Tag: Działalność kredytowa praca magisterska

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego

Wstęp………4 Rozdział 1 Spółdzielczość oraz zasady funkcjonowania  1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w Polsce ………5 1.2. Obowiązujące normy prawne……… 13 Rozdział 2 Kredyt w ujęciu teoretycznym  2.1. Istota i historia kredytu ………18 2.2. Klasyfikacja kredytów ………24 2.3. Rodzaje i charakterystyka kredytów oferowanych przez Banki Spółdzielcze ………26 2.3.1. Kredyty dla osób fizycznych ………26 2.3.2. Kredyty dla…
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdzial II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki. 2.2.1. Czynniki niezalezne…
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2.…
Przeczytaj więcej

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego

Streszczenie………..5 Summary………..6 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym 1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8 1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11 1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15 Rozdzial 2. Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej 2.1. Środki publiczne ………..19 2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19 2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe………..…
Przeczytaj więcej

Zabezpieczenie platnosci w obrocie handlowym z zagranica.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 1.1 Natura handlu zagranicznego 1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica 1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym 1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica 1.5 Podsumowanie Rozdzial II Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 2.1 Regulacje krajowe 2.2 Regulacje…
Przeczytaj więcej

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie rynku kapitalowego w Polsce.

Wstęp Rozdzial I Wspólczesne kryzysy finansowe 1.1. Pojecie kryzysu 1.2. Rodzaje kryzysów 1.3. Charakterystyka porównawcza kryzysów walutowych i finansowych 1.4. Powazne kryzysy w ostatnich kilkudziesieciu latach Rozdzial II Przyczyny wybuchu obecnego kryzysu z 2008 r. 2.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime 2.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna Rozdzial III Analiza przebiegu kryzysu i jego…
Przeczytaj więcej

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojecie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdzial 2. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15 Rozdzial II Rola przedsiebiorcy w gospodarce 2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21 2.2.…
Przeczytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych…
Przeczytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4 1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10 1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13 1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15 1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych 2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25 2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy……….…
Przeczytaj więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20 Rozdział II. Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu…
Przeczytaj więcej

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia…
Przeczytaj więcej

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje. 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6 1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11 1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15 1.3.1. Kredyty bankowe……….19 1.3.2. Leasing ……….26 1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30 Rozdział II Leasing jako forma finansowania inwestycji 2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33 2.2. Rodzaje leasingu ……….37 2.3. Zalety i wady leasingu ……….41 Rozdział III Ważniejsze aspekty…
Przeczytaj więcej

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5 1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5 1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7 1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12 1.1.3. Obszary rozwoju………. 14 1.1.4. Swobody działania ………. 15 1.2. Klasyfikacja przedsiebiorstw. Podzial wedlug kryterium wlasnosci………. 17 1.2.1. Formy prawne………. 20 1.2.2. Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku)

Wstęp……….7 Rozdzial I Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw 1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11 1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11 1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12 2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14 3. Rola MMSP w gospodarce Polski i Unii Europejskiej ……….17 4. Bariery rozwoju oraz czynniki wpływajace na…
Przeczytaj więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7 1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8 1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8 1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9 1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10 1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP………. 12 1.4.1 Kapital wlasny………. 12 1.4.2 Kapital obcy ……….14 Rozdzial 2 Finansowanie przedsiebiorstw z kapitalów…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego 1.1. Pojecie i klasyfikacja przedsiebiorstw……… 5 1.2. Cechy małych i srednich przedsiebiorstw……… 10 1.3. Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw oraz znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski ………10 Rozdzial II. Obce źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Kredyty ………13 2.2. Kredyt kupiecki……… 17 2.3.…
Przeczytaj więcej

Podstawowe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Wstęp …………4 Rozdzial I Procedura finansowania działalności gospodarczej poprzez umowy leasingowe. 1.1. Definicja działalności gospodarczej i jej formy…………6 1.2. Kapital wlasny i obcy firmy …………11 1.3. Historyczne uwarunkowania leasingu …………13 1.4. Uczestnicy transakcji leasingowych …………16 1.5. Rodzaje leasingu …………17 1.6. Przebieg umowy leasingowej – zawarcie umowy i jej analiza …………20 1.6.1. Realizacja umowy leasingowej …………22…
Przeczytaj więcej

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka.

