więcej

 

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015 3.1. Skala rynku nieruchomosci w…
Przeczytaj więcej

 

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdzial 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła teorii wyceny………28 2.2. Proces wyceny…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami.

Wstęp………3 Rozdzial I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarzadzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdzial II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68  

 

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26 2.2. Wartość nieruchomosci i…
Przeczytaj więcej

 

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Wstęp ………. 5 Rozdzial 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdzial 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20 3.4 Zasady…
Przeczytaj więcej

 

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wstęp……..2 Rozdzial I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

 

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.

Wstęp………4 Rozdzial I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdzial II Rynek nieruchomosci Rozdzial III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39 III.II.2 Gliwice ………41 III.II.3 Siemianowice…
Przeczytaj więcej

 

Wycena nieruchomości.

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdzial 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdzial 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdzial 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci Rozdzial 5. Prawa rzeczowe ………..26…
Przeczytaj więcej

 

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc…
Przeczytaj więcej

 

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.

Wstęp Rozdzial I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku…
Przeczytaj więcej

 

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdzial 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25 2.2. Wybrane metody…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdzial 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena 2.3. Przejawy wartosci na rynku…
Przeczytaj więcej

 

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdzial 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela……….…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdzial 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24 2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami…
Przeczytaj więcej

 

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12.…
Przeczytaj więcej

 

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008 3.1. Skala rynku nieruchomosci w…
Przeczytaj więcej

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdzial II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa…
Przeczytaj więcej

 

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.

Wstęp Rozdzial I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdzial II 1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi…
Przeczytaj więcej

 

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdzial 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdzial 3 Inne podmioty funkcjonujace na rynku…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ.

Wstęp………..2 Rozdzial I Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych. 1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4 1.2. Nieruchomości gruntowe………..7 1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10 1.4. Nieruchomości budynkowa………..12 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi. 2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14 2.2 Zasada reprezentowania………..17 2.3. Zasada jawnosci………..19 2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23 Rozdzial III Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw. 3.1. Ogólne dane dotyczace…
Przeczytaj więcej

 

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

Wstęp………..5 Rozdzial I Nieruchomosc jako przedmiot finansowania 1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6 1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12 1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20 Rozdzial II Poglebiona analiza sytuacji 2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26 2.2…
Przeczytaj więcej

 

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych 1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4 1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12 Rozdzial II Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci 2.1. Zakres podmiotowy ………..15 2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19 2.3. Podstawa opodatkowania……….. 22 2.4. Wysokosc stawek podatkowych…
Przeczytaj więcej

 

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.

Wyciag z operatu szacunkowego………..6 Rozdzial 1. Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny 1.1. Przedmiot wyceny. 1.2. Zakres wyceny……….. 8 Rozdzial 2. Cel wyceny………..8 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego. 3.1. Podstawy formalne………..8 3.2. Podstawy materialno-prawne………..9 3.3. Źródła danych merytorycznych………..9 Rozdzial 4. Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9 Rozdzial 5. Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci. 5.1.…
Przeczytaj więcej

 

Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7 1.2 Funkcje nieruchomosci………..11 1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14 1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26 2.2 Cechy rynku nieruchomosci………..28 2.3 Podmioty i instytucje wystepujace na rynku nieruchomosci………..33 2.4 Zarzadca na rynku nieruchomosci………..40 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Rynek nieruchomosci w Polsce 1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5 1.2 Rynek nieruchomosci………. 7 1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8 1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16 Rozdzial II Zarządzanie finansami nieruchomosci 2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24 2.1.1Strategie zarządzania ……….25 2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28 2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci……….…
Przeczytaj więcej

 

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Rozdzial I Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Teza pracy Rozdzial II Nieruchomości 2.1 Pojecie nieruchomosci 2.2 Rodzaje nieruchomosci Rozdzial III Wycena nieruchomosci 3.1. Proces wyceny 3.2. Kryteria wyceny Rozdzial IV Metody wyceny nieruchomosci 4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym 4.2. Wycena nieruchomosci w podejsciu dochodowym 4.3 Wycena nieruchomosci podejsciem kosztowym 4.4 Wycena nieruchomosci podejsciem mieszanym 4.5…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6 1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7 1.3. Władze gminy ……….11 1.3.1. Rada gminy………. 11 1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15 1.4. Jednostki pomocnicze samorządu gminnego………. 22 1.4.1. Solectwa ……….24 1.4.2. Dzielnice (osiedla) ……….26 Rozdzial II. Gmina podmiotem gospodarowania nieruchomosciami…
Przeczytaj więcej

 

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013

Wstęp Rozdział I Polski system podatkowy 1.1 Geneza podatku, pojęcie i jego cechy 1.2 Elementy struktury podatku 1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa 1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym 1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego Rozdział II Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatkowym 2.1 Pojęcie i cechy podatków lokalnych 2.2 Definicja i rodzaje nieruchomości…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego 1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6 1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10 1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17 1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20 Rozdzial II. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki mieszkaniowej 2.1. Gmina jako podmiot gospodarki nieruchomosciami ………. 27…
Przeczytaj więcej

