Tag: Marketing prace na sprzedaż

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28 Rozdzial II. Charakterystyka miejsca badan………33…
Przeczytaj więcej

Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp ………… 5 Rozdzial I. Marketingowa strategia produktu …………7 1. Elementy strategii produktu …………7 2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10 2.1. Istota i pojecie produktu …………10 2.2. Struktura produktu …………12 2.3. Cechy i funkcje produktu …………13 2.4. Klasyfikacja produktów …………15 2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15 2.4.2. Produkty przemyslowe …………19 2.5. Zarządzanie produktem …………20 3.…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie Coca Cola.

Wstęp …………3 Rozdzia I. Wizerunek marki …………5 1.1. Definicja, istota i funkcje marki …………5 1.2. Tozsamosc marki …………14 1.3. Tozsamosc marki a wizerunek marki …………21 Rozdzia II. Czynniki wpływajace na wizerunek marki …………34 2.1. Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa …………34 2.2. Promocja jako podstawowy element wpływajacy na wizerunek marki …………43 2.3. Instrumenty promotion – mix a wizerunek…
Przeczytaj więcej

Badania marketingowe w zarzadzaniu.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4 1.1. Dane i informacje marketingowe…………4 1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6 1.3. Proces badawczy…………8 1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10 1.5. Badania wtórne…………11 1.6. Badania pierwotne…………12 1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14 Rozdzial II. Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16 2.1. Analiza pozycji…
Przeczytaj więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych

Wstęp Rozdzial I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdzial II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie 2.2.1. Pasja działania 2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie 2.2.3. Byc lepszym od…
Przeczytaj więcej

Nowe media w reklamie

Wstęp Rozdzial 1 Tradycyjne media reklamy 1. Omówienie dotychczas stosowanych mediów 1.1. Reklama prasowa 1.1.1. Naglówek 1.1.2. Ilustracja 1.1.3. Korpus reklamy (body copy) 1.1.4. Slogan 1.1.5. Uklad graficzny ogloszenia 1.2. Reklama telewizyjna 1.2.1. Jak jest ogladana reklama w telewizji 1.2.2. Sztuka tworzenia 1.2.3. Sposoby realizacji przeslania reklamy 1.2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej 1.3. Reklama…
Przeczytaj więcej

Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.

Wstęp …………4 Rozdzial I. Istota marketingu w handlu 1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6 1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8 Rozdzial II. XYZ w otoczeniu marketingowym 2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20 2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21 2.1.2. Organizacja XYZ …………22 2.2. Czynniki kształtujące…
Przeczytaj więcej

Działalność i promocja firmy samochodowej.

Wstęp Rozdzial I. Historia firmy Daewoo Group 1.Kim Woo Choong. Zalozyciel i przewodniczacy Daewoo Group 2.Działalność Grupy Daewoo 2.1 Plan Zarzadzania Globalnego 2.2 Daewoo i kryzys ekonomiczny 2.3 Firmy Grupy Daewoo na swiecie 3.Daewoo Motor 4.Samochody koncepcyjne Rozdzial II. Daewoo w Polsce 1.Firma 2.Koordynacja pracy regionów 3.Historia Centrum Daewoo 4.Auta Daewoo triumfuja 5.Ubezpieczenia ze znakiem…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działania ch menedzera.

Wstęp Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej 1.2. Istota zarządzania przedsiebiorstwem 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego Rozdzial II Miejsce menedzera w marketingu 2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu 2.3.…
Przeczytaj więcej

Udział w targach wyrazem orientacji marketingowej spółki XYZ.(Firma produkujaca materialy budowlane).

Wstęp………4 Rozdzial I Działania promocyjne firmy………6 1.1. Filozofia marketingowa………6 1.2. Instrumenty marketingu-mix………21 1.3. Targi jako nosnik komunikacji………37 Rozdzial II Geneza , funkcje i cele targów………43 2.1. Geneza i rozwój form targów………45 2.2. Funkcje targów i wystaw………53 2.3. Elementy marketingu – mix targów………60 2.4. Polski rynek targowy………73 Rozdzial III Znaczenie targów w działalności promocyjnej spółki xyz………77…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2 Rozdzial I. Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4 2.2. Strategia marketingowa………6 2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15 2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………24 Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29 2.1. Historia spólki………29 2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36 2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Determinaty zachowan nabywców………….5 1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby 1.1.3. ocena alternatyw wyboru 1.1.4 Wybór i zakup produktu 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy 1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne 1.2.2. Wpływy psychologiczne 1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe 1.3.…
Przeczytaj więcej

Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.

Wstęp……..4 Rozdzial 1. Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5 1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix 1.2 Wybór rynku docelowego 1.3 Ustalanie celów reklamy 1.4 Wybór mediów 1.5 Proces podejmowania decyzji 1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku Rozdzial 2. Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21 2.1 Tworzenie przekazu reklamowego 2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy…
Przeczytaj więcej

Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.

Wstęp. Rozdzial 1 Otoczenie marketingowe hotelu. 1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2. Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3. Cele i etapy badan marketingowych. Rozdzial 2 Działania i instrumenty marketingowe. 2.1. Usluga hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdzial 3 Strategie marketingowe. 3.1. Strategia segmentacji rynku. 3.2.…
Przeczytaj więcej

Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Krztaltowanie produktu i asortymentu………5 1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5 1.2. Ustalenie cech materialnych………5 1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8 1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19 Rozdzial 2. Cena………22 2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22 Rodzial 3. Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31 3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32 3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37…
Przeczytaj więcej

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.