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji. 3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji. 3.1.3. Leasing. 3.1.3.1.…
Przeczytaj więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Wstęp……….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32 2.1. Konkurencyjnosc…
Przeczytaj więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Wstęp………2 Rozdzial 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdzial 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24 2. Finansowanie działalności gospodarczej………31 3. Przepisy prawne………37 Rozdzial 3. Finansowanie…
Przeczytaj więcej

Nowe formy finansowania w działalnosci.

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8. Zalety i wady forfaitingu 9. Wnioski i spostrzezenia 10.Literatura Uwaga…
Przeczytaj więcej

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Dusza konsumenta 1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19 Rozdzial 2. Dluznik – ‚obywatel spoleczenstwa polskiego’ 2.1.…
Przeczytaj więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa. 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7 1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13 1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15 Rozdzial II. Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi. 2.1. Finansowanie wlasne……… 32 2.2. Aniolowie Biznesu……… 37 2.3. Venture capital……… 39 2.4. Odpisy amortyzacyjne……… 45 2.5. Dopłaty wspólników……… 49…
Przeczytaj więcej

Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na przykładzie działalności UP w XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Aktywne formy zwalczania bezrobocia………6 1.1. Prace interwencyjne………7 1.2. Roboty publiczne………9 1.3. Kredyty i pozyczki dla osób bezrobotnych na prowadzenie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy………11 Rozdzial II Aktywizacja zawodowa absolwentów………16 2.1. Program ‚Pierwsza Praca’ ………17 2.2. Staze, umowy absolwenckie………21 2.3. Centrum Informacji Zawodowej i Zatrudnienia………24 Rozdzial III Kursy, szkolenia………26 3.1. Pojecie,…
Przeczytaj więcej

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spóldzielcze na przykładzie Banku Spóldzielczego XYZ

Wstęp……………4 Rozdzial 1. Historia banków spóldzielczych na polskim rynku bankowym 1.1. Banki spóldzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6 1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spóldzielczych…………… 10 1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spóldzielczych w Polsce…………… 12 1.4. Kompetencje organów banków spóldzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16 Rozdzial 2. Działalność…
Przeczytaj więcej

Ryzyko kredytowe – sposoby jego ograniczania

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i funkcje banków. 1.1. Pojecie i struktura rynku finansowego………6 1.2. Instrumenty rynku finansowego………13 1.3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym………17 1.4. Rola i przedmiot działalności banków………24 Rozdzial II Operacje bankowe 2.1. Rodzaje produktów (uslug) bankowych………31 2.2. Kredyty………36 2.3. Depozyty………42 2.4. Uslugi finansowe ………45 Rozdzial III Ryzyko kredytowe i bankowe. 3.1.…
Przeczytaj więcej

Kredyt bankowy w finansowaniu małych i srednich przedsiebiorstw przez Bank Spóldzielczy w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Banki spóldzielcze oraz ich rola w finansowaniu małych i srednich przedsiebiorstw 1.1. Historia polskiej bankowosci 1.2. Rodzaje banków i ich charakterystyka 1.3. Rola banków spóldzielczych 1.4. Specyfika sektora MSP 1.5. Źródła finansowania MSP Rozdzial 2. Formy finansowania działalności gospodarczej przez banki 2.1. Kredyt jako jedna z form finansowania dzialalnosci 2.2. Warunki udzielania…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem

1. Pojecie ryzyka bankowego, rodzaje 2. Przyczyny wpływajace na wzrost ryzyka 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym 4. Pojecie ryzyka stopy procentowej 5. Zarządzanie ryzykiem luki funduszowej 6. Zarządzanie ryzykiem skumulowanej luki funduszowej 7. Analiza czynników wpływajacych na dochód banku 8. Zarządzanie luka okresowosci (CAP) 9. Analiza okresowosci w banku komercyjnym 10. Operacje FRA zabezpieczajace ryzyko stopy…
Przeczytaj więcej

Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP

Wstęp……….. 1 Rozdzial I. Kredyty i ich charakterystyka 1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje kredytów………….. 3 1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów………….. 17 1.3. Zdolnosc kredytowa i jej ocena………….. 22 Rozdzial II. Ryzyka kredytowe i problem zwrotu kredytów 2.1. Istota ryzyka kredytowego …………..27 2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym …………..32 2.3. Zabezpieczenia zwrotnosci kredytów …………..34 2.3.1. Weksel…
Przeczytaj więcej

Ryzyko kredytowe a dzialalnosc banku

Wstęp……….3 Rozdzial I. Kredyty bankowe 1.1. Pojecie i istota kredytu……….5 1.2. Rodzaje kredytów bankowych……….8 1.3. Zasady i warunki udzielania kredytów……….12 Rozdzial II. Charakterystyka ryzyka bankowego 2.1. Pojecie i klasyfikacja ryzyka bankowego……….19 2.2. Przyczyny powstawania ryzyka bankowego……….24 2.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym……….31 Rozdzial III. Zabezpieczenia zwrotnosci kredytów na przykładzie banku XYZ 3.1. Procedury ograniczenia ryzyka kredytowego……….41 3.2.…
Przeczytaj więcej

Kredyty hipoteczne i ich znaczenie dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku nieruchomosci mieszkaniowych 1.1. Rozwój rynku nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce po 2000 roku ……….4 1.2. Rynek budownictwa mieszkaniowego: symptomy braku stabilnosci………. 10 1.3. Szanse i zagrozenia dla rozwoju rynku nieruchomosci………. 15 Rozdzial 2. Kredyt hipoteczny w wybranych bankach 2.1. Zakres podmiotowy udzielanego kredytu………. 23 2.2. Oferta kredytowa Banku Ochrony Środowiska s.a………..…
Przeczytaj więcej

Formy rozliczeń bezgotówkowych na przykładzie banku Millennium S.A.

Wstęp Rozdzial I System bankowy w Polsce 1.1 Podstawy prawne 2.1. Podmioty polskiego systemu bankowego 2.1.1. Bank centralny 2.1.2. Banki komercyjne 2.1.3. Banki specjalistyczne 3.2. Misja i cele Banku Millennium. 3.3. Formy rozliczeń bezgotówkowych Banku Millennium 3.3.1 Polecenie zaplaty 3.3.2. Przelew oraz polecenie przelewu 3.3.4 Akredytywa 3.4 Wyniki finansowe banku Milenium S.A Rozdzial II Bezgotówkowe…
Przeczytaj więcej

Kredyty i pozyczki dla klientów indywidualnych na przykładzie banku PEKAO S.A.

Wstęp Rozdzial I Istota kredytu i pozyczki 1.1. Istota kredytu. 1.2. Istota pozyczki. 1.3. Klasyfikacja kredytów i pozyczek. Rozdzial II Oferta kredytowo pozyczkowa dla klientów indywidualnych na przykładzie Banku PEKAO S.A. 2.1. Zasady polityki udzielania kredytów i pozyczek 2.2. Pozyczki udzielane przez Bank PEKAO S.A – warunki, oferta 2.3. Kredyty udzielane przez Bank Pekao S.A.…
Przeczytaj więcej

Kredyt bankowy w finansowaniu małych i srednich przedsiebiorstw przez bank XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I. Banki i ich rola w gospodarce ………7 1. Historia bankowosci 2. Rodzaje banków 3. Rola i znaczenie Banków Spóldzielczych Rozdzial II. Formy finansowania działalności gospodarczej przez banki………22 1. Kredyt jako jedna z form finansowania dzialalnosci 2. Rodzaje kredytu 3. Warunki udzielania kredytu 4. Zabezpieczenie kredytu 5. Aspekty prawne udzielania kredytu Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania.