 

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku 1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci 1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci 1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci 1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych 1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne Rozdzial 2. Rynek nieruchomosci i jego rozwój 2.1. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1.1. Pojecie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomosci 2.1.2. Rola…
Przeczytaj więcej

 

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ

Wstęp Podstawowe informacje o nieruchomosci Stan prawny nieruchomosci Lokalizacja ogólna Ocena i opis stanu technicznego budynku Charakterystyka nieruchomosci Stan nieruchomosci Ustalenie sposobu zuzycia technicznego Okreslenie potrzeb remontowych Ocena metod zarządzania Podsumowanie i wnioski Analiza rynku nieruchomosci Okreslenie zasiegu rynku Klienci – preferencje i upodobania Analiza porównywalnych nieruchomosci Podsumowanie i wnioski Biezaca analiza finansowa Przychody i…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy

Wykaz skrótów……….3 Wprowadzenie……….4 Rozdzial I Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6 Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9 Rozdzial II Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14 1. Gmina……….16 2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17 3. Jednoosobowe spółki gminy……….18 4. Spólki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnoscia i akcyjna………. 19 5. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne……….20 Rozdzial III Prawne…
Przeczytaj więcej

 

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ

Wstęp ……..3 RozdzialI.Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym 1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4 1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11 1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18 Rozdzial II. Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena 2.1 Charakterystyka demograficzna miasta XYZ ……..25 2.2 Budownictwo mieszkaniowe w Swieciu ……..29 2.3 Infrastruktura i warunki…
Przeczytaj więcej

 

Wartość nieruchomości oraz jej wycena przez Rzeczoznawce Majatkowego

Wykaz skrótów…………3 Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Wartość nieruchomosci 1.1 Istota wartosci …………5 1.1.1 Wartość wymienna………… 6 1.1.2 Wartość uzytkowa………… 9 1.1.3 Kształtowanie się wartosci ekonomicznej………… 9 1.2 Wartość nieruchomosci …………10 1.2.1 Funkcje wartosci nieruchomosci………… 10 1.2.2 Czynniki wpływajace na wartość nieruchomosci …………10 1.3 Rodzaje wartosci nieruchomosci …………12 1.3.1 Wartość rynkowa …………13 1.3.2 Wartość odtworzeniowa………… 14…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa XYZ z wykorzystaniem rocznego planu gospodarczego

Streszczenie. Wstęp. Rozdzial 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania. 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci. 1.2 Formy władania nieruchomosciami. 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami. 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci. Rozdzial 2. Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa. 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej. 2.2 Cele i zadania wspólnoty. 2.3 Istota i formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa. 2.4 Podejmowanie uchwal. 2.5 Zasoby wspólnoty.…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3 Rozdzial I Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych. 1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5 1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7 1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10 Rozdzial II Opis projektu 2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy. 2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12 2.1.2. Kredytobiorca…………15 2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17 2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17 2.2.2. Opis…
Przeczytaj więcej

 

Zarzadca na rynku nieruchomości

Wstęp……..1 Rozdzial 1. Nieruchomosc – definicje i pojecia 1.1. Pojecie nieruchomosci…….. 2 1.2. Rodzaje nieruchomosci…….. 3 1.3. Funkcje nieruchomosci…….. 7 1.4. Rynek nieruchomosci…….. 9 1.5. Uczestnicy rynku nieruchomosci ……..13 Rozdzial 2. Zarządzanie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa 2.1. Pojecie zarządzania ……..16 2.2. Pojecie zarządzania nieruchomoscia ……..18 2.3. Formy zarządzania nieruchomosciami ……..19 2.4. Zarzadca nieruchomosci ……..20 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Specyfika procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości

Wstęp. Rozdzial I Zagadnienia definicje zwiazane z nieruchomoscia 1.1 Definicja prawna. 1.2 Cechy nieruchomosci. 1.2.1 Fizyczne. 1.2.2 Ekonomiczne. 1.3 Typologia nieruchomosci. 1.4 Funkcje nieruchomosci. Rozdzial II Specyfika nieruchomosci jako obiektu inwestycyjnego 2.1 Rynek nieruchomosci i jego specyfika. 2.2 Pojecie inwestycji w doktrynie ekonomicznej. 2.3 Zalety i wady inwestycji na rynku nieruchomosci . 2.4 Ryzyko inwestowania…
Przeczytaj więcej

 

Inwestowanie w nieruchomości na przykładzie obiektów sportowych.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Nieruchomości jako kategoria ekonomiczna…….5 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2. Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4. Formy wlasnosci nieruchomosci Rozdzial II. Geneza inwestycji 2.1. Pojecie inwestycji…….28 2.2. Zalety i wady inwestowania w nieruchomosci 2.3. Ocena efektywnosci inwestycji w nieruchomosci 2.4. Strategie rynku nieruchomosci Rozdzial III. Charakterystyka obiektów…
Przeczytaj więcej

 

Kryzys na rynku nieruchomości

Wstęp…………2 Rozdzial I Przyczyny kryzysu finansowego. 1.1. Analiza przyczyn kryzysu…………4 1.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata…………9 1.3. Sposoby zwalczania kryzysu…………16 Rozdzial II Analiza porównawcza wybranych wskazników charakteryzujacych kryzys. 2.1. Czynniki wpływajace na kryzys…………24 2.2. Rynek nieruchomosci w Polsce oraz w Europie…………28 2.3. Stopniowe przezwyciezanie kryzysu w Europie…………37 Rozdzial III Ocena kondycji europejskiego rynku nieruchomosci w…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4 1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10 1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13 1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15 1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych 2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25 2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy……….…
Przeczytaj więcej

 

Dostep do informacji o zasobach nieruchomości gminnych na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w XYZ

Wstęp. Rozdzial I Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….5 1.2 Cechy nieruchomosci ……….10 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami ……….15 1.4 Istota i specyfika rynku nieruchomosci ……….15 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami 2.1 Instytucje rynku nieruchomosci………. 29 2.2 Prawo do nieruchomosci ……….32 2.3 Gospodarowanie nieruchomosciami gminnych ……….32 2.4 Zasada obrotu nieruchomosciami ……….36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej polozonej przy ul. Jednosci Robotniczej 17 w Slubicach

Wstęp ………..1 Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomosciami 1.1 Pojecie i funkcje zarządzania………..6 1.2 Istota zarządzania nieruchomosciami ………..12 1.3 Strategie zarządzania nieruchomosciom………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka prawno – ekonomiczna Wspólnot Mieszkaniowych. 2.1 Ogólne zasady prawne funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych……….. 25 2.2 Formy zarządzania nieruchomoscia……….. 33 2.3 Organizacja zarzadu wspólnoty mieszkaniowej……….. 41 Rozdzial 3. Zarządzanie nieruchomosciami wspólna polozona…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez gmine miasta Szczecin

Wstęp ……….1 Rozdzial I. Pojecie nieruchomosci. 1. Cechy nieruchomosci ……….6 2. Wartość nieruchomosci ……….8 3. Prawa do nieruchomosci ……….11 Rozdzial II. Pojecie rynku nieruchomosci. 1. Podzial rynku nieruchomosci ……….15 1.1. Podzial rynku wedlug typów funkcjonalnych nieruchomosci ……….16 1.2. Podzial rynku nieruchomosci ze wzgledu na kryterium geograficzne……….17 1.3. Podzial rynku na rynki formalne i nieformalne ……….18…
Przeczytaj więcej

 

Nabycie wlasnosci od nieuprawnionego

Wykaz wazniejszych skrótów…………3 Wstęp…………5 Rozdzial I. Prawo wlasnosci jako podstawowa instytucja prawa rzeczowego 1.1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego…………7 1.1.1. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych…………7 1.1.2. Zasada superficies solo cedit…………11 1.1.3. Pojecie wlasnosci…………13 1.2. Nabycie wlasnosci i utrata wlasnosci…………18 1.2.1. Sposoby nabycia i utraty prawa wlasnosci…………18 1.2.2. Pierwotne i pochodne nabycie prawa wlasnosci…………20 1.3. Przeniesienie wlasnosci…
Przeczytaj więcej

 

Zbywanie praw najmu nieruchomości lokalowych-uslugowych

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Nieruchomości 1.1. Pojecie nieruchomosci w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzglednieniem nieruchomosci lokalowych-uslugowych 6 1.1.1. Ujecie prawa cywilnego. Nieruchomosc jako skladnik mienia………. 6 1.1.2. Ujecie wieczysto- ksiegowe………. 7 1.1.3. Nieruchomosc jako kategoria ekonomiczna………. 8 1.1.4. Nieruchomości- podzial i charakterystyka………. 10 1.1.4.1. Podzial wedlug kryterium przedmiotowego………. 12 1.1.4.2. Podzial wedlug kryterium podmiotowego ……….16…
Przeczytaj więcej

 

Pośrednik na rynku nieruchomości: Charakterystyka zawodu pośrednika na rynku na przykładzie biura X

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci 1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci…………5 1.2 Pojecie rynku nieruchomosci – cechy i funkcje…………10 1.3 Podmioty dzialajace na rynku nieruchomosci…………16 Rozdzial II. Rola pośrednika na rynku nieruchomosci 2.2 Istota działalności pośrednika na rynku nieruchomosci…………21 2.2 Uprawnienia i standardy zawodowe…………25 2.3 Czynnosci zawodowe pośrednika – jego…
Przeczytaj więcej