Wprowadzenie………4 Rozdzial I Techniki kształtowania i róznicowania się cen na rynku. 1.1. Znaczenie i rola ceny………8 1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13 1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach rynkowych………18 Rozdzial II Strategie cenowe. 2.1. Metody ustalania cen………23 2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez przedsiebiorstwo na rynku………30 Rozdzial III Cena jako element walki na rynku telefonii…
Przeczytaj więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4 Rozdzial I Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej. 1. Pojecie reklamy……….5 2. Reklama w systemie marketingu……….7 3. Cele i zadania reklamy……….11 4. Środki i narzedzia reklamy……….16 Rozdzial II Badania marketingowych. 1. Reklama w badaniach marketingowych……….23 2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25 3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31 4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34 Rozdzial III Skutecznosc i efektywnosc reklamy…
Przeczytaj więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I. Rynek w turystyce………3 1. Pojecie rynku………3 2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9 3. Systemy informacyjne w turystyce………21 Rozdzial II. Marketing w turystyce………25 1. Charakterystyka marketingu………25 2. Rola marketingu………32 3. Uslugi a marketing – mix………38 4. Koncepcje marketingu………42 5. Promocja………46 Rozdzial III. Promocja w turystyce………67 1. Charakterystyka firmy………67 2. Charakterystyka usług…
Przeczytaj więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I. Podstawowe pojecia………6 1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6 1.1 Rynek docelowy………8 1.2 Pozycja………9 1.3 Produkt………10 1.4 Cena………11 1.5 Dystrybucja………12 1.6 Reklama………13 1.7 Promocja………14 Rozdzial II. Promocja jako czesc strategii marketingowej………16 1. Pojecia promocji………16 1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16 1.2 Sponsoring – skuteczna forma promocji w Internecie………22 1.3 Promocja uzupelniajaca…
Przeczytaj więcej

Rola reklamy w marketingu.

Wstęp Rozdzial I Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4 1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu 2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów nowoczesnej koncepcji marketingu 3. Wybrane elementy maketingu 3.1. Polityka cen jako element maketingu 3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu 3.3. Reklama jako element marketingu 4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego 4.1. Geneza oraz pojecie…
Przeczytaj więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.

Rozdzial I 1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta. 1.1. Definicja zachowania konsumenta. 1.2. Zachowanie racjonalne. 1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego. 1.2.2. Wybór. 1.2.3. Koszt alternatywny. 1.2.4. Czas i ryzyko. 1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego. 1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego. 1.4. Zachowanie irracjonalne. 1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta 1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania…
Przeczytaj więcej

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.

Wstęp Rozdzial I Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego 1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce w gospodarce narodowej 2. Organizacja działalności handlowej 3. Formy organizacyjne firm handlowych Rozdzial II Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku 1. Istota, cele i zakres marketingu 2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa Rozdzial III Zarządzanie przedsiebiorstwem handlowym, miejsce…
Przeczytaj więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka marketingu uslug………7 1.1 Istota marketingu uslug………. 9 1.2 Charakterystyka uslug………. 12 1.3 Marketing Mix w uslugach ………. 15 Rozdzial 2 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23 2.1 Struktura działalności marketingowej……… 24 2.2 Strategie marketingowe……… 30 2.3 Programy marketingowe w sferze uslug………. 35 Rozdzial 3 Firma uslugowa zorientowana na klienta……….40 3.1 Jakość i…
Przeczytaj więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka polskiego rynku samochodów osobowych……….5 1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w Polsce. 5 1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7 1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów osobowych……….12 1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów osobowych……….18 Rozdzial II. Firma General Motors oraz jej pozycja na rynku europejskim………22 2.1) Historia firmy General Motors…
Przeczytaj więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek

Wstęp………3 Rozdzial I Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5 1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5 1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8 1.3 Elementy marketingu mix………9 1.3.1 Podkompozycja produktu………10 1.3.2 Podkompozycja ceny………14 1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17 1.3.4 Podkompozycja promocji………18 Rozdzial II Elementy promocji sprzedazy………24 2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24 2.2 Cele i zadania…
Przeczytaj więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych

Wstęp………1 Roadzial I. Istota marketingu ………2 1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3 1.2. Promocja -system komunikacji………8 1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13 1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15 1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17 1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19 1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19 1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21 1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23 1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24 1.5.5.Ustalenie…
Przeczytaj więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy

Rozdzial 1 Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego 1.1. Historia Internetu 1.2. Przeszkody handlu internetowego 1.3. Pierwsza siec-ARPANET 1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych 1.5. Internet dzis Rozdzial 2 Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie. 2.1. Straty i zagrozenia w Internecie 2.2. Podstawowe zagadnienia bezpieczenstwa 2.3. Protokól IKP 2.4. Najnowsze systemy platnosci w Internecie…
Przeczytaj więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce

Wstęp……….5 Rozdzial I. Charakterystyka produktu oraz umiejscowienie rynku podszewek w strukturze przemyslu………9 1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9 1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20 1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29 Rozdzial II. Analiza makrootoczenia marketingowego dostawcy podszewek……….35 2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36 a) demografia……….36 b) czynniki ekonomiczne……….37 c) uwarunkowania spoleczno-kulturowe……….37 d) uwarunkowania polityczne i prawne……….38…
Przeczytaj więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ

Rozdzial I. Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie 1. Istota i znaczenie promocji 2. Etapy tworzenia programu promocyjnego 2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej 2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix 2.3. Ustalanie constansów promocyjnych 2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego Rozdzial II. Narzedzia promocji-mix 1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem 2. Sprzedaz osobista 3.…
Przeczytaj więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland

Wstęp………2 Rozdzial I Determinaty zachowania nabywców 1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3 1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4 1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5 1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7 1.1.4. Wybór i zakup produktu………8 1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9 1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12 1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14 1.2.2. Wpływy psychologiczne………14 1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21 Rozdzial II Promocja…
Przeczytaj więcej

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny

Wstęp………2 Rozdzial 1. Rodzina w społeczenstwie……….3 1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4 1.2. Funkcje rodziny……….13 1.3. Formy zycia rodzinnego……….14 1.4. Rodzina w Polsce……….24 Rozdzial 2. Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28 2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28 2.2. Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie……….32 2.3. Oddzialywanie reklamy na rodzine……….34 Rozdzial 3. Model wspólczesnej rodziny…
Przeczytaj więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.

