Tag: jako

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem.…

Planowanie procesu produkcji drukarek 3d w wybranym przedsiębiorstwie jako element zarządzania jakością produktu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział 1 Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie……….. 5 & 1.1 Pojęcie planowania i produkcji……….. 5 1.2 Planowanie produkcji ……….. 9 1.3 Narzędzia sterowania produkcją……….. 12 1.4 Planowanie produkcji w dużych i małych przedsiębiorstwach……….. 14 Rozdział 2 Wybrane metody zarządzania procesem produkcji……….. 16 & 2.1 Istota zarządzania procesem produkcji……….. 16…

Stretching jako forma uzupłniająca treningu w różnych dyscyplinach sportowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I 1.1. Definicje, historia ………..4 1.2. Rodzaje stretchingu ………..6 1.3. Metody stretchingu ………..8 1.3.1. Stretching dynamiczny……….. 8 1.3.2. Stretching balistyczny……….. 10 1.3.3. Stretching statyczny ………..10 1.3.4. Metoda PNF ………..12 Rozdział II 2.1. Rola, funkcje i cele stretchingu ………..14 2.2. Stretching w sporcie ………..16 Rozdział III 3.1. Przedmiot i…

Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane……….. 5 1.2. Rozwój intelektualny……….. 12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny ………..19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ………..24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 2.1. Ogólna charakterystyka…

Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Budżet gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie, istota i znaczenie samorządu terytorialnego ……….5 1.2. Samodzielność i zakres zadań samorządu gminnego ……….11 1.3. Budżet gminy, jego zasady i funkcje………. 15 1.4. Rodzaje i charakterystyka dochodów i wydatków gminy ……….19 Rozdział 2 Samorząd terytorialny a rozwój…

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane………. 5 1.2. Rozwój intelektualny ……….12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny……….19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ……….24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 2.1. Ogólna charakterystyka…

Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników do pracy w przedsiębiorstwie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Motywowanie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Motywacja i motywowanie – wyjaśnienie pojęć………. 5 1.2 Klasyczne teorie i modele motywacji ……….6 1.3. Znaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi………. 15 1.4. Płacowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników ……….16 Rozdział 2 Wynagrodzenie w polityce personalnej przedsiębiorstwa 2.1. Istota…

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Samorząd gminny w teorii 1.1. Istota samorządu gminnego ………..6 v1.2. Podmiot samorządu gminnego ………..11 v1.3. Przedmiot samorządu gminnego ………..12 1.4. Nadzór nad działalnością samorządu gminnego……….. 12 Rozdział II Rada gminy 2.1. Rada gminy jako organ stanowiący samorządu terytorialnego ………..21 2.2. Zadania i kompetencje rady gminy ………..23…

Ocena stopnia bankructwa jako element procesu rewizji finansowej na przykładzie LPPSA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota rewizji finansowej………. 5 1.1. Podstawowe cechy audytu ………. 6 1.2. Cel audytu ………. 10 1.3. Znaczenie pracy niezależnego biegłego rewidenta ………. 12 Rozdział II Krajowe standardy rewizji finansowej 2.1. Prawne regulacje dotyczące rewizji finansowej………. 14 2.2. Wstępny etap rewizji finansowej ………. 17 2.3. Źródła i…

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Samorząd gminny w teorii 1.1. Istota samorządu gminnego …………6 1.2. Podmiot samorządu gminnego …………11 1.3. Przedmiot samorządu gminnego………… 12 1.4. Nadzór nad działalnością samorządu gminnego …………12 Rozdział II Rada gminy 2.1. Rada gminy jako organ stanowiący samorządu terytorialnego …………21 2.2. Zadania i kompetencje rady gminy …………23…

Technologia blockchain jako obiekt analizy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Technologia blockchain jako obiekt analizy 1.1 Technologia blockchain – istota, pojęcie, specyfika 1.2. Cechy i zastosowanie technologii blockchain 1.3. Implikacje blockchain dla decentralizacji i formalizacji transakcji 1.4. Problem standaryzacji a zastosowania blockchain Rozdział 2 Kryptowaluty 2.1 Bitcoin jako cyfrowe złoto – analiza 2.2 Ekosystem Ethereum 2.3 Altcoiny…

Mezoterapia jako technika odmładzania skóry Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Skóra 1.1.Budowa i funkcje skóry Rozdział 2 Mezoterapia 2.1. Definicja oraz fundamentalne informacje 2.2. Rodzaje mezoterapii 2.3. Rola mezoterapii w medycynie estetycznej i wskazania dermatologiczne 2.4. Przeciwskazania i wskazania do zabiegu mezoterapii 2.5. Ankieta przed i broszura informacyjna po zabiegu mezoterapii Rozdział 3 Mezoterapia w zabiegach 3.1.…

Fitness jako element zdrowego stylu życia wśród osób aktywnych fizycznie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Teoretyczne zagadnienia związane z tematyką pracy w świetle literatury przedmiotu 1.1. Historia powstania sportu i kultury fizycznej w zarysie………… 7 1.1.1. Sport w starożytnej Grecji …………7 1.1.2. Starożytny Rzym………… 7 1.1.3. Czasy nowożytne V- XVIII w…………. 8 1.1.4. Czasy współczesne XIX-XXI………… 8 1.2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć:…

