Tag: Inwestycje pobierz prace

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Myslenie strategiczne determinantem rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa

Rozdzial 1. Strategia i zasady strategicznego myslenia. 1.1. Strategia w ujęciu historycznym……… 3 1.2. Pojecie i istota strategii……… 6 Rozdzial 2. Wspólczesny marketing- jego rola i znaczenie dla funkcjonowania przedsiebiorstw. 2.1. Istota marketingu……… 11 2.2. Funkcje marketingu………17 2.3. Przedsiebiorstwo w otoczeniu marketingowym……… 19 Rozdzial 3. Wybrane strategie marketingowe i zasady ich stosowania. 3.1. Typologia i…
Przeczytaj więcej

 

MożliwościRozwoju Malych i Srednich Przedsiebiorstw w świetle Strategii Lizbonskiej.

Wstęp ………2 Rozdzial I Sektor MSP we wspólczesnej gospodarce 1.1 Istota i cechy specyficzne małych i srednich przedsiebiorstw ………6 1.2 Wzrost znaczenia małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce……… 10 1.3 Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce……… 15 1.4 Źródła finansowania polskiego sektora MSP……… 21 Rozdzial II Analiza MSP w polskiej gospodarce 2.1 Ogólna charakterystyka…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie personelem w malej firmie rodzinnej.

Wstęp ……….3 Rozdzial I Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Definicja celu zarządzania zasobami ludzkimi ……….5 1.3. Personel ……….7 1.4. Strategia personalna………. 8 1.5. Jak stworzyc strategie personalna?………. 10 1.6. Proces zarządzania personelem………. 11 1.6. Cele i znaczenie planowania zatrudnienia ……….14 1.7. Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….18 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Rozwój przedsiebiorczosci w powiecie X w latach 2002-2006.

Wstęp ……….4 Rozdzial IWybrane teoretyczne aspekty dotyczace przedsiebiorczosci 1.1 Podstawowe pojecia ……….5 1.1.2 Cechy przedsiebiorcy ……….7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw – klasyfikacja………. 8 1.2.1 Przedsiębiorstwa sektora publicznego………. 9 1.2.2 Przedsiębiorstwa sektora prywatnego………. 11 1.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw……….. 13 1.3.1 Przedsiębiorstwa jednoosobowe ……….13 1.3.2 Spólki………. 14 1.3.3 Spóldzielnie ……….22 1.3.4 Przedsiębiorstwa panstwowe ……….23 1.4 Transformacje gospodarki w…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym.

Wstęp……….2 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa. Specyfika zarządzania firma rodzinna. 1.1. Ewolucja pojecia ‚przedsiebiorca’ w porzadku prawnym……….4 1.2. Pojecie przedsiębiorstwa……….6 1.3. Przedsiebiorstwo w ujęciu ekonomicznym. Klasyfikacja przedsiebiorstw……….7 1.4. Pojecie i cechy firmy rodzinnej……….12 1.5. Cykl zycia firmy rodzinnej……….15 1.6. Specyfika zarządzania mala firma rodzinna. Zarządzanie strategiczne……….16 Rozdzial II Zarządzanie mala firma rodzinna. 2.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke.

Wstęp Rozdzial 1. Teoretyczne aspekty bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych 1.2. Teorie bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.2.1. Teoria lokalizacji 1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych 1.2.3. Teoria internacjonalizacji 1.3. Cechy bezposrednich inwestycji zagranicznych Rozdzial 2. Naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej 2.1. Przeslanki naplywu bezposrednich inwestycji…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009

Wstęp ………5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9 1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16 1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16 1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22 1.3. Mienie komunalne gminy ………26 1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30 Rozdzial II Gospodarka finansowa gminy…
Przeczytaj więcej

 

Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw jako źródłoprzewagi konkurencyjnej.