Wstęp………4 Rozdzial I Istota marketingu………7 1.1. Charakterystyka marketingu………7 1.2. Niezmienne prawa marketingu………12 1.3. Podmiot marketingu – konsument………24 Rozdzial II Aktywizacja sprzedazy………32 2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32 2.2. Reklama i promocja………38 2.3. Agencja reklamowa………43 Rozdzial III Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55 3.1. Ogólne informacje o hipermarkecie ‚real’………55 3.2. Istota skutecznosci i efektywnosc reklamy………59 3.3. Metoda badan………62…
Przeczytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Rola marketingu w działalności banków………6 1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje, znaczenie 1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków 1.3 Organizacja marketingu w bankach 1.4 Strategie marketingowe w działalności banków – rodzaje, charakterystyka Rozdzial II Charakterystyka działalności XYZ S.A. ………37 2.1 Rynek usług bankowych w Polsce 2.2 Powstanie i rozwój XYZ S.A. Oddzial…
Przeczytaj więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.

Wstęp………4 Rozdzial I Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8 1. Program produkcji………8 2. Charakterystyka rynków………14 3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20 4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26 Rozdzial II Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31 1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31 2. Analiza sprzedazy………39 3. Analiza produktów strategicznych………51 Rozdzial III Kierunki aktywizacji sprzedazy………63 1. Zmiany w strategii produktu………63 2.…
Przeczytaj więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5 1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17 1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26 Rozdzial II. Procedury marketingowe w działalności banków………34 2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34 2.2. Cena produktów banku………41 2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46 2.4. Pojecie i elementy…
Przeczytaj więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp Rozdzial 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1 1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1 1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3 1.2.1. World Wide Web……….3 1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9 1.2.3. FTP……….10 1.2.4. Telnet……….10 1.3. Czym jest e-Biznes?………11 1.3.1. Co to jest handel elektroniczny?………12 1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny?………13 1.3.3. Podzial rynku elektronicznego……….15 1.4. Rozwój handlu…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Charakterystyka rynku używek w Polsce………4 1.1. Uzywki jako produkt………4 1.2. Produkcja używek w Polsce………9 1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22 Rozdzial 2. Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32 2.1. Wydatki i spozycie zywnosci………32 2.2. Wydatki na mieszkanie………40 2.3. Wydatki na ochrone zdrowia………42 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Produkt jako jeden z czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

Wstęp Rozdzial 1. Wprowadzenie………6 1.1. Pojecie i znaczenie marketingu Rozdzial 2. Wpływ produktu na zachowanie konsumenta………11 2.1. Charakterystyka produktu 2.1.1. Pojecie produktu 2.1.2. Podzial produktów 2.1.3. Funkcje i atrybuty produktu 2.2. Oddzialywanie poszczególnych cech produktu na postepowanie nabywców 2.2.1. Produkt fizyczny 2.2.2. Marka 2.2.3. Opakowanie 2.2.4. Visual merchandising – oferowanie i prezentacja towarów w miejscu…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie marketingu w działalności menedzera na przykładzie firm XXX i YYY.

Wstęp………4 Rozdzial I Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem. 1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem w gospodarce rynkowej……….8 1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem……….11 1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa……….13 1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie………14 1.5. Zadania i narzedzia zarządzania marketingowego……….17 Rozdzial II Miejsce menedzera w marketingu. 2.1. Pojecie i charakterystyka menedzera………20 2.2. Rola i znaczenie menedzera w marketingu……….23 2.3.…
Przeczytaj więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3 Rozdzial I. Dystrybucja jako element marketing-mix………5 1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix ………5 1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15 1.3. Planowanie dystrybucji………21 1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich wybór………24 Rozdzial II. Logistyka jako zespół dzialan zarządzania dystrybucja………31 2.1. Modelowanie systemu logistycznego w dystrybucji ………32 2.2. Dobór uczestników kanalu dystrybucji………37 2.3. Struktura czynnosciowa dzialan logistycznych…
Przeczytaj więcej

Marketingowe zarzadzanie w przedsiębiorstwie przemyslu wlókienniczego na przykładzie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka rynku produktów wlókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów wlókienniczych……….6 1.2. Wielkosc i struktura popytu……….9 1.3. Wielkosc i struktura podazy……….11 Rozdzial II Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu zycia rynkowego produktu………28 Rozdzial III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza…
Przeczytaj więcej

Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.

Wstęp………3 Rozdizal 1. Nowoczesna koncepcja zarządzania………5 1.1. Definicja i funkcje marketingu………5 1.2. Etapy podejmowania decyzji marketingowych………8 Rozdzial 2. Rola planu marketingowego w przedsiębiorstwie………10 2.1. Struktura planu marketingowego………12 2.2. Rodzaje planów marketingowych………13 Rozdzial 3. Charakterystyka XYZ……….22 3.1. Prezentacja firmy………22 3.2. Polityka prorynkowa i inwestycje kapitalowe………23 Rozdzial 4. Plan marketingowy dla Wydzialu ABC………33 4.1. Streszczenie menedzerskie………34 4.2.…
Przeczytaj więcej

Ocena promocji realizowanej w XYZ.

Wstęp ……… 4 Rozdzial 1. Promocja w instrumentarium marketingowym………6 1.1. Marketing jako nowoczesne spojrzenie na klienta………6 1.2. Kompozycja instrumentów marketingu-mix………10 1.3. Promocja jako element marketingu-mix………12 1.3.1. Istota promocji………12 1.3.2. Cele i funkcje promocji……… 16 1.3.3. Kompozycja promocji-mix………20 1.4. Zwiazki promocji z pozostalymi instrumentami marketingu-mix……. ..23 Rozdzial 2. Charakterystyka instrumentów promocji-mix………34 2.1. Reklama jako proces komunikowania…
Przeczytaj więcej

Marketing na rynku usług kosmetycznych na przykładzie salonu kosmetycznego XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek usług kosmetycznych jako elementy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych………4 1.1 Pojecie rynku usług kosmetycznych………4 1.2 Zarys historyczny kosmetyki………7 1.3 Elementy rynku usług kosmetycznych………13 Rozdzial II. Charakterystyka salonu XYZ………16 2.1 Struktura organizacyjna………16 2.2 Personel firmy i obsługa klienta………20 2.3 Klienci firmy………24 2.4 Pozycja firmy na rynku………26 Rozdzial III Wybrane elementy marketingu w…
Przeczytaj więcej

Telemetria jako skuteczny srodek w tworzeniu kampanii reklamowych.