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem.…

Motywacja i ocena jako element zarządzania pracownikami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota zarządzania zasobami ludzkimi w świetle literatury 1.1 Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi ……….5 1.2. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi ……….10 1.3. Charakterystyka modeli kształtujących koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi ……….15 Rozdział II Teoretyczne podstawy motywacji 2.1. Pojęcie motywowania i jego znaczenie ……….21 2.2. Teorie…

Dzieła sztuki i złoto jako alternatywna forma inwestycji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i klasyfikacja inwestycji 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Rodzaje inwestycji alternatywnych 1.3. Ryzyko alternatywnych form inwestowania 1.4. Podmioty rynku inwestycji alternatywnych Rozdział II Dzieła sztuki jako alternatywna forma inwestowania 2.1. Rynek sztuki w Polsce 2.2. Opłacalność inwestycji na rynku sztuki 2.3. Korzyści i bariery inwestycji…

Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników do pracy w przedsiębiorstwie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Motywowanie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Motywacja i motywowanie – wyjaśnienie pojęć………. 5 1.2 Klasyczne teorie i modele motywacji ……….6 1.3. Znaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi………. 15 1.4. Płacowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników ……….16 Rozdział 2 Wynagrodzenie w polityce personalnej przedsiębiorstwa 2.1. Istota…

Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych jako kluczowy czynnik skutecznego zarządzania obszarem logistyki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Rola zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką 1.1 Pojęcie, funkcje i istota logistyki………. 6 1.2 Istota informacji w przedsiębiorstwie logistycznym ……….9 1.3 Pojęcie procesu zarządzania w organizacji ……….10 2. Charakterystyka Zintegrowanych Systemów Informatycznych 2.1 Informatyzacja logistyki oraz jej rola w przedsiębiorstwie ……….14 2.2 Historia rozwoju systemów informatycznych ……….16 2.3…

Analiza finansowa jako narzędzie oceny stabilności finansowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Podstawy analizy finansowej 1.1. Geneza analizy finansowej ……….5 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej………. 6 1.3 Źródła analizy finansowej ……….14 1.4 Metody analizy finansowej ……….16 1.5 Rodzaje analizy finansowej………. 22 Rozdział II Narzędzia badania kondycji finansowej 2.1 Sprawozdawczość finansowa jako źródła informacji o firmie ……….30 2.1.1…

Działalność Europejskiej Agencji Obrony na rzecz bezpieczeństwa Polski, jako członka Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w dawnych latach 1.1 Miejsce i rola organizacji społeczno-politycznych i paramilitarnych w przygotowaniach obronnych 1.2 Powszechne przygotowanie ludności do obrony Polski 1.3 Służba pomocnicza przy ochronie obiektów i utrzymaniu porządku Rozdział II Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku 2.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa 2.2…

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jako zadanie własne gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego 1. Uwagi wstępne ………..7 2. Miejsce gminy w strukturze samorządu terytorialnego ………..7 3. Władze gminy………..12 1.3.1 Rada gminy ………..13 1.3.2 Wójt, burmistrz, prezydent miasta ………..16 4. Zadania własne gminy………..19 5. Wnioski ………..23 Rozdział II Ustalenia terminologiczne 1. Uwagi wstępne ………..24 2.…

Prawa człowieka jako podstawa powstawania i funkcjonowania najważniejszych struktur i organizacji międzynarodowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Prawa człowieka jako podstawa działania wielu organizacji międzynarodowych 1.1.Ewolucja w zakresie praw podstawowych i ich ochrony 1.2.Prawa polityczne 1.3.Prawa ekonomiczne 1.4.Prawa społeczne 1.5.Inne Rozdział 2 Instytucje Unii Europejskiej, której Polska posiada swoich przedstawicieli 2.1.Trybunał Sprawiedliwości. 2.2.Parlament Europejski 2.3.Komisja Europejska Rozdział 3 Organizacja Narodów Zjednoczonych 3.1.Czym jest Organizacja…

Wodolecznictwo jako forma fizjoterapii i jego wpływ na organizm człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia i fizjologiczne podstawy wodolecznictwa 1.1. Zarys historyczny wodolecznictwa 1.2. Fizjologiczne podstawy hydroterapii Rozdział 2 Wpływ wodolecznictwa na organizm człowieka 2.1. Rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich wpływ na organizm 2.2. Zabiegi wodolecznicze wykorzystywane w terapii poszczególnych układów Rozdział 3 Podstawowe cele i zadania zabiegów wodoleczniczych 3.1. Wskazania…

Język korporacji jako współczesny rodzaj komunikacji intepresonalnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Komunikacja interpersonalna jako podstawa porozumiewania się 1.1. Definicja i model 1.2. Bariery komunikacyjne Rozdział 2 Komunikacja interpersonalna w korporacjach 2.1. System i kanały komunikacji w korporacjach 2.2. Język korporacji Rozdział 3 Wpływ języka korporacji na współczesną komunikację interpersonalną Zakończenie Streszczenie w języku polskim Summary Bibliografia Spis rycin…

Real Time Marketing jako narzędzie komunikacji marketingowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Komunikacja marketingowa ………..5 Istota komunikacji ………..5 Funkcje komunikacji ………..6 Narzędzia komunikacji marketingowej………..7 Kanały komunikacji marketingowej ………..12 Real Time Marketing, czyli marketing czasu rzeczywistego………..14 Korzyści………..14 Wyzwania………..15 Ryzyka………..16 Real Time Marketing – analiza wybranych przykładów………..17 Royal Wedding ………..17 Sprzedaż obrazu „Zbawiciel świata” ………..19 Mecze Polaków na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej………..20…