Tag: ładunku

Transport ponadgabarytowy w Polsce na przykładzie przewozu ładunku nienormatywnego w wybranym przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

WStęp…………. 5 Rozdział 1 Transport w Polsce 1.1 Podstawowe pojęcia Transportu…………. 6 1.1.1 Transport…………. 6 1.1.2 Proces transportowy i przewozowy…………. 7 1.2 Klasyfikacja transportu…………. 9 1.2.1 Klasyfikacja i podział transportu…………. 9 1.2.2 Transport Kombinowany…………. 12 1.3 Infrastruktura transportowa…………. 14 1.3.1 Pojęcie infrastruktury transportowej…………. 14 1.3.2…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Projekt przewozu ładunku niebezpiecznego klasy 2 na przykładzie cysterny

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Charakterystyka procesu transportowego ładunków niebezpiecznych 1.1 Pojęcie transportu drogowego………. 4 1.1.1 Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego……….. 5 1.1.2 Techniki wykorzystywane w transporcie drogowym ……….8 1.2 Definicje i klasyfikacja towarów niebezpiecznych ……….11 1.3 Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych ……….18 Rozdział II Akty prawne…

Konsekwencje międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przepływem ładunku

Przez administrator

1.Wstęp……….2 2. Cel pracy……….3 3. Istota i znaczenie międzynarodowych reguł handlowych……….3 4. Terminologia……….5 5. Zasady stosowania Incoterms……….7 6. Formuły Transportowe a różne rodzaje transportu……….8 7. Gestia transportowa……….9 8. Bil of Loading – znaczenie listy załadunkowej……….10 9. Odprawa Celna……….11 10. Podział Kosztów……….14 11. Klasyfikacja Formuł……….17 12.…

Proces ochrony ładunku cargo na przykładzie Lotniczego Dworca Towarowego we Wrocławiu

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Ewolucja standardów bezpieczeństwa transportu lotniczego 1.1. Rozwój lotniczego transportu ładunków ………..8 1.2. Przyczyny zmian legislacyjnych ………..13 1.3. Nowe rozwiązania prawne w europie ………..15 1.4. Harmonizacja polskich przepisów z unijnymi……….. 18 Rozdział 2 Bezpieczeństwo w świetle ochrony portów lotniczych 2.1. Znaczenie bezpieczeństwa w…

Analiza przewozów płynnych i stałych ładunków niebezpiecznych w grupie LOTOS S.A.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Charakterystyka transportu w Polsce 1.1. Definicja i istota transportu……….. 5 1.2. Charakterystyka potrzeb transportowych w Polsce……….. 9 1.3. Klasyfikacja i rodzaje transportu ………..13 1.4. Organizacja i technika wykorzystywana w transporcie ………..16 Rozdział II Infrastruktura transportowa w Polsce 2.1. Rola i znacznie…

Wpływ procesów logistycznych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego na rynku niemieckim

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 1.1 Definicja i atrybuty procesu logistycznego………. 5 1.2. Klasyfikacja procesów logistycznych ……….14 1.3 Identyfikacja kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie transportowym ……….21 Rozdział II Analiza kosztów w przedsiębiorstwie transportowym 2.1 Klasyfikacja kosztów ……….26 2.2 Koszty w przedsiębiorstwie transportowym………. 31…

Konsekwencje miedzynarodowych regul handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przeplywem ladunku

Przez administrator

1.Wstęp……….2 2. Cel pracy……….3 3. Istota i znaczenie miedzynarodowych regul handlowych……….3 4. Terminologia……….5 5. Zasady stosowania Incoterms……….7 6. Formuly Transportowe a rózne rodzaje transportu……….8 7. Gestia transportowa……….9 8. Bil of Loading – znaczenie listy zaladunkowej……….10 9. Odprawa Celna……….11 10. Podzial Kosztów……….14 11. Klasyfikacja Formul……….17 12.…