Tag: letnich

Pojęcie przyjaźni u dzieci 5-6 letnich na podstawie wypowiedzi i rysunku tematycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Przyjaźń w ujęciu teoretycznym i empirycznym 1.1. Definicja i istota przyjaźni………. 5 1.2. Czynniki kształtujące relacje rówieśnicze dziecka………. 9 1.3. Znaczenie przyjaźni w życiu dziecka ……….13 1.4. Przegląd wybranych badań tematycznych………. 18 Rozdział 2 Rozwój dziecka 5-6 letniego – charakterystyka 2.1. Rozwój poznawczy ……….22 2.2. Rozwój emocjonalny……….…

Percepcja czasu wolnego w ocenie dzieci 5 letnich ich rodziców i nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Rozwój dziecka w średnim wieku przedszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny ……….4 1.2. Rozwój emocjonalny i społeczny………. 8 1.3. Rozwój intelektualny ……….13 1.4. Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym………. 16 Rozdział II Czas wolny dziecka 2.1. Istota i pojęcie czasu wolnego ……….19 2.2. Formy spędzania czasu wolnego u dziecka ……….24…

Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik 3/5 (2)

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial 1 Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4 1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9 Rozdzial 2 Charakterystyka dyscypliny 2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12 2.2 Rodzaje aerobiku ……….13 2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15 2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16 Rozdzial 3 Charakterystyka badanych…

Rola przedszkola w kształtowaniu wrażliwości muzycznej dzieci 5-6 letnich. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Muzyka i jej rola w wychowaniu dziecka w świetle literatury 1. Analiza podstawowych pojęć………7 2. Cele wychowania muzycznego w przedszkolu……… 12 3. Metody wychowania muzycznego w przedszkolu……… 14 4. Formy wychowania muzycznego w przedszkolu……… 17 5. Zakres treści edukacji muzycznej w wybranych programach wychowania przedszkolnego……… 23 Rozdział…

Budowa i sprawność fizyczna 13 letnich chłopców w gimnazjum nr XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Metodologia pisania pracy 1.1 Uzasadnienie tematu, analizy literatury przedmiotu i bazy źródłowej. 1.2 Metody i narzędzia badawcze. 1.3 Układ i konstrukcja pracy. 1.4 Cele. Rozdział II. Wyniki badań morfologicznych 2.1 Masa ciała 2.2 Wysokość ciała 2.3 Wskaźnik BMI Rozdział III. Wyniki badań cech motorycznych – Test Coopera,…

Rozwój fizyczny i motoryczny 16 letnich uczennic w LO realizującym obowiązkowy program wychowania fizycznego na tle rówieśniczek uczestniczących w nadobowiązkowych zajęciach z siatkówki w klubie XYZ. 4.6/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Zakładane cele……… 7 Rozdział I. Charakterystyka szkoły i klubu. 1.1 Tradycje wychowania fizycznego w szkole I Liceum Ogólnokształcącego XYZ w XYZ……… 8 1.2 Tradycje sportu dzieci i młodzieży w klubie MUKS 'XYZ’ w XYZ……… 11 1.3 Aktywność fizyczna badanych grup……… 14 1.4 Poziom wiedzy o wych. fizycznym i…

Bajkoterapia w pracy nauczyciela dzieci 5 letnich w przedszkolu 4.3/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………….5 Rozdział I Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym 1.1. Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego…………. 7 1.2. Poziom rozwoju funkcji poznawczych ………….11 1.3. Poziom rozwoju emocjonalno-społecznego ………….15 Rozdział II Cele i zadania edukacji przedszkolnej 2.1. Zadania i funkcje edukacji przedszkolnej…………. 22 2.2. Treści programowe edukacji przedszkolnej…………. 25 2.3. Nauczyciel i…

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.2/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17…