Tag: Finanse i Zarządzanie

Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki giełdowej Wawel Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota analizy finansowej i jej znaczenie 1.2. Rodzaje analizy finansowej 1.3. Ogólna charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie finansowej 1.4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej 1.4.1.Bilans jako zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania 1.4.2. Analiza wyniku finansowego na podstawie rachunku zysków i strat […]

Problematyka finansowania nowo powstających spółek kapitałowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapitał podwyższonego ryzyka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 5 Rozdział I. Podstawy gospodarki finansowej spółki 1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitałowych……….. 6 1.2. Pojęcie i formy finansowania……….. 11 1.3. Klasyfikacja źródeł finansowania ………..12 Rozdział II. Wybrane formy finansowania spółek 2.1. Kredyt bankowy ………..22 2.2. Leasing ………..28 2.3. Factoring ………..34 2.4. Anioły biznesu ………..39 2.5. Franczyza……….. 42 Rozdział III. Ogólna charakterystyka kapitału podwyższonego ryzyka […]

Aktywność ruchowa wśród studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 4.32/5 (34)

1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie do problematyki badawczej …………2 1.2. Cele badań………… 3 2. Metodologia badań. 2.1. Metody badawcze………… 4 2.2 Organizacja i przebieg badań………… 9 3. Aktywność ruchowa. 3.1. Pojęcie „aktywność ruchowa- ustalenia terminologiczne…………11 3.2. Czynniki warunkujące aktywność ruchową………… 13 3.3. Charakterystyka wybranych form aktywności ruchowej………… 14 3.4. Metody oceniania aktywności ruchowej …………17 4. Charakterystyka […]

Zaburzenia snu wśród studentów Wyższej Szkoły XYZ 4.45/5 (22)

Wstęp…………2 Rozdział 1. Problematyka snu w świetle literatury 1.1 Definicja, rola i znaczenie snu…………3 1.2 Indywidualna potrzeba snu oraz wpływ wieku na jego jakość…………4 1.3 Mechanizm snu…………6 1.4 Deficyt snu…………8 Rozdział 2. Charakterystyka zaburzeń snu 2.1 Pojęcie, klasyfikacja zaburzeń snu…………11 2.2 Objawy oraz ich charakterystyka…………12 2.3 Definicja i formy bezsenności…………14 2.4 Klasyfikacja typów bezsenności…………16 2.5 […]

Coaching jako narzędzie wykorzystywane w rozwoju pracowników w świetle przeprowadzonych badań własnych 4.35/5 (23)

Wstęp……….4 Rozdział I Rozwój pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Geneza teorii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jako kluczowego zasobu przedsiębiorstwa……….. 7 1.2. Istota i komponenty kompetencji pracowniczych………. 9 1.3. Rozwój oraz kształtowanie kompetencji pracowniczych………. 14 1.4. Zarządzanie kompetencjami pracowników………. 18 Rozdział II Coaching jako jedna z nowoczesnych metod szkoleniowych 2.1. Pojęcie i rodzaje […]

Wpływ sposobu zarządzania ludźmi na rozwój firmy 4.08/5 (39)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 1.1. Pojęcie i sedno zarządzania zasobami ludzkimi ………..7 1.2. Proces zatrudniania w firmie………..8 1.2.1. Ustalanie potrzeb kadrowych ………..8 1.2.2. Nabór pracowników – rekrutacja……….. 11 1.2.3. Dobór pracowników – selekcja……….. 18 1.2.4. Adaptacja nowych pracowników ………..19 1.2.5. Rozwój zawodowy pracowników……….. 21 1.2.6. Ocenianie pracowników ………..23 1.2.7. […]

Oazy podatkowe jako sposób minimalizacji obciążeń podatkowych. 4.32/5 (28)

Wstęp Rozdział I Pojęcie i klasyfikacja oaz podatkowych 1.1 Istota i rodzaje oaz podatkowych 1.2 Cechy oaz podatkowych 1.3 Przesłanki wykorzystania oaz podatkowych 1.4 Kryteria wpływające na wybór oaz podatkowych 1.4.1 Stabilność gospodarcza i polityczna 1.4.2 System podatkowy 1.4.3 Rynek wewnętrzny Rozdział II Charakterystyka oaz podatkowych 2.1 Ogólna charakterystyka rajów podatkowych 2.2 Międzynarodowe i krajowe […]

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek 4.37/5 (27)

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu 10. Zamknięcie projektu Oceń