Tag: Działalność kredytowa praca magisterska

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego 4.27/5 (26)

Wstęp………4 Rozdział 1 Spółdzielczość oraz zasady funkcjonowania  1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w Polsce ………5 1.2. Obowiązujące normy prawne……… 13 Rozdział 2 Kredyt w ujęciu teoretycznym  2.1. Istota i historia kredytu ………18 2.2. Klasyfikacja kredytów ………24 2.3. Rodzaje i charakterystyka kredytów oferowanych przez Banki Spółdzielcze ………26 2.3.1. Kredyty dla osób fizycznych ………26 2.3.2. Kredyty dla […]

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ. 4.44/5 (16)

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdzial II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki. 2.2.1. Czynniki niezalezne […]

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ). 4.13/5 (24)

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2. […]

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego 4.3/5 (27)

Streszczenie………..5 Summary………..6 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym 1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8 1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11 1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15 Rozdzial 2. Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej 2.1. Środki publiczne ………..19 2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19 2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe……….. […]

Zabezpieczenie platnosci w obrocie handlowym z zagranica. 4.18/5 (22)

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 1.1 Natura handlu zagranicznego 1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica 1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym 1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica 1.5 Podsumowanie Rozdzial II Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 2.1 Regulacje krajowe 2.2 Regulacje […]

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie rynku kapitalowego w Polsce. 4.22/5 (32)

Wstęp Rozdzial I Wspólczesne kryzysy finansowe 1.1. Pojecie kryzysu 1.2. Rodzaje kryzysów 1.3. Charakterystyka porównawcza kryzysów walutowych i finansowych 1.4. Powazne kryzysy w ostatnich kilkudziesieciu latach Rozdzial II Przyczyny wybuchu obecnego kryzysu z 2008 r. 2.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime 2.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna Rozdzial III Analiza przebiegu kryzysu i jego […]

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa 4.41/5 (27)

Wstęp Rozdzial 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojecie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdzial 2. Czynniki kształtujące […]

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 4.32/5 (71)

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15 Rozdzial II Rola przedsiebiorcy w gospodarce 2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21 2.2. […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X 4.39/5 (18)

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4 1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10 1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13 1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15 1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych 2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25 2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy………. […]

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ. 4.28/5 (18)

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20 Rozdział II. Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu […]

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu. 4.33/5 (24)

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia […]

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu 5/5 (20)

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje. 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6 1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11 1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15 1.3.1. Kredyty bankowe……….19 1.3.2. Leasing ……….26 1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30 Rozdział II Leasing jako forma finansowania inwestycji 2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33 2.2. Rodzaje leasingu ……….37 2.3. Zalety i wady leasingu ……….41 Rozdział III Ważniejsze aspekty […]

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000. 4.53/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 […]

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw. 4.36/5 (25)

Wstęp………. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5 1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5 1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7 1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12 1.1.3. Obszary rozwoju………. 14 1.1.4. Swobody działania ………. 15 1.2. Klasyfikacja przedsiebiorstw. Podzial wedlug kryterium wlasnosci………. 17 1.2.1. Formy prawne………. 20 1.2.2. Klasyfikacja […]

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku) 4.37/5 (27)

Wstęp……….7 Rozdzial I Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw 1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11 1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11 1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12 2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14 3. Rola MMSP w gospodarce Polski i Unii Europejskiej ……….17 4. Bariery rozwoju oraz czynniki wpływajace na […]

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 4.43/5 (14)

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7 1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8 1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8 1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9 1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10 1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP………. 12 1.4.1 Kapital wlasny………. 12 1.4.2 Kapital obcy ……….14 Rozdzial 2 Finansowanie przedsiebiorstw z kapitalów […]

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 4.42/5 (19)

Wstęp………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego 1.1. Pojecie i klasyfikacja przedsiebiorstw……… 5 1.2. Cechy małych i srednich przedsiebiorstw……… 10 1.3. Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw oraz znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski ………10 Rozdzial II. Obce źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Kredyty ………13 2.2. Kredyt kupiecki……… 17 2.3. […]

Podstawowe formy finansowania działalności przedsiębiorstwa. 4.17/5 (18)

Wstęp …………4 Rozdzial I Procedura finansowania działalności gospodarczej poprzez umowy leasingowe. 1.1. Definicja działalności gospodarczej i jej formy…………6 1.2. Kapital wlasny i obcy firmy …………11 1.3. Historyczne uwarunkowania leasingu …………13 1.4. Uczestnicy transakcji leasingowych …………16 1.5. Rodzaje leasingu …………17 1.6. Przebieg umowy leasingowej – zawarcie umowy i jej analiza …………20 1.6.1. Realizacja umowy leasingowej …………22 […]

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ. 4.14/5 (29)

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji. 3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji. 3.1.3. Leasing. 3.1.3.1. […]

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE 4.19/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32 2.1. Konkurencyjnosc […]

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej 4.14/5 (22)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdzial 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24 2. Finansowanie działalności gospodarczej………31 3. Przepisy prawne………37 Rozdzial 3. Finansowanie […]

Nowe formy finansowania w działalnosci. 4.33/5 (27)

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8. Zalety i wady forfaitingu 9. Wnioski i spostrzezenia 10.Literatura Uwaga […]