Wstęp………1 Rozdzial I Reklama a inne instrumenty promocji……….3 1. Promocja jako narzedzie marketingowe………3 2. Charakterystyka reklamy jako instrumentu promocji………12 3. Proces tworzenia kampanii reklamowej………15 Rozdzial II Wykorzystanie badan telemetrycznych w planowaniu kampanii telewizyjnej………26 1. Telemetria jako nowe zjawisko na rynku mediów telewizyjnych………26 2. Kryteria oceny jakosci badan………37 3. Definicje zmiennych parametrów ogladalnosci………41 4. Struktura widowni…
Przeczytaj więcej

Oddzialywane marketingu na wazniejsze sfery funkcjonowania firmy.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdzial II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe zwiazane z polityk± produktu 2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych 3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu dzialan marketingowych w przedsiębiorstwie.

Wstęp Rozdzial I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Okreslenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przeslania………14 1.3.4 Wybór kanalów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja…
Przeczytaj więcej

Reklama jako instrument promocji na przykładzie radia XYZ.

Wstęp Rozdzial I Istota reklamy 1.1. Interpretacja reklamy 1.2. Miejsce reklamy w strategii marketingowej 1.3. Cele i funkcje reklamy 1.4. Formy reklamy 1.4.1. zewnetrzna 1.4.2. prasowa 1.4.3. pocztowa 1.4.4. telewizyjna 1.4.5. kinowa 1.4.6. radiowa Rozdzial II Oddzialywanie reklamy 2.1. Tworzenie przekazu reklamowego 2.2. Planowanie reklamy w czasie 2.3. Skutecznosc i efektywnosc reklamy 2.4. Stopien dotarcia…
Przeczytaj więcej

Marketing dla sredniej firmy na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Dzialana firm w ramach koncepcji marketingu mix………7 1.1. Rola marketingu w działalności firmy………7 1.2. Marketing mix – istota i znaczenie………10 1.3 Elementy marketingu mix 11 1.3.1. Produkt………12 1.3.2. Cena………15 1.3.3. Dystrybucja………18 1.3.4. Promocja………20 1.4. Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24 1.5. Cele i zadania promocji sprzedazy………26 1.6 Instrumenty promocji konsumenckiej………31 1.7. Instrumenty…
Przeczytaj więcej

Systemy identyfikacji firm.

Rozdzial I. Tozsamosc a wizerunek firmy………3 Rozdzial II. Marketing mix – koncepcje i zadania………5 2.1. Produkt………5 2.2. Cena………5 2.3. Dystrybucja………6 2.4. Promocja i jej formy………6 2.4.1. Reklama………7 2.4.2. Sprzedaz osobista………7 2.4.3. Promocja sprzedazy………8 2.4.4. Public Relations………8 Rozdzial III. Kompleksowy system identyfikacji firmy………12 Rozdzial IV. Etapy budowania systemu calosciowej identyfikacji………15 4.1. Nazwa, znak firmowy, typografia i…
Przeczytaj więcej

Strategiczny plan marketingowy przedsiębiorstwa XYZ na lata 2001-2003

Wprowadzenie………3 Rozdzial I Opis otoczenia rynkowego………5 1. Sytuacja spoleczno gospodarcza………5 2. Charakterystyka polskiego rynku AGD………21 2.1. Determinanty potencjalnego popytu………28 2.2. Podaz wyrobów AGD………30 Rozdzial II. Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa………55 1. Analiza ABC………59 2. Analiza portfelowa produktów macierza GE………68 3. Analiza SWOT………74 Rozdzial III. Strategia marketingowa rozwoju przedsiębiorstwa………76 1. Strategiczne cele XYZ………77 2. Strategie działania ………79 3.…
Przeczytaj więcej

Plan marketingowy XYZ na lata 2002-2004

Wprowadzenie………3 Rozdzial I Otoczenia spoleczno – gospodarcze i jego wpływ na kondycje ekonomiczna XZY……….5 1. Sytuacja spoleczno – gospodarcza………5 2. ANaliza sytuacji ekonomicznej spółki XYZ……….20 Rozdzial II Charakterystyka rynku opon w Polsce………25 1. Struktura rynku opon………25 2. Konkurencja na rynku opon………32 3. Import opon do Polski………34 4. Czynniki determinujace rynek opon w Polsce………36 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Prawne aspekty reklamy

Wstęp…….3 Rozdzial I Podstawowe wiadomosci na temat reklamy…….5 1.1. Pojecie i funkcje reklamy…….5 1.2. Rys historyczny – rozwój reklamy…….10 1.3. Rodzaje reklamy…….15 Rozdzial II Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…….19 2.1. Ustawowa definicja reklamy…….19 2.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiajaca godnosci czlowieka…….20 2.3. Reklama wprowadzajaca w blad…….24 2.4. Reklama…
Przeczytaj więcej

Rola marketingu-mix w procesię budowania i podtrzymania wizerunku marki

Wstęp………3 Rozdzial I. Marka w procesię gospodarowania………6 1. Pojecie i charakterystyka marki………6 2. Elementy skladowe marki………11 3. Proces kreowania i wprowadzania marki na rynek………17 Rozdzial II. Charakterystyka skladowych marketingu-mix………23 1. Cechy produktu a cechy marki………24 2. Wpływ ceny na wizerunek marki………31 3. Promocja jako źródłobudowania wizerunku marki ………36 4. Znaczenie dystrybucji w procesię wprowadzania marki…
Przeczytaj więcej

Strategie marketingowe banku XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Promocja jako element strategii marketingowej banku………5 1.1. Istota marketingu………5 1.2. Strategia marketingowa banku………11 1.3. Pojecie i cele promocji………16 Rozdzial II. Formy i skutecznosc dzialan reklamowych i public relations w banku………22 2.1. Funkcje i formy reklamy………22 2.2. Zastosowanie i ocena skutecznosci public relations………27 2.3. Ocena efektywnosci reklamy………34 2.3.1. Badanie efektu komunikacyjnego………34 2.3.2. Ocena…
Przeczytaj więcej