Wstęp ……… 3 Rozdzial 1. Innowacje 1.1 Przedmiot innowacji ……… 5 1.1.1 Istota innowacji ……… 5 1.1.2 Definicja innowacji wg P.F.Druckera i J. Schumpetera……… 6 1.1.3 Rodzaje innowacji ……… 9 1.2 Źródła innowacji ……… 14 1.3 Zarządzanie innowacyjne ……… 17 1.4 Strategie innowacji ……… 21 1.5 Innowacyjnosc przedsiebiorstw w Polsce ……… 24 1.5.1 Poziom innowacyjnosci…
Przeczytaj więcej

 

Innowacyjnosc MSP na podkarpaciu.

Wstęp……….2 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako podmioty gospodarcze. 1.1. Definicja i klasyfikacja MSP……….5 1.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej……….9 1.3. Znaczenie MSP w rozwoju regionu……….19 1.4. MSP jako podmiot sprawczy przedsiebiorczosci regionalnej……….21 Rozdzial II Konkurencyjnosc i innowacyjnosc przedsiębiorstwa – ujecie teoretyczne. 2.1. Definicja, mierniki konkurencyjnosci……….23 2.2. Istota innowacyjnosci……….28 Rozdzial III Charakterystyka Regionalnego Systemu…
Przeczytaj więcej

 

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków U.E.

Wstęp Rozdzial 1. Male i srednie przedsiębiorstwa – charakterystyka 1.1. Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.2. Rozwój sektora MSP w Polsce 1.2.1. Wstępna faza rozwoju przedsiebiorczosci (1980-1988). 1.2.2. Okres eksplozji przedsiebiorczosci (1989-1991). 1.2.3. Faza samoregulacji rynkowej (1992-1995). 1.2.4. Faza przedakcesyjna (1996-2004). 1.2.5. Faza wzrostu innowacyjnosci. 1.3. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP…
Przeczytaj więcej

 

Specyfikacja zarządzania malymi i srednimi przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka małych i srednich firm i ich znaczenie w gospodarce narodowej Pojecie i kryteria klasyfikacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………1 Formy organizacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………6 Rola małych i srednich firm w gospodarce rynkowej…………15 Wlasciwosci małych i srednich firm…………18 Rozdzial II Uwarunkowania rozwoju małych i srednich firm w Polsce w okresie transformacji Zarys…
Przeczytaj więcej

 

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Istota i znaczenie franszyzy/franchisingu……….4 1.1. Pojecie franchisingu……….4 1.2. Historia franczyzy……….7 1.3. Istota franchisingu……….9 1.4. Rodzaje franchisingu……….11 1.5. Źródła finansowania franchisingu………..16 Rozdzial II. Geneza i system franczyzowy w Polsce……….22 2.1. Geneza franczyzy w Polsce……….22 2.2. Polski rynek franczyzowy……….26 2.3. Ekspansja polskich franczyzobiorców za granice……….29 Rozdzial III. Istota systemów franczyzowych……….35 3.1. Umowa franczyzowa……….35 3.2.…
Przeczytaj więcej

 

Franchising w Polsce na przykładzie Sfinks Polska S.A.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Geneza, pojecie i typy franchisingu 1.1 Definicje……… 4 1.2 Formy i typy franchisingu……… 5 1.3. Rozwój franchisingu na swiecie ………9 1.4. Zakres regulacji prawnej……… 12 1.5. Umowa franchisingowa……… 13 1.6. Pakiet franchisingowy ………14 Rozdzial 2. Franchising w Polsce w branzy gastronomicznej 2.1. Wartość rynku gastronomicznego w Polsce……… 22 2.2. Lokale franchisingowe w…
Przeczytaj więcej

 

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1.1. Pojecie działalności gospodarczej……….5 1.2. Pojecie i znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej……….9 1.3. Formy organizacyjne prowadzenia działalności przez male firmy………. 12 Rozdzialy II Charakterystyka form ewidencji dla celów podatkowych w małych firmach 2.1. Zryczaltowane formy opodatkowania ……….17 2.1.1. Karta…
Przeczytaj więcej

 

System wczesnego ostrzegania o zagrozeniach sposobem na unikniecie kryzysu w przedsiębiorstwie

