Tag: logistyka praca licencjacka

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 4.12/5 (26)

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2. […]

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji 4.33/5 (21)

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3. WMS a dystrybucja ……….35 Rozdział […]

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania 4.15/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami 4.25/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie 4.35/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa 4.17/5 (18)

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30 […]

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A 4.29/5 (21)

Wstęp. Rozdzial 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdzial 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych. 2.3. Wybór kanalów dystrybucji. […]

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej. 4.15/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1. Dostosowanie prawa i standardów w […]

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ 4.39/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojecie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojecie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdzial III Sieci handlowe jako przedmiot […]

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A. 4.39/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdzial 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdzial 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23 3.2.3. Kanały kontraktowe………24 3.3. Rozwój […]

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie. 4.47/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i […]

Kanały dystrybucji w firmie XYZ. 4.09/5 (22)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdzial 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50 […]

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ. 4.17/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdzial II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a konkurencja………23 2.5.1. Udział w rynku………24 […]

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdzial I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdzial II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny […]

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej 4.12/5 (25)

Wstęp……….1 Rozdzial I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez […]

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej 4.12/5 (17)

Wstęp…….3 Rozdzial I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdzial II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania […]

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ 4.26/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojecie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojecie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdzial III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdzial […]

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ 4.39/5 (23)

1. Wprowadzenie………3 1.1. Geneza tematu pracy………3 1.2. Przeglad literatury………6 1.3. Cel i zakres pracy………7 2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8 2.1. Rys historyczny………8 2.2. Asortyment wyrobów………13 2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13 3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15 3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15 3.2. Uklady funkcjonalne………20 3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24 3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25 3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34 […]

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ 4.22/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wpływ motoryzacji na srodowisko……… 5 Rozdzial 2. Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9 Rozdzial 3. Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12 Rozdzial 4.Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15 Rozdzial 5. Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21 Rozdzial 6. Finansowanie komunikacji miejskiej……..26 Rozdzial 7. Marketing w komunikacji miejskiej……..28 Rozdzial 8. Propagowanie transportu zbiorowego […]

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.47/5 (19)

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13 1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14 1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15 […]

Działania posredników na rynku instytucjonalnym 4.36/5 (22)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6 1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6 1.1.1. Dobra wchodzace ………6 1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7 1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7 1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem konsumentów………8 1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13 1.3.1. Giełda towarowa ………14 1.3.2. Przetarg ……… 15 1.3.3. Aukcja ………16 […]

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej 5/5 (11)

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11 3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13 3.1. Formy prawno […]

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 4.13/5 (23)

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9 1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10 Rozdzial II. […]

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej 4.33/5 (27)

Rozdzial I. Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3 1. Geneza powstania poczty 2. Charakterystyka zmian po roku 1990 Rozdzial II. Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10 1. Uslugi o charakterze powszechnym 2. Uslugi o charakterze umownym Rozdzial III. Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19 1. Sytuacja Poczty Polskiej na […]

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ 4.23/5 (26)

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoria organizacji sprzedazy 1.1 Marketing mix ………5 1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7 1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12 1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15 1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16 1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17 1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21 1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39 1.9 Raporty […]

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.33/5 (18)

Wprowadzenie………1 Rozdzial I. Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3 1.1. Geneza logistyki ………3 1.2. Pojecie logistyki……… 6 1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11 1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18 1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21 Rozdzial II. Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Powstanie i historia firmy ………34 2.2. Analiza ekonomiczna […]

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ 4.19/5 (27)

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem 1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5 1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8 1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12 1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15 1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19 1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21 1.3. Fizyczny […]

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 4.3/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4 1.1. Pojecie i istota logistyki ………10 1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17 1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22 Rozdzial II. Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25 2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33 2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych […]

Metody segregacji ładunków w portach. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe terminy i definicje 1.1. Pojecie segregacji……… 7 1.2. Ladunki niekompatybilne ………9 1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11 1.4. Proces skladowania ………16 Rozdzial 2. Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych 2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25 2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42 2.3. Segregacja wedlug ADR ………52 2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen […]