Rynek zywnosci ekologicznej na przykładzie rejonu czestochowskiego

Wstęp………2 Rozdzial I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………5 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego……….5 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………6 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce………12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce……….15 1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci…
Przeczytaj więcej

Program promocyjny dla przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………..5 Rozdzial I Znaczenie promocji w działalności firmy………..8 1.1. Miejsce promocji w marketingu-mix i zwiazki z pozostalymi instrumentami marketingu 1.1. Istota promocji. 1.2. Charakterystyka form promocji. 1.2.1. Reklama. 1.2.2. Promocja sprzedazy. 1.2.3. Sprzedaz osobista. 1.2.4. Public relations i publicity. 1.2.5. Sponsoring. Rozdzial II Procedura tworzenia programu promocyjnego……….. 60 2.1. Rózne ujecia tworzenia programu promocyjnego 2.2.…
Przeczytaj więcej

Merchandising w aspekcie formowania strategii marketingowej w firmie handlowej

Wstęp…………3 Rozdzial I Polityka marketingowa przedsiebiorstw handlowych…………5 1.1. Struktura handlu detalicznego 1.2. Kształtowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie handlowym 1.3. Polityka cenowa przedsiebiorstw handlowych 1.4. Merchandising w funkcjonowaniu handlu Rozdzial II Tendencja rozwoju i zmiany w handlu detalicznym…………42 2.1. Pozycja handlu detalicznego na swiecie 2.2. Rozwój centów handlowych w Europie 2.3. Kierunki zmian w handlu detalicznym…
Przeczytaj więcej

Produkt artystyczny jako w koncepcjach działania marketingowego

Wstęp………4 Wprowadzenie do tematyki marketingu………4 Rozdzial I. Istota marketingu. 1.1.Geneza marketingu………5 1.2.Pojecia marketingu………6 1.3.Ogólne zasady marketingu………10 Rozdzial II. Produkt marketingu. 2.1. Pojecie produktu i jego struktura………14 2.2. Cykl zycia produktu………15 2.3. Rodzaje marketingu ze wzgledu na forme produktu………18 – dobra konsumpcyjne – dobra produkcyjne – uslugi Rozdzial III. Proukt artystyczny. 3.1. Pojecie produktu artystycznego………21 3.2.…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa w firmie komputerowej

Wstęp Rozdzial 1. Strategia marketingowa – zagadnienia wstepne 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa 1.2. Strategia marketingowa 1.3. Rodzaje strategii marketingowych Rozdzial 2. Charakterystyka i zakres działania spólki Rozdzial 3. Analiza SWOT Rozdzial 4. Otoczenie firmy X 4.1. Analiza otoczenia metoda PEST 4.2. Analiza otoczenia w odniesieniu do Pieciu Sil Portera Rozdzial 5. Elementy strategii marketingowej w…
Przeczytaj więcej

Miejsce reklamy w marketingu społecznym na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial I Reklama jako komunikat perswazyjny 1. Reklama jako forma masowego komunikowania 1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego 2. Strategie oddzialywania reklamy 2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym 2.2. Wpływ cech kanalu na odbiór komunikatu reklamowego 3. Socjotechnika w reklamie 4. Reklama a propaganda Rozdzial II Reklama jako zjawisko społeczne 1. Rola stylu zycia…
Przeczytaj więcej

Promocja marki jako sposób promowania produktu

Wprowadzenie………4 Rozdzial 1. Promocja marki jako istotny element strategii marketingowej 6 2.1. Istota marketingu, strategia marketingowa………6 2.1.1. Badania rynku………8 2.1.2. Segmentacja………10 2.1.3. Analiza SWOT………11 2.2. Marketing mix i jego elementy………11 2.2.1. Produkt………12 2.2.2. Cena………14 2.2.3. Dystrybucja………15 Rozdzial 2. Narzedzia promocji, szczególna rola promocji marki 17 3.1. Definicja i rodzaje strategii promocji………17 3.2. Sprzedaz osobista………19 3.3.…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów marketingowych i badan marketingowych w XYZ

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy działalności marketingowej. 1. Ogólne zasady marketingu w przedsiębiorstwie……… 7 2. Zarządzanie marketingowe ………14 3. Strategie marketingowe……… 19 4. Otoczenie marketingowe……… 26 Rozdzial II. Podstawowe instrumenty działalności marketingowej w przedsiębiorstwie 1. Produkt i jego znaczenie………33 2. Cena jako kryterium wartosciujace produkt………40 3. Dystrybucja produktów jako element marketingu………43 4. Promocja i reklama…
Przeczytaj więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na podstawie BGZ

Wstęp………3 Rozdzial I Istota i Organizacja marketingu bankowego. 1.1 Funkcje i zasady działania banków………6 1.2 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje, znaczenie………9 1.3 Organizacja marketingu w bankach oraz organizacja sluzb marketingowych w banku………18 Rozdzial II Rola strategii marketingowych w działalności banków. 2.1 Instrumenty marketingu-mix w bankowosci………29 2.2 Strategie marketingowe w działalności banków – charakterystyka i rodzaje………42…
Przeczytaj więcej

Czlowiek w reklamie

Wstęp………3 Rozdzial I. Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa………5 1. Pojecie i rodzaje reklamy………5 2. Cele reklamy………11 3. Media reklamy………17 3.1. Telewizja 3.2. Radio 3.3. Prasa 3.4. Medium telefoniczne 3.5. Poczta 3.6. Kino 3.7. Reklama zewnetrzna 3.8. Internet Rozdzial II. Psychologiczne aspekty reklamy………27 1. Percepcja reklamy……….27 2. Emocje w reklamie………33 3. Style reklamy………40 4. wpływ…
Przeczytaj więcej