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I Wprowadzenie do systemów wczesnego ostrzegania 1.1. Istota systemów wczesnego ostrzegania ……….. 5 1.2. Koncepcja SWO w malym przedsiębiorstwie ……….. 6 1.3. Klasyfikacja systemów wczesnego ostrzegania ……….. 9 1.4. Przykladowe systemy wczesnego ostrzegania identyfikujace trudnosci ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa ..11 Rozdzial II Kryzys w przedsiębiorstwie – przyczyny, skutki, rozwiazania 2.1. Problem…
Przeczytaj więcej

 

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie…
Przeczytaj więcej

 

Instytucje otoczenia biznesu jako partner sektora małych i srednich przedsiebiorstw ( MSP) i beneficjent wsparcia z funduszy Unii Europejskiej

Wstęp. Rozdzial 1. MSP- charakterystyka ogólna 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP……….. 7 1.2. Struktury i wielkosci MSP……… 9 1.3. Definicja typów MSP……… 10 1.5. Bariery rozwoju MSP……… 12 1.6. Sektor MSP w województwie lubuskim. ……… 15 Rozdzial 2. Programy Operacyjne zawierajace srodki dla sektora MSP 2.1. Historia wsparcia sektora MSP w Polsce i województwie…
Przeczytaj więcej

 

Innowacyjnosc w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp……….2 Rozdzial I Pojecie i specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego. 1.1. Ekonomiczna i spoleczna rola przedsiębiorstwa rodzinnego……….4 1.2. Istota przedsiebiorczosci rodzinnej. Przedsiebiorstwo rodzinne a nierodzinne……….7 1.3. Podstawowe rodzaje przedsiebiorstw rodzinnych oraz specyfika zarządzania nimi. ……….16 1.4. Działalność firm rodzinnych – aspekty teoretyczne……….19 Rozdzial II Innowacje a rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego. 2.1. Istota rozwoju przedsiebiorczosci……….21 2.2. Pojecie innowacji klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

 

Warunki rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial I Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1 Definicja sektora MSP……….5 1.2 Cechy sektora MSP……….7 1.3 Struktura sektora MSP w Polsce……….9 Rozdzial II Uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce 2.1 Prawne warunki funkcjonowania przedsiebiorstw……….14 2.2 Ekonomiczne warunki funkcjonowania firm……….18 2.3 Bariery rozwoju MSP……….20 Rozdzial III Wpływ sektora MSP na rozwój polskiej gospodarki…
Przeczytaj więcej

 

Działalność funduszy venture capital na przykładzie funduszu XYZ

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie funduszy venture capital 1.1 Istota funduszy venture capital 1.2 Geneza i rozwój funduszy venture capital w Stanach Zjednoczonych i Europie 1.3 Źródła finansowania venture capital 1.4 Rodzaje i typologia funduszy venture capital 1.5 Polityka inwestycyjna funduszy venture capital 1.6 Venture capital na tle innych form finansowania Rozdzial II. Zasady…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku)

Wstęp……….7 Rozdzial I Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw 1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11 1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11 1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12 2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14 3. Rola MMSP w gospodarce Polski i Unii Europejskiej ……….17 4. Bariery rozwoju oraz czynniki wpływajace na…
Przeczytaj więcej

 

Finanasowanie działalności gospodarczej sektora MSP na przykładzie firmy XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial I Sektor małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Przedsiebiorca i przedsiebiorczosc………… 6 1.2 Male przedsiebiorstwo – próba identyfikacji………… 13 1.3 Rola MSP w gospodarce narodowej …………20 1.4 Bariery ograniczajace rozwój Sektora MSP………… 25 1.5 Sytuacja sektora MSP w Polsce na tle UE………… 29 Rozdzial II Formy finansowania działalności gospodarczej 2.1 Źródła finansowania działalności gospodarczej……………
Przeczytaj więcej

 