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ. 4.31/5 (16)

Wstęp Rozdzial I. Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8 1.2. Funkcje dystrybucji………12 1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14 1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17 1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19 1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22 1.5. Podsumowanie………25 Rozdzial II. Analiza srodowiska badawczego […]

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 4.43/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5 1.1. Pojecie planowania 1.2. Etapy zaopatrzenia 1.3. Istota i kanaly dystrybucji Rozdzial II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40 2.1. Przedmiot dzialalnosci 2.2. Historia firmy 2.3. Organy spólki 2.4. Wyróznienia i nagrody Rozdzial III. Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52 3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub 3.2. Technologia produkcji srub […]

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ. 4.25/5 (44)

Wstęp 3 Rozdzial I. Procesy w organizacji 1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5 1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10 1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego 2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21 2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25 […]

Transport jako sfera dzialan logistycznych. 4.47/5 (17)

Wstęp 3 Rozdzial I. Podstawowe zalozenia logistyki 1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4 1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9 1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22 Rozdzial II. Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej 2.1 Charakterystyka transportu ……… 29 2.2 Analiza środków transportu ……… 35 2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39 2.4 […]

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ. 4.35/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I. Walory turystyczne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5 1.2. Walory krajoznawcze……… 8 1.3. Walory wypoczynkowe ………21 1.4. Walory antropogeniczne ………23 Rozdzial II. Zagospodarowanie turystyczne regionu 2.1. Baza noclegowa ………26 2.2. Baza gastronomiczna ………30 Rozdzial III. Dostepnosc transportowa regionu 3.1. Infrastruktura kolejowa ………36 3.2. Infrastruktura drogowa ………40 3.3. Infrastruktura lotnicza ………46 3.4. Przejscia graniczne……… […]

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ 4.18/5 (22)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów 1.2. Funkcje dystrybucji produktów 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu Rozdzial II. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych 2.3. Wybór kanalów dystrybucji […]

Polityka transportowa miasta XYZ. 4.29/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka transportu 1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3 1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5 1.3. Transport miejski ……..8 Rozdzial II. Polityka transportowa 2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10 2.2. Cele polityki transportowej……..18 2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19 Rozdzial III Polityka transportowa miasta XYZ 3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25 3.2. Polityka […]

Komunikacja tramwajowa w Warszawie. 4.21/5 (24)

Rozdzial I. Wstęp Rozdzial II. Transport zbiorowy w miescie 2.1 Rola komunikacji miejskiej 2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego Rozdzial III. Historia Tramwajów Warszawskich 3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej 3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918 3.3 Okres miedzywojenny 3.4 Wybuch wojny i okupacja 3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960 Rozdzial IV. Infrastruktura 4.1 Siec i zasilanie 4.2 Tory […]

Transport Unii Europejskiej i Polski. 4.27/5 (26)

Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4 Rozdzial II Transport Unii Europejskiej. 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5 2.2. Rynek usług transportowych……..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11 Rozdzial III Przyporzadkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unie Europejska. 3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu……..17 3.1.1.Transport kolejowy……..20 […]

Pojecie transportu i jego funkcje 4.36/5 (14)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu 1.1 Pojecie transportu 1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej 1.3 Przedmiot transportu 1.4 Funkcje transportu 1.5 Rynek usług transportowych Rozdzial II. Strategia firm transportowych 2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe 2.2 Marketing w transporcie 2.3 Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firma transportowa Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Spis tabel i […]

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej. 4.28/5 (25)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Pojecie i zasady polityki transportowej………..5 1.1. Pojecie wspólnej polityki 1.2. Cele i priorytety polityki transportowej 1.3. Zasady polityki transportowej 1.4. Obszary polityki transportowej 1.4.1. Transport kolejowy 1.4.2. Transport drogowy 1.4.3. Transport lotniczy 1.4.4. Transport morski 1.4.5. Transport wodny sródladowy Rozdzial II. Polityka transportowa a UE………..17 2.1. Wspólny rynek transportowy 2.2. Działania Unii […]

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. 4.17/5 (18)

Wstęp………1 Rozdzial I. Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3 1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3 1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8 1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14 1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28 1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30 Rozdzial II. Obsługa klienta i jej elementy………39 2.1. Pojecie obslugi klienta………39 2.2. Elementy obslugi klienta………40 2.3. Strategie obslugi […]

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej. 4.22/5 (18)

Wstęp ………5 Rozdzial I. Cel zakres, material i metodyka pracy 1. Cel i zakres pracy ………7 2. Materialy i metodyka pracy Rozdzial II. Transport lotniczy i jego infrastruktura 1. Pojecie transportu lotniczego ………9 2. Struktura lotnisk w Polsce ………10 2.1. Lotniska o znaczeniu centralnym ………12 2.2. Lotniska o znaczeniu regionalnym ………13 2.3. Lotniska o znaczeniu […]

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych. 4.28/5 (18)

Wstęp………..3 Rozdzial I Logistyka w uslugach………..5 1.1 Istota logistyki 1.2 Outsourcing usług logistycznych 1.3 Uslugi logistyczny 1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1.5 Rozwój logistyki w uslugach Rozdzial II Logistyczna obsługa klienta………..24 2.1 Definicja logistycznej obslugi klienta 2.2 Elementy obslugi klienta 2.3 Obsługa klienta marketingowa a logistyczna 2.4 Mierniki […]

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym. 4.33/5 (21)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1 Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania. 1.1. Pojecie menedzera. ……… 5 1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9 1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11 1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15 1.2.3. Funkcje menedzera w zaleznosci od systemu funkcjonowania organizacji ……… 22 1.3. Menedzer – przywódca […]

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS. 4.4/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1. Historia systemu GPS Rozdzial 2. Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar 2.1. Segment satelitarny GPS 2.2. Segment kontroli GPS 2.3. Segment uzytkownika GPS Rozdzial 3. Zasada działania systemu GPS 3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji 3.2. Standardowy serwis pozycyjny – SPS 3.3. Bledy GPS 3.4. Róznicowy system GPS (DGPS) Rozdzial 4. Odbiorniki GSM […]

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym. 4.29/5 (24)

Wstęp………..5 Cel pracy……….7 Metodyka pracy………. 8 Wykaz stosowanych pojec………. 9 Rozdzial 1. Transport sanitarny 1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12 1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14 1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18 1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18 1.5.Transport lotniczy……….19 1.6.Transport poza granicami kraju……….20 Rozdzial 2. Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego. 2.1. […]

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego. 4.23/5 (30)

Wstęp………4 Rozdzial I Transport -charakterystyka 1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5 1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7 1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12 Rozdzial II Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy. 2.1 Dostep do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16 […]

Konsekwencje miedzynarodowych regul handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przeplywem ladunku 4.35/5 (17)

1.Wstęp……….2 2. Cel pracy……….3 3. Istota i znaczenie miedzynarodowych regul handlowych……….3 4. Terminologia……….5 5. Zasady stosowania Incoterms……….7 6. Formuly Transportowe a rózne rodzaje transportu……….8 7. Gestia transportowa……….9 8. Bil of Loading – znaczenie listy zaladunkowej……….10 9. Odprawa Celna……….11 10. Podzial Kosztów……….14 11. Klasyfikacja Formul……….17 12. Międzynarodowe reguly zawierania i realizacji kontraktów handlowych 12.1 Grupa E […]

Procesy zachodzace na Polskim rynku usług kurierskich w pierwszej dekadzie XXI w. 4.39/5 (18)

Wstęp………2 Rozdzial I Rynek usług kurierskich – charakterystyka branzy 1. Poczatki działalności kurierskiej – nowego rodzaju usług transportowych………4 2. Dynamiczny rozwój i jego przyczyny………6 3. Rosnaca konkurencja………9 4. Zróznicowana oferta………11 5. Klienci………13 Rozdzial II Uslugi kurierskie w latach 2000-2010 1. Pojawienie się nowych potrzeb jako impuls do wprowadzenia niestandardowych ofert………17 2. Obsługa nowych branz i […]