Tag: Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ praca magisterska

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ 4.26/5 (19)

Przez administrator

Rozdział I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdział II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35 2.2.1. Przychody…