Tag: jako

Bajki jako forma edukacji językowej w przedszkolu

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Bajkoterapia jako narzędzie pracy z dziećmi z trudnościami w nauce

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Bajkoterapia jako narzędzie pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Bajkoterapia jako forma terapii dziecięcej

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Bajkoterapia jako narzędzie do pracy z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Lean Manufacturing jako innowacja- studium przypadku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Innowacja jako element procesów gospodarczych 1.1. Pojęcie innowacji………..6 1.2. Źródła innowacji………..7 1.3. Typy innowacji………..12 1.4. Proces innowacyjny………..13 1.5. Wprowadzanie innowacji………..17 Rozdział 2 Problematyka procesu produkcyjnego 2.1. Istota procesów produkcyjnych………..22 2.2. Elementy i struktura procesu produkcyjnego………..27 2.3. Klasyfikacja procesów produkcyjnych………..34 2.4. Typy i…

Prawidłowe żywienie jako czynniki warunkujące prawidłowy stan zdrowia młodzieży

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Prawidłowe żywienie jako czynniki warunkujące prawidłowy stan zdrowia 1.1 Racjonalna dieta a prawidłowy rozwój młodego człowieka. Zasady racjonalnego żywienia – piramida żywienia……….. 6 1.2 Normy żywieniowe dla dzieci w wieku szkolnym. Potrzeby energetyczne ………..12 1.3 Najczęstsze błędy żywieniowe młodzieży ………..14 Rozdział 2…

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział 1 Koncepcja franchisingu 1.1 Pojęcie i geneza franchisingu ………..4 1.2 Istota franchisingu……….. 7 1.3 Porównanie licencyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej……….. 8 1.3.1 Partnerstwo……….. 9 1.3.2 Agencja……….. 9 1.3.3 Franczyza ………..11 1.4 Formy i typy franchisingu ………..11 1.5 Wady i korzyści z franchisingu…

Kanały społecznościowe jako wsparcie promocji biznesu w branży fitness

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Znaczenie mediów społecznościowych w strategii komunikacji marketingowej w świetle literatury przedmiotu 1.1. Strategia marketingowa i jej elementy………. 7 1.2. Komunikacja marketingowa a promocja ……….10 1.3. Istota i znaczenie promocji w biznesie ……….14 1.4. Formy komunikacji marketingowej ……….18 1.5. Elementy procesu komunikacyjnego………. 21…

Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Budżet gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie, istota i znaczenie samorządu terytorialnego ……….5 1.2. Samodzielność i zakres zadań samorządu gminnego ……….11 1.3. Budżet gminy, jego zasady i funkcje………. 15 1.4. Rodzaje i charakterystyka dochodów i wydatków gminy ……….19 Rozdział…

Motywacja jako kluczowy czynnik kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji w zależności od generacji X, Y, Z pracowników.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Motywacja do pracy I.1 Definicja motywacji. I.2 Elementy procesu motywacji. I.3 Klasyczne modele motywowania pracowników. I.4 Główne teorie motywacji. I.5 Współczesne podejście do motywowania. Rozdział 2 Rola motywacji w organizacji II.1 Klasyfikacja narzędzi motywacji. II.2 Tradycyjne środki motywowania. Rozdział 3 Pokolenia XYZ…

Faktoring jako sposób finansowania płynności finansowej przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Charakterystyka faktoringu 1.1. Geneza i pojęcie faktoringu………. 8 1.2. Przedmiot faktoringu ……….10 1.3. Podmiot transakcji faktoringowej ……….12 1.4. Funkcje faktoringu ……….14 Rozdział II Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstwa 2.1. Rodzaje faktoringu w umowie faktoringowej ……….18 2.2. Umowa faktoringu ……….23 2.3. Wymagane…

Monastycyzm egipski jako forma alienacji społecznej

Przez administrator

1. Wstęp-wprowadzenie 2. Definicja alienacji 3. Źródła mówiące o życiu monastycznym 4.Definicje pojęć-formy monastycyzmu 5.Reguły rządzące życiem monastycznym 6. Prawne konsekwencje życia monastycznego 7. Ekonomiczne konsekwencje życia monastycznego 8. Stosunki mnichów z innymi przedstawicielami Kościoła 9. Autorytet społeczny mnichów a alienacja 10. Podsumowanie- czy monastycyzm…

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finałowej > podmiotu prowadzącego księgi handlowe

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I Miejsce sprawozdawczości finansowej w systemie rachunkowości 1.1 Sprawozdawczość finansowa w strukturze rachunkowości……….. 5 1.1.2 Pojęcie sprawozdawczości finansowej ………..5 1.1.2 Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne……….. 7 1.1.3 Cele sprawozdań finansowych ………………….10 1.2 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ………..12 1.2.1. Nadrzędne zasady…

Gmina Brenna jako beneficjent środków unijnych

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Wykaz skrótów……….. 7 Rozdział I Pojęcie samorządu terytorialnego 1. Historyczne teorie samorządu……….. 8 1.1 Państwowa……….. 9 1.2 Naturalistyczna……….. 9 1.3 Polityczna……….. 10 2. Definicja samorządu……….. 11 3. Podstawa prawna funkcjonowania samorządu……….. 13 4. Źródła dochodów gminy……….. 15 5. Rozwój lokalny……….. 18 Rozdział II…

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział…

Planowanie procesu produkcji drukarek 3d w wybranym przedsiębiorstwie jako element zarządzania jakością produktu

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział 1 Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie……….. 5 & 1.1 Pojęcie planowania i produkcji……….. 5 1.2 Planowanie produkcji ……….. 9 1.3 Narzędzia sterowania produkcją……….. 12 1.4 Planowanie produkcji w dużych i małych przedsiębiorstwach……….. 14 Rozdział 2 Wybrane metody zarządzania procesem produkcji……….. 16 & 2.1…

Stretching jako forma uzupłniająca treningu w różnych dyscyplinach sportowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I 1.1. Definicje, historia ………..4 1.2. Rodzaje stretchingu ………..6 1.3. Metody stretchingu ………..8 1.3.1. Stretching dynamiczny……….. 8 1.3.2. Stretching balistyczny……….. 10 1.3.3. Stretching statyczny ………..10 1.3.4. Metoda PNF ………..12 Rozdział II 2.1. Rola, funkcje i cele stretchingu ………..14 2.2. Stretching w sporcie ………..16…

Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane……….. 5 1.2. Rozwój intelektualny……….. 12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny ………..19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ………..24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle…