Tag: Instrumenty marketingu oraz promocja praca licencjacka

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej 2.3. Determinanty wyboru i zakupu ubezpieczenia 2.4. Konkurencja na rynku ubezpieczeń Rozdział III Promocja jako główne narzędzie ekspansji firmy 3.1. Funkcje promocji 3.2. Narzędzia polityki promocji 3.2.1. Reklama 3.2.2. Sprzedaż osobista 3.2.3. Promocja dodatkowa 3.2.4. Public relations 3.3. Projektowanie strategii promocji w zakładach ubezpieczeń Rozdział IV Badanie poziomu wiedzy obywateli…