Tag: finansowej

Ocena stopnia bankructwa jako element procesu rewizji finansowej na przykładzie LPPSA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota rewizji finansowej………. 5 1.1. Podstawowe cechy audytu ………. 6 1.2. Cel audytu ………. 10 1.3. Znaczenie pracy niezależnego biegłego rewidenta ………. 12 Rozdział II Krajowe standardy rewizji finansowej 2.1. Prawne regulacje dotyczące rewizji finansowej………. 14 2.2. Wstępny etap rewizji finansowej ………. 17 2.3. Źródła i…

Analiza finansowa jako narzędzie oceny stabilności finansowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Podstawy analizy finansowej 1.1. Geneza analizy finansowej ……….5 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej………. 6 1.3 Źródła analizy finansowej ……….14 1.4 Metody analizy finansowej ……….16 1.5 Rodzaje analizy finansowej………. 22 Rozdział II Narzędzia badania kondycji finansowej 2.1 Sprawozdawczość finansowa jako źródła informacji o firmie ……….30 2.1.1…

Koszty i ich ewidencja w systemie rachunkowości finansowej jako podstawa ustalania i prezentowania wyniku finansowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Koszty w rachunkowości finansowej – podział i charakterystyka 1.1. Koszty i wydatki – definicje………. 7 1.2. Charakterystyka kosztów………. 9 1.3. Polityka Rachunkowości w zakresie kosztów ……….14 Rozdział 2 Ewidencja kosztów w systemie rachunkowości finansowej 2.1. Ewidencja kosztów w układach ewidencyjnych ……….18 2.2.1 Układ rodzajowy ……….18 2.2.2. Układ…

Wycena Rzeczowych Aktywów Trwałych według Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – analiza porównawcza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział I Pojęcie, klasyfikacja i wycena rzeczowych aktywów trwałych Rzeczowe środki trwałe w Ustawie o Rachunkowości ………9 1.1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 16 ………18 1.2. Różnice między Ustawą o Rachunkowości a międzynarodowymi regulacjami………26 Rozdział II Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2.1. Amortyzacja według prawa polskiego……… 30 2.2.…

Metody komputeryzacji głosowań jako narzędzie optymalizacji finansowej związanej z wydatkami publicznymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia wydatków publicznych 1.1 Pojęcie wydatków publicznych……….. 5 1.2 Klasyfikacja wydatków publicznych……….. 9 1.3 Ewolucja wydatków publicznych ………..12 1.4 Podstawy prawne wydatków publicznych ………..15 Rozdział II Metody i przebieg głosowania 2.1. Kodeks wyborczy ………..19 2.2. Organizacja lokalu wyborczego……….. 22 2.3. Obowiązki i prawa członków komisji……….. 24…

Wpływ amortyzacji na kształtowanie nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym ……….3 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce ……….14 Rozdział III Charakterystyka badanych spółek z indeksu WIG-Nieruchomości………. 21 Rozdział IV Analiza sprawozdań finansowych badanych spółek 4.1.Analiza sprawozdań finansowych Alta SA ……….27 4.2.JW Construction Holding SA ……….31 4.3.Lokum Deweloper SA ……….35 Rozdział…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1…

Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem 1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie 1.2. Pomiar plynnosci finansowej 1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci Rozdzial II Charakterystyka badanej spólki akcyjnej 2.1. Charakterystyka firmy XYZ 2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu 2.3. Analiza rachunku przeplywów srodków pienieznych Rozdzial III Analiza wskaznikowa…

Badanie oplacalnosci finansowej laczenia sie przedsiebiorstw na przykladzie przejecia spólki Artman S.A. przez spólke LPP S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne aspekty laczenia sie przedsiebiorstw 1.1. Definicje oraz rodzaje fuzji i przejec 1.2. Uregulowania prawne fuzji i przejec przedsiebiorstw 1.3. Cele fuzji i przejec 1.4. Fuzje i przejecia jako strategia rozwoju przedsiebiorstwa Rozdzial II Etapy procesu przejecia przedsiebiorstwa 2.2. Etap przygotowawczy 2.3. Etap negocjacyjny 2.4. Etap realizacji…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1…

Rola płynności finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie analizy finansowej……….3 1.2 Metody stosowane w analizie finansowej ……….7 1.3 Źródła informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw ……….10 1.4 Przydatność sprawozdań finansowych jako źródła informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ……….15 Rozdział II Istota i znaczenie…

Analiza porównawcza kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Maspex Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Ogólne pojęcie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..6 1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..10 1.3. Etapy badań analitycznych………..14 Rozdział II Wybrane narzędzia analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Tradycyjna analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej firmy………..17 2.2. Pojęcie i znaczenie…

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1. Pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa 2. Zarządzanie płynnością finansową 3. Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej Rozdział II Sprawozdawczość finansowa jako podstawa oceny płynności finansowej 1. Istota i cel analizy działalności przedsiębiorstwa 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny finansowej 2.1.…

Obwiednia Snella oraz jej zastosowanie w matematyce finansowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia optymalnego stopowania 1.1 Moment stopu 1.2 Ciąg zatrzymany oraz martyngał 1.3 Obwiednia Snella Rozdział 2 Optymalne stopowanie w czasie dyskretnym 2.1 Definicja obwiedni Snella 2.2 Optymalne stopowanie w łańcuchach Markowa 2.2.1 Horyzont skończony 2.2.2 Horyzont Nieskończony Rozdział 3 Przykłady zastosowań obwiedni Snella 3.1 Wycena opcji…

Bilans i Rachunek Zyskow i Strat – zrodlem informacji o kondycji finansowej przedsiebiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej 1.1. Podstawowe informacje na temat sprawozdawczości finansowej………..6 1.1.1. Pojęcie, istota i cele sprawozdania finansowego……….. 6 1.1.2. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych ………..8 1.1.3. Struktura, treść oraz zasady ogólne opracowania sprawozdania finansowego……….. 11 1.1.4. Zatwierdzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych……….. 18 1.2. Podstawy analizy sprawozdań…

Ocena kondycji finansowej spółek oraz analiza porównawcza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Metody analizy finansowej przedsiębiorstw 1.1. Istota diagnozy ekonomicznej 1.2. Istota i znaczenie analizy finansowej Rozdział 2 Charakterystyka metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2.1. Podstawowe pojęcia wielowymiarowej analizy porównawczej 2.2. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej jako narzędzie wspomagające proces oceny wyników analizy wskaźnikowej 2.3. Przegląd metod wielowymiarowej analizy porównawczej 2.4.…

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej firmy – Dębica S.A. 4.42/5 (12)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne aspekty analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej 1.2. Analiza finansowa jako podstawowy dział analizy ekonomicznej 1.3. Rodzaje i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie 1.4. Źródła analizy finansowej Rozdział II Analiza wskaźnikowa jako narzędzie badania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota i znaczenie analizy…

Analiza sprawozdania finansowego jako źródła oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 4.54/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka sprawozdania finansowego. 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych ………5 1.2. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych……… 8 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych……… 12 1.4. Elementy sprawozdania finansowego……… 14 Rozdział II Analiza sprawozdania finansowego 2.1. Istota i cel analizy sprawozdania finansowego……… 23 2.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 24…

Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I Sprawozdanie finansowe, a analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorstwa………5 1.1 Reforma sprawozdawczości finansowej w Polsce ……… 5 1.1.1 Historia analiz finansowych w przedsiębiorstwach ………5 1.1.2 Zmiany w sprawozdawczości finansowej od 2002 roku……… 7 1.2 Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji ……… 10 1.2.1 Bilans przedsiębiorstwa ……… 11 1.2.2…

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie………….4 Wstęp ………….5 Rozdział 1. Istota i znaczenie płynności finansowej 1.1 Pojecie oraz czynniki kształtujące płynność finansową ………….7 1.2 Miejsce płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………. 10 1.3 Przesłanki utrzymywania płynności finansowej i skutki jej utraty ………….13 Rozdział 2. Wskaźniki statyczne i dynamiczne w ocenie płynności finansowej 2.1 Statyczne wskaźniki płynności…

Sprawozdanie finansowe jako źródło danych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział I. Charakterystyka sprawozdań finansowych 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych…………. 5 1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ………….10 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych…………. 19 1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22 Rozdział II. Analiza ekonomiczna jako narzędzie służące do oceny działalności przedsiębiorstwa 2.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej…………. 42 2.2.…

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem jego płynności. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7 Ocena warunków………7 1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9 1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14 1.4 Źródła informacji niezbędnych do analizy finansowej………18 Rozdział II Analiza sytuacji majątkowej i finansowej…