Wpływ marketingu bezpośredniego na ksztaltowanie lojalnosci nabywców

Wstęp Rozdzial I. Marketing bezposredni jako jeden z instrumentów marketingu -mix 1. Marketing bezposredni – istota i znaczenie 2. Elementy marketingu bezpośredniego 2.1. Produkt (usluga) 2.2. Cena 2.3.Dystrybucja 2.4. Promocja 3. Warunki zewnetrzne funkcjonowania marketingu bezpośredniego 3.1.Okolicznosci sprzyjajace (szansa) 3.2. Bariery utrudniajace rozwój (zagrozenia) Rozdzial II. Wybrane narzedzia marketingu bezpośredniego 1. Baza danych 2. Źródła…
Przeczytaj więcej

Nastrój i emocje w reklamie

Wstęp………3 Rozdzial 1. Reklama jako forma promocji.br> 1.1. Definicja i cel reklamy………5 1.2. Komunikat perswazyjny w reklamie………15 1.3 Nosniki reklamy………21 Rozdzial 2. Wykorzystanie emocji w przekazie reklmowym. 2.1 Psychologiczne podstawy reklamy………24 2.2 Reklama emocjonalna………30 2.3. Potrzeby w reklamie………41 Rozdzial III. Emocje i nastrój w reklamie. 3.1. Humor………48 3.2. Kolory………55 3.3. Seks………60 3.4. Symbol………64 Zakoncznenie………68 Bibliografia………71

Wykorzystanie instrumentów marketingowych w placówkach ochrony zdrowia

Wstęp Rozdzial I. Istota marketingu uslug 1.1. Specyfika marketingu uslug 1.1.1. Charakterystyka uslug 1.1.2. Funkcje i cele marketingu uslug 1.2. Marketing organizacji non – profit 1.2.1. Charakterystyka sektora non – profit 1.2.2. Orientacja marketingowa Rozdzial II. Marketing usług medycznych 2.1. Charakterystyka sektora 2.1.1. Marketing a system opieki zdrowotnej 2.1.2. Pacjent na rynku usług medycznych 2.2.…
Przeczytaj więcej

Promocja usług telefonii stacjonarnej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Definicja, narzedzia i rola promocji w dzialalnosciprzedsiębiorstwa 1. Definicja promocji………. 4 2. Narzedzia promocji i ich rola w realizowaniu celów przedsiębiorstwa ………. 7 3. Specyfika promocji usług ……….25 Rozdzial II. Charakterystyka rynku telefonii stacjonarnej w Polsce 1. TP S.A. w nowej sytuacji rynkowej i kierunki rozwoju usług telekomunikacyjnych na swiecie………. 27…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I. Reklama w procesię komunikacji ………..6 1.1. Poczatki i rozwój reklamy……….. 6 1.2. Co jest a co nie jest reklama? ………..7 1.3. Oddzialywanie reklamy na psychologiczne procesy informacyjne nabywcy ……….. 16 1.4. Rodzaje reklamy ………..20 1.5. Reklama a internet ……….. 23 Rozdzial II. Marketing w polityce ……….. 26 2.1. Próba definicji…
Przeczytaj więcej

Rola marketingu wewnetrznego w organizacji

Wstęp………2 Rozdzial I. Rekrutacja i selekcja………3 1.1. Rekrutacja i selekcja – zagadnienia definicyjne………3 1.2. Rekrutacja wewnetrzna i zewnetrzna………7 1.3. Etapy selekcji………9 Rozdzial II. Szkolenie i rozwj pracowników………18 2.1. Szkolenie i rozwój – zagadnienia definicyjne………18 2.2. Elementy procesy szkoleniowego………21 2.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych………22 2.2.2. Metody i techniki szkolenia………24 2.4. Style uczenia………40 2.3. Szkolenie jako etap w…
Przeczytaj więcej

Marketing usług na przykładzie Zakladu Energetycznego

Wstęp…………4 Rozdzial I. Znaczenie instrumentów marketingu w uslugach 1.1 Definicje i charakterystyka uslug………… 6 1.2. Koncepcje marketingu – mix …………14 1.2.1. Marketing-mix – koncepcja czteroelementowa………… 15 1.2.2. Marketing-mix – inne koncepcje………… 17 1.3. Wspólzaleznosc instrumentów wystepujacych w marketingu-mix …………22 1.4. Miejsce i funkcje poszczególnych elementów marketingu-mix w marketingowej strategii firmy uslugowej………… 27 1.4.1. Usluga jako…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa w działalności eksportowej firmy XYZ

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Istota strategii marketingowej 1. Pojecie i typologia strategii marketingowych……….. 5 2. Procedura tworzenia strategii marketingowych……….. 8 3. Czynniki okreslajace strategie marketingowe……….. 20 Rozdzial II. Charakterystyka strategii marketingowych w działalności eksportowej przedsiębiorstwa 1. Strategie marketingowe, a działalności eksportowa przedsiębiorstwa ………..29 2. Strategie w ukladzie produkt-rynek……….. 33 3. Strategie ze wzgledu na cel…
Przeczytaj więcej

Marketing w firmie XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Zarządzanie marketingowe w firmie 1.1. Pojecie i cele marketingu ………..5 1.2. Cele przedsiębiorstwa ………..7 1.3. Strategia marketingowa – etapy i zasady konstrukcji……….. 9 1.4. Strategie marketingowe ………..11 Rozdzial II.Firma XYZ jako uczestnik rynku 2.1. Charakterystyka branzy ……….. 13 2.2. Historia firmy ………..16 2.3. Struktura organizacyjna ………..17 2.4. Zatrudnienie……….. 19 2.5. Forma…
Przeczytaj więcej

Promocja produktów na przykładzie XYZ

wstep ………..4 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy promocji sprzedazy 1.1. Znaczenie promocji sprzedaży w gospodarce rynkowej ……….. 6 1.2. Powiazania promocji z innymi elementami marketingowymi……….. 19 1.3. Charakterystyka form promocji……….. 25 1.4. Regulacje prawne……….. 43 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia konkurencyjnego 2.1. Ogólne informacje o XYZ ………..45 2.2. Analiza sieci dystrybucji XYZ……….. 47 2.3.…
Przeczytaj więcej

Zmiany w polityce marketingowej przedsiebiorstw w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Pojecie i istota marketingu przedsiebiorstw 1.1 Pojecie marketingu ……….. 6 1.2 Marketing na rynku europejskim……….. 13 1.3 Wspólczesne tendencje w marketingu przedsiebiorstw i polityka marketingowa……….. 15 Rozdzial II. Narzedzia marketingu mix na rynku miedzynarodowym 2.1 Produkt w marketingu miedzynarodowym ……….. 23 2.2 Kanały dystrybucji w marketingu miedzynarodowym……….. 24 2.3 Promocja miedzynarodowa…
Przeczytaj więcej

Wdrazanie systemu zarządzania relacjami z klientami na przykładzie systemu XYZ

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Potrzeby klientów jako wyznacznik nowego sposobu zarządzania klientem. 1.1. Ewolucja informatycznych systemów zarządzania……….5 1.2. Geneza rozwoju marketingu………. 8 1.3. Marketing relacji……….12 1.4. Nowoczesne technologie IT przyczyna rozwoju ZSI……….14 Rozdzial II. System Zarzadzania Relacjami z Klientami(CRM). 2.1. Zarządzanie Relacjami z Klientami(CRM)-wprowadzenie……….18 2.2. Architektura Systemu CRM……….22 Rozdzial III. Proces wdrozenia zintegrowanego rozwiazania…
Przeczytaj więcej

Ocena strategii zarządzania przedsiebiorstwem YXZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem………6 1.Pojecie strategii 2.Podstawowe klasyfikacje strategii 3.Proces budowy strategii 4.Analiza techniczna 5.Metoda SWOT 6.Rodzaje strategii działalności firmy 6.1.Strategia defensywna 6.2.Strategia ofensywna 7.Wybór korzystnej strategii 7.1.Metody wyboru strategii 7.2.Metoda BCG 7.3. Metoda McKinseya i Ch.Hofera 7.4.Metoda ADL 7.5.Maciez cyklu zycia produktu Rozdzial II. Dane o działalności gospodarczej XYZ………36 1.Ogólne informacje o…
Przeczytaj więcej

Promocja jako istotne narzędzie strategii przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy strategii marketingowych przedsiebiorstw 1. Koncepcja strategii i marketingu………5 1.1 Podstawowe strategie zachowan strategicznych ………5 1.2 Marketing………11 2. Potwierdzenie strategii marketingowej przesiebiorstwa………14 2.1 Formulowanie strategii………14 2.2 Stota planu marketingowego………17 2.3 Zastosowanie planu marketingowego w działalności gospodarczej………28 3. Rodzaje strategii marketingowych………30 Rozdzial II. Promocja i jej uwarunkowania 1. Promocja jako element marketingu-mix………44…
Przeczytaj więcej

Reklama jako jeden z instrumentów promotion-mix.

Wstęp……….. 4 1. Historia firmy ………..5 2. Cele i zadania reklamy……….. 6 3. Rodzaje reklamy 3.1 Reklama konsumencka i reklama skierowana do firm ………..9 3.2 Reklama produktu i instytucji……….. 10 3.3 Reklama popytu glównego i selektywnego……….. 10 3.4 Reklama produktów konsumpcyjnych, dóbr inwestycyjnych, surowców i usług ………..11 3.5 Reklama indywidualna i wspólna ………..11 3.6 Reklama…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa produkcyjno-uslugowego

Wstęp………. 4 Rozdzial I. Strategia marketingowa a ogólna strategia firmy ……….6 1.1. Istota strategii marketingowej ……….8 1.2. Formulowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa ……….12 1.3. Analiza szans i ryzyka firm ……….15 1.4. Identyfikacja docelowych rynków działania ; segmentacja rynku ……….16 1.5. Pozycjonowanie produktu oraz programowanie marketingu-mix ……….21 Rozdzial II. Rodzaje strategii marketingowych ……….26 2.1. Strategie normatywne rozwoju…
Przeczytaj więcej

Plan marketingowy Zakladu Energetycznego XYZ

Rozdzial I. Strategiczny i taktyczny plan marketingowy 1.1 Definicja i istota planu marketingowego……….. 4 1.2 Zakres planu marketingowego ………..5 1.2.1 Strategiczny plan marketingowy ………..6 1.2.2 Plany marketingowe nizszego szczebla……….. 20 1.3 Potrzeba planu marketingowego w przedsiębiorstwie ………..22 Rozdzial II. Roczny plan marketingowy 2.1 Taktyczny plan marketingowy ………..24 2.2 Etapy tworzenia planu marketingowego ………..26 2.2.1 Analiza…
Przeczytaj więcej

Plan marketingowy Instytutu XYZ.

Wstęp……… 3 Rozdzial I 1.1 Rola marketingu w działalności organizacji ……..4 1.2 Pojecie planowania w organizacji…….. 10 Rozdzial II 2.1 Instytut naukowy jako organizacja ……..20 2.2 Historia Wydzialu ……..32 2.3 Jednostki organizacyjne Wydzialu ……..34 2.4 Przedmiot działalności i kierunek rozwoju ……..35 2.5 Instytut XYZ 36 Rozdzial III 3.1 Ankieta ……..38 3.2 Wyniki badan ankietowych i…
Przeczytaj więcej

Podejmowanie decyzji zakupowych przez dzieci i mlodziez

Wstęp. Rozdzial I. Teoria zachowan konsumenta 1.1 Konsument i jego funkcjonowanie ……….3 1.2 Definicje zachowan konsumenta ……….6 1.3 Uwarunkowania zachowan konsumenta ……….10 Rozdzial II. Proces podejmowania decyzji zakupowych ……….20 2.1 Uswiadomienie potrzeby przez konsumenta ……….22 2.2 Rozpoznanie sposobu zaspokojenia potrzeby ……….26 2.3 Ocena róznych możliwości wyboru………. 30 2.4 Zakup i jego ocena ……….32 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Promocja sprzedaży na przykładzie biura turystycznego XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I. Podstawowe narzedzia promocji sprzedazy 1.1. Promocja konsumencka………6 1.1.1. Próbki ………6 1.1.2. Kupony ………10 1.1.3. Opakowania specjalne……… 13 1.1.4. Rabaty i refundacje………14 1.1.5. Programy nagradzania lojalnosci klientów………17 1.2. Promocja handlowa ………18 1.3. Promocja detalisty………22 Rozdzial 2. Analiza sytuacji rynkowej biura podrózy XYZ……… 27 2.1. Charakterystyka działalności biura……… 27 2.2. Analiza nabywców ………28 2.3.…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania prawne i samoregulacje w reklamie

