Tag: instrumenty praca magisterska

Lean Management – istota, zasady, instrumenty Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Lean management 1.1 Definicje i nazewnictwo ………..4 1.2 Historia ………..7 1.3 Koncepcja Kaizen……….. 10 1.3.1 Definicje ………..10 1.3.2 Zasady ………..12 1.4 Koncepcja Lean Management……….. 13 1.4.1 Istota i cele ………..13 1.4.2 Zasady……….. 16 Rozdział 2 Instrumenty lean management – wybrane techniki 2.1 Klasyfikacja instrumentów ………..19 2.2…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej…

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska 1.1. Założenia polityki ekologicznej 1.2. Narzędzia polityki ekologicznej 1.3. Istota i rodzaje instrumentów ekonomicznych Rozdział 2 Rola instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska w Unii Europejskiej 2.1. Polityka unijna w zakresie ochrony środowiska 2.2. Narzędzia wpływu na zachowanie społeczeństwa wobec środowiska stosowane…

Instrumenty rynku kapitałowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitałowego 1.1. Podstawowe przekroje podziału rynku kapitałowego .5 1.2. Rynek kapitałowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dłużne instrumenty rynku kapitałowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek…

Instrumenty controlingu operacyjnego w przedsiębiorstwie 4.39/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1. Istota i zakres controllingu. Geneza i pojęcie controllingu………….5 Funkcje i zadania controllingu w przedsiębiorstwie………….8 Istota controllingu operacyjnego………….13 Zakres i zastosowanie modeli controllingu operacyjnego………….16 Rozdział 2. Organizacja controllingu operacyjnego. Decentralizacja jako niezbędny element controllingu………….21 Struktura organizacyjna a organizacja controllingu………….23 Ośrodki odpowiedzialności w controllingu………….27 System raportowania wyników w controllingu…

Instrumenty zapewniające jakość i bezpieczeństwo w transporcie (GPS, konwencja AETR, umowa ADR) na przykładzie wybranej firmy 4.71/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Instrumenty zapewniające jakość i bezpieczeństwo w transporcie – rozważania teoretyczne 1.1. Istota transportu 1.2. Główne rodzaje transportu 1.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych 1.4. Prawne uwarunkowania działalności transportowej 1.5. Bezpieczeństwo w transporcie 1.5.1. Umowa ADR 1.5.2. Konwencja AETR 1.5.3. GPS Rozdział 2 System nawigacji satelitarnej, konwencja AETR oraz umowa…

Instrumenty marketingu internetowego 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing internetowy – podstawy teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia marketingu internetowego 1.2. Wady i zalety stosowania marketingu internetowego 1.3. Rola Internetu w działalności współczesnych przedsiębiorstw Rozdział II Rynek internetowy w Polsce 2.1. Charakterystyka polskiego rynku e-commerce 2.2. Zachowania nabywców w Internecie 2.3. Prawne aspekty działalności w…

Instrumenty analizy finansowej wykorzystywane do oceny kondycji towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Uniqa Towarzystwa Ubezpiczeniowego S.A. 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka towarzystw ubezpieczeniowych oraz przedmiotu ich działalności. 1.1. Istota ubezpieczenia. 1.1.1. Produkty ubezpieczeniowe jako specyficzne rodzaje usług. 1.1.2. Istota i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych. 1.1.3. Składka ubezpieczeniowa i jej elementy. 1.2. Regulacje ubezpieczeniowe. 1.2.1. Formy organizacyjno-prawne instytucji ubezpieczeniowych. 1.2.2. Umowa ubezpieczenia i jej charakter. 1.3. Geneza zakładów ubezpieczeń.…

Instrumenty controllingu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Rolimpex S.A 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Controlling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Geneza i rozwój koncepcji controllingu………. 7 1.2. Pojęcie controllingu………. 8 1.3. Podstawowe rodzaje controllingu………. 13 1.4. Zadania i funkcje controllingu ……….18 1.5. Istota procesu zarządzania ……….21 1.6. Funkcje zarządzania ……….23 1.7. Kontrola w procesie zarządzania………. 27 Rozdział II Controlling strategiczny 2.1.…

Instrumenty bankowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Banki i system bankowy w Polsce 1.1. Historia bankowości polskiej 1.2. Rodzaje banków 1.3. System bankowy – pojęcie, funkcje, modele 1.4. Ogólna charakterystyka PEKAO S.A. Rozdział II Instrumenty mające charakter czynnych czynności bankowych 2.1. Finansowanie bieżące 2.1.1. Limit debetowy 2.1.2. Kredyt w rachunku bieżącym 2.1.3. Kredyt zaliczka…

Instrumenty rynku kapitalowego 4.46/5 (24)

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek…

Instrumenty promocji na rynku samochodów osobowych w Polsce na przykładzie XYZ. 4.28/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Działania promocyjne na rynku samochodów osobowych w Polsce. 1.1. Reklama………..5 1.2. Promocja sprzedazy………..12 1.3. Sprzedaz osobista………..17 1.4. Public Relations………..21 Rozdział II Rynek samochodów osobowych w Polsce. 2.1. Charakterystyka rynku motoryzacyjnego………..28 2.2. Uczestnicy rynku motoryzacyjnego………..32 2.3. Dystrybucja na rynku samochodów osobowych………..34 2.4. Forma i dynamika sprzedazy………..40 Rozdział III…

Instrumenty analizy finansowej malego przedsiębiorstwa a jego kondycja finansowa na przykładzie firmy PHU Martel 4.29/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.1. Pojęcie, istota, znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu mala firma w warunkach gospodarki rynkowej………… 6 1.2. Przedmiot analizy finansowej w malym przedsiębiorstwie oraz kryteria podzialu analiz………… 8 1.3. Przygotowanie materialów zródlowych i zasady ich weryfikacji………… 13 1.4. Sprawozdawczość finansowa malej…