Innowacyjnosc sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1. Definicja sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..6 1.2. Struktura sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..11 1.3. Charakterystyka, miejsce i rola msp w gospodarce ………..18 1.4. Udział sektora msp w tworzeniu PKB ………..23 Rozdzial 2 Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Podstawowe pojecia, modele i…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ kryzysu na male i srednie przedsiębiorstwa w województwie swietokrzyskim

Wstęp………2 Rozdzial 1 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Pojecie małych i srednich firm………4 1.2. Rola MSP w gospodarce regionalnej………9 1.3. Polityka wspierania rozwoju sektora MSP………12 Rozdzial 2 Przyczyny kryzysu finansowego. 2.1. Analiza przyczyn kryzysu………23 2.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………30 2.3. Sposoby zwalczania kryzysu………37 Rozdzial 3 Metodyka badan wlasnych. 3.1. Analiza gospodarki województwa swietokrzyskiego………45…
Przeczytaj więcej

 

Zewnetrzne źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Streszczenie………..2 Wstęp ………..4 Rozdzial 1. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej 1.1 Podstawy prawne ………..7 1.2 Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Gospodarce Polski……….. 7 1.3 Bariery dla rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce ………..10 1.4 Podsumowanie……….. 13 Rozdzial 2. Zewnetrzne źródła finansowania przedsiebiorstw. 2.1 Wprowadzenie. ………..15 2.2 Kredyt bankowy……….. 19…
Przeczytaj więcej

 

Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne

Wstęp ………….3 Rozdzial 1. Pojecie innowacyjnosci i spoleczenstwa informacyjnego 2.1. Innowacje ‚innowacyjnosc’ spoleczenstwo informacyjne…………. 4 2.2. Strategia innowacji w UE ………….13 2.3. Regionalne strategie innowacji…………. 16 Rozdzial 2. Analiza poziomu innowacyjnosci 3.1. Kontrola realizacji strategii innowacji ………….21 3.2. Rozwój infrastruktury teleinformacyjnej ………….24 3.3. Mierniki spoleczenstwa informacyjnego ………….46 Rozdzial 3. Porównanie innowacyjnosci w Polsce i na…
Przeczytaj więcej

 

Metody oceny inwestycji na przykładzie projektu zakupu pensjonatu przez spólke celowa ‚XYZ sp. z o.o.’

Wstęp …………4 Rozdzial 1. Pojecie i rodzaje inwestycji 1.1 Rodzaje inwestycji………… 5 1.2 Specyfika decyzji inwestycyjnych………… 7 1.3 Istota project finance………… 11 Rozdzial 2. Efektywność projektu gospodarczego 2.1 Metody statyczne oceny projektu …………15 2.1.1 Proste stopy zwrotu …………16 2.1.2 Prosty okres zwrotu …………18 2.1.3 Ksiegowa stopa zwrotu …………20 2.2 Metody dynamiczne oceny projektu………… 22 2.2.1…
Przeczytaj więcej

 

Specjalna strefa ekonomiczna i efekty jej funkcjonowania na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ-XYZ

Wstęp Rozdzial I Powstanie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych na swiecie 1.1. Rodzaje obszarów aktywnosci gospodarczej 1.2. Specjalne strefy ekonomiczne na swiecie 1.3. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – determinanty tworzenia, podstawy prawne, perspektywy rozwoju Rozdzial II Ustanowienie i funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ – XYZ 2.1. Charakterystyka spoleczno – gospodarcza miasta Mielec 2.2. Powstanie…
Przeczytaj więcej

 

Innowacyjnosc małych i sredniej wielkosci przedsiebiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branzy alkoholowej.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Innowacyjnosc – ramy teoretyczne 1.1. Pojecie innowacji ……….7 1.2. Cele działalności innowacyjnej………. 12 1.3. Rodzaje innowacji………. 13 1.4. Źródła innowacji ……….17 1.5. Modele innowacji ……….21 1.6. Etapy procesu innowacji ……….23 1.7. Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjnosci w przedsiębiorstwie………. 25 Rozdzial 2. Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Pojecie przedsiębiorstwa ……….27 2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw przemyslowych w Polsce