Wstęp……….4 Rozdzial I Pojecie produktu kredytowego i jego rodzaj……….6 1. Pojecie kredytu 2. Klasyfikacja kredytów bankowych 2.1.Kryteria podzialu kredytów 2.2. Kredyt konsumpcyjny 2.3. Kredyt lombardowy 2.4. Kredyt samochodowy 2.5. Kredyt w rachunku biezacym 2.6. Kredyt dyskontowy 2.7. Funkcje kredytowe kart platniczych 2.8. Kredyty mieszkaniowo – budowlane 2.9. Faktoring 3. Analiza działalności kredytowej wybranych banków 3.1.…
Przeczytaj więcej

Kredytowanie klienta indywidualnego na przykładzie banku XYZ.

Wstęp ……….6 Rozdzial 1 Bankowośćspóldzielcza 1.1. Spóldzielczy sektor bankowy w systemie bankowym ……….8 1.2. Historia, rola i zadania banku spóldzielczego ……….11 1.3. Struktura organizacyjna banków spóldzielczych w Polsce ……….15 1.4. Polityka kredytowa i zarzadzanie ryzykiem ……….18 Rozdzial 2 Kredyt jako podsawowy produkt banku komercyjnego 2.1. Pojecie i klasyfikacja kredytów ……….35 2.2. Charakterystyka kredytów dla klientów…
Przeczytaj więcej

Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego w ofercie wybranego banku.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka systemu bankowego w Polsce. 1.1. Rozwój systemu bankowego w Polsce………4 1.2. Organizacja sektora bankowego………8 1.3. System kontrolny w systemie bankowym………12 Rozdzial II. Kredyt jako źródło finansowania. 2.1. Istota kredytu i jego funkcje………16 2.2. Rodzaje kredytów………17 2.3. Kredyt a pozyczka………23 Rozdzial III. Procedury udzielania kredytów mieszkaniowych. 3.1. Istota kredytu mieszkaniowego………25 3.2. Pojecie…
Przeczytaj więcej

Kredyty hipoteczne w Polsce, jako źródło finansowania potrzeb spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego

Wstęp………..2 Rozdzial I. Kredyt jako instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego 1.1. Potrzeby spoleczenstwa w zakresię budownictwa mieszkaniowego……….4 1.2. Sposób finansowania zakupu nieruchomosci……….9 1.3. Kredyt jako podstawowe źródło finansowania zakupu nieruchomosci………. 16 Rozdzial II. Kredyt komercyjny w ofercie banku 2.1. Polityka kredytowa banków i zarzadzanie ryzykiem……….30 2.2. Pojecie kredytu hipotecznego i rodzaje kredytów mieszkaniowych……….34 2.3. Procedura udzielania…
Przeczytaj więcej

Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.

Wstęp………2 Rozdzial 1.Zasady funkcjonowania banku komercyjnego 1.1. Istota i rodzaje banków………3 1.2. Proces powstawania i kontroli banków………8 1.3. Stosowanie marketingu przez banki i jego znaczenie………12 1.4. Badania marketingowe banku i jego etapy………17 Rozdzial 2. Rodzaje, udzielanie i zabezpieczanie kredytów bankowych. 2.1. Klasyfikacja kredytów bankowych………25 2.2. Procedura kredytowa i oceny zdolnosci kredytowej………30 2.3. Rodzaje zabezpieczen kredytów………38…
Przeczytaj więcej

Kredyty hipoteczne na przykładzie Ge Money Bank.

Wstęp………….4 Rozdzial 1 Kredyt i jego aspekty funkcjonowania na ryku mieszkaniowym…………. 7 1. Podstawy prawne kształtujące cechy 1.1 Podstawowe definicje i funkcje hipoteki 2. Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomosci 2.1. Międzynarodowe standardy wyceny nieruchomosci 2.2. Polskie standardy wyceny nieruchomosci 3. Warunki otoczenia wpływajace na popyt kredytów hipotecznych 3.1 Zasady Uzytkowania Mieszkan 3.2 Samodzielne mieszkanie 3.3 Standard Mieszkan…
Przeczytaj więcej

Ryzyko kredytowe w działalności banku.

