Tag: korupcja

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja w sporcie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ……….16 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej…

Korupcja w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wst?p………….5 Rozdzia? 1. Podstawowe poj?cia………….7 1.1. Poj?cie korupcji 1.1.1.Potoczne i s?ownikowe poj?cie 1.1.2. Poj?cie korupcji w polskim Kodeksie Karnym 1.1.3. Poj?cie korupcji w mi?dzynarodowych aktach prawnych 1.2 Poj?cie faworytyzmu 1.3 Poj?cie nepotyzmu i kumoterstwa 1.4 Poj?cie „handlu wp?ywami” 1.5 Poj?cie „lobbingu politycznego” 1.6 Poj?cie korupcji systemowej (uk?adowej) Rozdzia? 2. Rodzaje…

Walka z korupcją w przestrzeni publicznej w świetle nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych w IV Rzeczypospolitej 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Korupcja, jako zjawisko. 1.1 Definicja korupcji. 1.2 Przyczyny korupcji. 1.3 Rodzaje korupcji. Rozdział II Prawne formy walki z korupcją 2.1 Antykorupcyjne normy prawne 2.2 Działania organów ścigania 2.3. Organizacja i rola CBA Rozdział III Metodologia pracy 3.1 Metody i narzędzia badawcze 3.2 Hipotezy 3.3 Cele pracy, problemy…

Korupcja w polskich instytucjach panstwowych i samorzadowych jako zjawisko przestepczosci zorganizowanej. 4.36/5 (45)

Przez administrator

Slowo wstepne………………….3 Rozdział I. Rys historyczny zjawiska korupcji. 1. Przyklady korupcji w Pismie Swietym…… 5 2. Przyklady korupcji w starozytnym Rzymie….. 6 3. Przyklady korupcji w Chinach XVII wieku oraz w innych krajach….. 8 4. Przyklady korupcji urzedniczej….. 10 Rozdział II. Pojecia zwiazane z korupcja. 1. Definicja korupcji w ujęciu…