Wstęp Rozdzial I. Istota i rodzaje innowacji 1.1. Istota innowacji i innowacyjnosci 1.2. Rodzaje innowacji 1.3. Sposoby pomiaru innowacyjnosci 1.4. Pojecie i etapy procesu innowacyjnego Rozdzial II. Determinanty, bariery i efekty działalności innowacyjnej w Polsce 2.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych 2.2.Cele działalności innowacyjnej 2.3.Bariery działalności innowacyjnej 2.4. Polityka innowacyjna w Polsce Rozdzial III. Charakterystyka działalności innowacyjnej…
Przeczytaj więcej

 

Ocena procesu planowania na przykładzie tworzenia malego przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka zarządzania 1.1 Istota zarządzania 1.2 Charakterystyka funkcji planowania 1.3 Zaleznosci funkcji planowania Rozdzial II. Charakterystyka MSP 2.1 Ogólna charakterystyka MSP 2.2 Ogólna charakterystyka branzy odziezy 2.3 Procedury formalno-prawne i administracyjne zalozenia działalności gospodarczej Rozdzial III. Ocena procesu planowania na przykładzie MSP 3.1 Analiza SWOT 3.2 Charakterystyka otoczenia i zaleznosci w okresie…
Przeczytaj więcej

 

Male i srednie przedsiębiorstwa a Unia Europejska

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce 1.1. Definicja i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw ………..5 1.2. Rola MSP w gospodarce ………..8 1.3. Makroekonomiczne warunki rozwoju sektora MSP ………..10 1.4. Strategie działania firm z sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..,.12 1.5. Polityka ekip rzadzacych wobec małych i srednich przedsiebiorstw ………..13 1.5.1. Podatki…
Przeczytaj więcej

 

Uwarunkowania rozwoju działalności firm sektora małych i srednich przedsiebiorstw na przykładzie XYZ Sp. z o.o.

Wstęp. Rozdzial 1. Przedsiebiorczosc i jej rozwój 1.1. Przedsiebiorczosc, jej cele i rodzaje 1.2. Przedsiebiorca i jego cechy osobowosci 1.3. Schemat przedsiebiorczego działania 1.4. Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci Rozdzial 2. Male i srednie przedsiębiorstwa oraz ich dzialalnosc 2.1. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw 2.2. Rola i znaczenie MSP w gospodarce rynkowej 2.3. Czynniki sukcesu…
Przeczytaj więcej

 

Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Wstęp ………….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw, przedsiebiorczoscii przedsiebiorcy………….. 5 2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstww gospodarce rynkowej………….. 10 3. Male i srednie przedsiębiorstwa jako podstawowy czynnik ograniczania bezrobocia………….. 23 Rozdzial IIUruchomienie działalności gospodarczej. 1. Przedsiebiorczosc jako glówny czynnik podejmowania działalności gospodarczej…………..…
Przeczytaj więcej

 

Rola małych i srednich przedsiebiorstw w województwie swietokrzyskim na przykładzie firmy XYZ w latach 2008 – 2011

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka Malych i Srednich Przedsiebiorstw w Polsce 1.1 Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw 1.2 Rola małych i srednich przedsiebiorstw w zatrudnieniu i PKB i rozwoju gospodarczym 1.3 Programy wspierajace rozwój MiSP 1.4 Analiza SWOT i perspektywy rozwoju sektora MiSP Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ 2.1 Powstanie i rozwój 2.2 Przedmiot…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ integracji Polski z Unia Europejska na funckjnonowanie małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp…………… 4 Rozdzial 1. Integracja z unia europejska jako jeden z elementów makrootoczenia przedsiebiorstw. 1.1. Otoczenia przedsiębiorstwa – definicja i jego elementy……………. 6 1.2. Wpływ otoczenia miedzynarodowego na funkcjonowanie przedsiebiorstw……………. 18 Rozdzial 2 Male i srednie przedsiębiorstwa jako szczególna kategoria przedsiębiorstwa. 2.1. Istota i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw……………. 27 2.2. Powstanie i rozwój małych…
Przeczytaj więcej

 

