Tag: Korupcja praca dyplomowa

Korupcja w sporcie

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ……….16 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej…

Korupcja w Polsce

Przez administrator

Wst?p………….5 Rozdzia? 1. Podstawowe poj?cia………….7 1.1. Poj?cie korupcji 1.1.1.Potoczne i s?ownikowe poj?cie 1.1.2. Poj?cie korupcji w polskim Kodeksie Karnym 1.1.3. Poj?cie korupcji w mi?dzynarodowych aktach prawnych 1.2 Poj?cie faworytyzmu 1.3 Poj?cie nepotyzmu i kumoterstwa 1.4 Poj?cie „handlu wp?ywami” 1.5 Poj?cie „lobbingu politycznego” 1.6 Poj?cie korupcji systemowej (uk?adowej) Rozdzia? 2. Rodzaje…