Wstęp……….3 Rozdzial I. System bankowy w Polsce 1.1. Zasady prawne tworzenia banków……….5 1.2. Organizacja systemu bankowego……….16 1.3. Podstawowe funkcje systemu bankowego……….35 Rozdzial II. Kredyty bankowe 2.1. Pojecie i istota kredytu……….40 2.2. Rodzaje kredytów bankowych ……….44 2.3. Zasady i warunki udzielania kredytów……….55 Rozdzial III. Zabezpieczenia zwrotnosci kredytów 3.1. Procedury ograniczenia ryzyka kredytowego……….63 3.2. Sposoby zabezpieczen bankowych……….73…
Przeczytaj więcej

Kredyty Banku Pekao S.A. dla małych i srednich przedsiebiorstw.

Rozdzial I. Rodzaje kredytów bankowych i formy ich zabezpieczenia 1.1. Klasyfikacja kredytów bankowych……….2 1.1.1. Kredyt obrotowy………. 13 1.1.2. Kredyt inwestycyjny ……….14 1.1.3. Kredyt dyskontowy ……….14 1.1.4. Kredyt akcentacyjny ……….15 1.1.5. Kredyt lombardowy ……….15 1.1.6. Kredyt hipoteczny ……….16 1.2. Formy zabezpieczenia kredytu ……….16 1.2.1 Zabezpieczenie osobiste ……….26 1.2.2. Zabezpieczenie rzeczowe ……….29 Rozdzial II. Charakterystyka omawianego banku…
Przeczytaj więcej

Produkty Banku Spóldzielczego jako jeden z elementów marketingu mix.

Rozdzial I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojecie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdzial II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spóldzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog produktów bankowych Rozdzial III Działalność…
Przeczytaj więcej

Kredyty konsumpcyjne w banku XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Kredyt w świetle literatury przedmiotu 1.1 Pojecie kredytu 1.2 Ryzyko i zdolnosc kredytowa 1.3 Cena kredytu 1.4 Rodzaje kredytów dla osób fizycznych Rozdzial II. Kredyt konsumpcyjny 2.1 Istota kredytu konsumpcyjnego 2.2 Rodzaje kredytów konsumpcyjnych 2.3 Zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych Rozdzial III. Kredyty konsumpcyjne w XYZ 3.1 Charakterystyka Banku 3.2 Procedury udzielenia kredytu konsumpcyjnego…
Przeczytaj więcej

Działalność kredytowa banków.

Wstęp……..3 Rozdzial I Klasyfikacja banków w Polsce i rodzaje kredytów. 1.1. Podzial banków w Polsce…….5 1.2. Ogólne zalozenia polityki kredytowej banku……..10 1.3 Rodzaje i charakterystyka kredytów bankowych…….15 Rozdzial II Ryzyka kredytowe – analiza i formy zabezpieczen. 2.1. Pojecie i klasyfikacje ryzyka kredytowego…….25 2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym……..30 2.3. Formy zabezpieczen kredytów……..38 Rozdzial III Ogólna charakterystyka produktów…
Przeczytaj więcej

Rola banku komercyjnego w procesię absorpcji środków unijnych na rzecz sektora przedsiebiorstw.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe informacje dotyczace banków 1.1 Historia banków 1.2 Pojecie i rola banków w gospodarce 1.3 System bankowy w Polsce, a w Unii Europejskiej 1.4 Rodzaje banków w Polsce Rozdzial II. Fundusze Europejskie przeznaczone dla wsparcia rozwoju sektora przedsiebiorstw 2.1 Pojecie Funduszy Europejskich 2.2 Programy Funduszy Europejskich 2.3 Program PHARE na dotacje dla…
Przeczytaj więcej