Franchising w aspekcie prawnym i finansowym

Wprowadzenie……….. 1 Rozdzial 1. Istota franchisingu 1.1. Pojecie i geneza franchisingu………..3 1.2. Formy i rodzaje powiazan franchisingowych ………..7 1.3. Zalety i wady uczestnictwa w systemie franchisingowym……….. 15 Rozdzial 2. Aspekty prawne systemu franchisingowego 2.1. Przedmiot porozumien frachisingowych ………..19 2.2. Podmioty umowy franchisingowewej ………..20 2.3. Charakter prawny umowy franchisingu……….. 22 2.4. Umowa franchisingu a inne umowy…
Przeczytaj więcej

 

Globalizacja gospodarki a system organizacji przedsiębiorstwa

Wstęp………. 4 Rozdzial I Globalizacja gospodarki 1.1 Istota globalizacji gospodarki………. 6 1.2 Czynniki wpływajace na gospodarczy wymiar globalizacji ……….10 1.3 Teorie globalizacji ……….12 Rozdzial II System organizacji i zarządzania przedsiebiorstwem 2.1 Pojecie przedsiębiorstwa………. 14 2.2 Organizacja przedsiębiorstwa………. 17 2.3 Specyfika zarządzania przedsiebiorstwem ……….20 Rozdzial III Konsekwencje globalizacji 3.1 Wpływ globalizacji na zarzadzanie przedsiębiorstwem……….25 3.2 Strategia…
Przeczytaj więcej

 

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7 1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8 1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8 1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9 1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10 1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP………. 12 1.4.1 Kapital wlasny………. 12 1.4.2 Kapital obcy ……….14 Rozdzial 2 Finansowanie przedsiebiorstw z kapitalów…
Przeczytaj więcej

 

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw 1.1 Istota pojecia venture capital………. 7 1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9 1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10 1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12 1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13 Rozdzial 2 Charakterystyka funduszy venture capital 2.1 Rodzaje funduszy venture…
Przeczytaj więcej

 

Wybrane źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw i ich ewidencja w Polsce.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego przedsiębiorstwa………. 3 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki ……….16 1.3. Podzial zródel finansowania MSP ……….23 Rozdzial 2. Finansowanie działalności z kapitalów wlasnych 2.1. Dopłaty wspólników ……….30 2.2. Odpisy amortyzacyjne………. 33 2.3. Publiczna emisja akcji na rynku kapitalowym………. 36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiebiorczosci na przykładzie Gminy Rypin

Wstęp Rozdzial 1 Funkcjonowanie Samorzadu Terytorialnego w Polsce 1.1 Pojecie i struktura samorządu terytorialnego 1.2 Zadania samorządu terytorialnego 1.3 Ewolucja i problemy polskiej polityki regionalnej Rozdzial 2 Możliwości wspierania lokalnej przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny 2.1 Znacznie przedsiebiorczosci w rozwoju lokalnym 2.2 Bariery rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci 2.3 Narzedzia wspierania i pobudzania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw na podstawie programu kredytowego Citibanku Handlowego

Wprowadzenie……….. 1 Rozdzial 1 Krótka historia Banku Handlowego. 1. Powstanie programu kredytowania małych i srednich przedsiebiorstw ……….. 5 1.1. Polaczony portfel……….. 5 1.2. Wnioski z poprzednich programów……….. 5 1.3. Portfel Departamentu Malych Przedsiebiorstw……….. 8 1.3.1. Dane liczbowe do portfela DMP……….. 8 1.3.2. Analiza portfela DMP z punktu widzenia działalności banku……….. 12 1.4. Strategia działalnosci……….. 13…
Przeczytaj więcej

 

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw branzy drogowej w regionie XYZ.

Wstęp …………. 4 Rozdzial I. Innowacyjnosc i jej rola w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i rodzaje innowacji …………. 7 1.2. Źródła innowacji …………. 15 1.3. Strategie innowacji …………. 22 1.4. Znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa …………. 28 Rozdzial II. Charakterystyka infrastruktury drogowej w Polsce 2.1. Analiza stanu infrastruktury drogowej w Polsce …………. 33 2.1.1. Rys historyczny…
Przeczytaj więcej

 

Koncepcje rozwiazan innowacyjnych w magazynach skladowo – dystrybucyjnych na przykładzie Huty Czestochowa

Wstęp- okreslenie celów pracy………..5 Rozdzial I. Charakterystyka gospodarki magazynowej 1.1 Podstawowe pojecia………..8 1.2 Gospodarka magazynowa w literaturze przedmiotu………..14 1.3 Technologiczny proces magazynowania………..17 Rozdzial II. Innowacyjnosc w gospodarce magazynowej 2.1 Pojecie innowacyjnosci i jej funkcje we wspólczesnej gospodarce………..28 2.2 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego ………..33 2.3 Środki na rozwiazania innowacyjne w gospodarce magazynowej………..38 2.4 Przyklady…
Przeczytaj więcej

 

Kapital relacji a sukces nowej firmy

Wstęp ………… 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie kapitału intelektualnego w firmie ………… 5 1.1. Pojecie i geneza kapitału intelektualnego …………7 1.2. Podzial kapitału intelektualnego w organizacji…………. 13 1.3. Metody pomiaru intelektualnego w firmie…………18 Rozdzial 2. Kapital relacji przy tworzeniu nowej firmy 2.1. Struktura kapitału relacji w nowej firmie…………30 2.2. Zarzadzania kapitalem relacji w nowej…
Przeczytaj więcej

 

Przedsiebiorstwo na rynku usług ekologicznych na przykładzie Top S.A

Wstęp………6 Cel i teza pracy……… 7 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia z zakresu zarządzania srodowiskiem, rynku ekologicznego oraz gospodarki odpadami 1.1. Zarządzanie a ochrona srodowiska……… 8 1.1.1. Ochrona srodowiska ………8 1.1.2. System zarządzania srodowiskiem……… 9 1.1.3. Proekologiczne strategie przedsiębiorstwa ………12 1.1.4. Modele zarządzania……… 13 1.1.5. Rynek ekologiczny ………15 1.2. Podstawy gospodarowania odpadami……… 20 1.2.1. Podstawowe zagadnienia…
Przeczytaj więcej

 

Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.

Wstęp…………2 Rozdzial I Czym jest konkurencyjnosc? 1. Pojecie i kryteria konkurencyjnosci…………4 2. Istota i rodzaje konkurencyjnosci…………9 3. Konkurencyjnosc przedsiebiorstw uslugowych…………19 Rozdzial II Czynniki konkurencyjnosci. 1. Determinanty konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw…………22 Rozdzial III Wyniki badan wlasnych. 1. Charakterystyka respondentów…………37 2. Zainteresowanie ankietowanych tematyka spa i wellness…………40 3. Ocena bazy gabinetów spa i wellness w Wroclawiu…………49…
Przeczytaj więcej

 

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na podstawie regionu poludniowo – wschodniego w latach 2007-2012

Wstęp Rozdzial 1. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – zagadnienia wstepne 1.1. Pojecie i formy inwestycji zagranicznych 1.2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych 1.2.1. Czynniki ekonomiczne 1.2.2. Czynniki polityczne 1.3. Funkcje i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce swiatowej 1.3.1. Wpływ kapitału zagranicznego na strukture zarządzania i organizacje przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce 2.1.…
Przeczytaj więcej

 

Franchising w sieci resturacji Sphinx

Wstęp……….2 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw. 1.1. Kapitaly jako źródło finansowania majątku……….3 1.2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych……….5 1.3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów……….9 Rozdzial II Franchising jako nowe źródłopozyskiwania kapitalu. 2.1. Pojecie i rodzaje franchisingu……….21 2.2. Zalety i wady pozyskiwania kapitału przez franchising……….26 2.3. Koszt prowadzenia przedsiębiorstwa franchisingowego……….32 Rozdzial III Funkcjonowanie franczyzny w…
Przeczytaj więcej