Wstęp………3 Rozdzial I. Reklama jako element promocji 1.1 Reklama jako element marketingu………5 1.2 Funkcje, cele i kategorie reklamy ………10 1.3 Media reklamowe………16 1.4 Akty prawne regulujace dzialalnosc reklamowa………21 Rozdzial II. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2.1 Ustawowa definicja reklamy………24 2.2 Reklama sprzeczna z przepisami prawa i dobrymi obyczajami………26 2.3 Reklama wprowadzajaca w blad………36 2.4 Reklama…
Przeczytaj więcej

Koncepcja marketingu przedsiębiorstwa kosmetycznego XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Marketing mix- marketingowe instrumenty oddzialywania na rynek………. 4 1.1.Produkt ………..36 1.2.Cena………. 9 1.3.Dystrybucja ………..13 Rozdzial II. Promocja jako element marketingu mix . 2.1.Reklama ………18 2.2.Promocja sprzedaży ………24 2.3.Sprzedaz osobista ………30 2.4.Public relations……… 34 Rozdzial III. Charakterystyka instrumentów marketingowych stosowanych w XYZ 3.1.Ogólna charakterystyka firmy ………37 3.2.Instrumenty marketingowe………40 3.2.1.Produkt……… 40 3.2.2.Cena …………
Przeczytaj więcej

Marketingowa strategia rozwoju Miasta i Gminy XYZ

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Marketing gmin – marketing komunalny – zarys koncepcji 1.1 Marketing komunalny i regionalny – geneza i miejsce w strukturze wiedzy marketingowej ………..6 1.2 Istota, przedmiot i zakres dzialan podmiotów marketingu komunalnego ………..14 1.3 Strategia marketingowa oraz rola strategii w rozwoju gminy……….. 20 1.4 Marketing-mix jako narzedzie realizacji strategii marketingowej gminy……….. 24…
Przeczytaj więcej

Obsługa klienta w róznych typach kanalów dystrybucji w firmie XYZ

Wstęp ………… 4 Rozdzial I. Dystrybucja w teorii marketingu 1. Marketing w przedsiębiorstwach dzialajacych na rynku dóbr konsumpcyjnych………… 7 2. Dystrybucja jako element marketingu mix …………15 3. Istota kanalów dystrybucji …………20 4. Zarządzanie kanalami dystrybucji …………22 5. Uczestnicy kanalów dystrybucji – relacje ………… 27 Rozdzial II. Dystrybucja fizyczna towarów 1. Istota i cele dystrybucji fizycznej…
Przeczytaj więcej

Strategia marketingowa firmy XYZ, (firma dzialajaca na rynku reklamowym jako dostawca komponentów do tworzenia przestrzennych form wizualnych)

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie strategii firmy 1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa i jej glówne komponenty……… 5 1.2. Miejsce strategii marketingowej w strukturze strategii przedsiębiorstwa 12 1.3. Rodzaje strategii marketingowych przedsiębiorstwa………15 Rozdzial II. Charaketrystyka i ogólna analiza firmy XYZ 2.1. Opis branzy tworzyw sztucznych………25 2.2. Opis firmy XYZ 29 2.3. Wewnetrzne działania i struktura organizacyjna firmy XYZ…
Przeczytaj więcej

Marketing i reklama w sporcie.

Wstęp………3 Rozdzial I. Formy komunikacji rynkowej……… 4 1.1. Marketing 4 1.1.1. Zarządzanie marketingowe……… 5 1.1.2. Cele dzialan marketingowych……… 8 1.2. Reklama ………12 1.3. Promocja sprzedazy……… 16 1.4. Public Relations ………19 1.5. Marketing Sponsorski ………23 Rozdzial II. Specyfika komunikacji marketingowej w sporcie 2.1. Rola marketingu globalnego we wspólczesnej gospodarce……… 26 2.2. Sport – masowa forma komunikacji…
Przeczytaj więcej

Produkt jako instrument marketingowego oddzialywania na rynek.

Wstęp………3 Rozdzial I Produkt………….4 Rozdzial II Klasyfikacja produktów i ich implikacje dla strategii marketingowej ………9 Rozdzial III Rola strategii produktu dla celów marketingu……….16 Rozdzial IV Zarządzanie portfelem produktu………39 Rozdzial V Pozycjonowanie produktu………44 Rozdzial VI Zarządzanie markami………51 Rozdzial VII Opakowanie, znak towarowy produktu………55 Rozdzial VIII Decyzje odnosnie asortymentu………57 Rozdzial IX Badania marketingowe zwiazane z produktem………61 Literatura……….69…
Przeczytaj więcej

Plan marketingowy dla firmy Whirlpool na polskim rynku pralek automatycznych.

Rozdzial 1. Streszczenie menedzerskie Rozdzial 2. Zdefiniowanie rynku produktowo – geograficznego Rozdzial 3. Analiza sytuacji rynkowej 3.1. Analiza nabywców 3.2. Analiza popytu 3.3. Analiza konkurentów 3.4. Analiza systemu dystrybucji 3.5. Analiza systemu zaopatrzenia 3.6. Analiza makrootoczenia Rozdzial 4. Analiza sytuacji rynkowej 4.1. Okreslenie pozycji rynkowej firmy 4.2. Analiza sprzedazy 4.3. Charakterystyka dotychczasowej działalności marketingowej firmy…
Przeczytaj więcej

Analiza modeli marketingowych.

Wstęp Model idealnego obiektu Model wyboru próby Model leksykograficzny Model oczekiwanej uzytecznosci

Rola promocji w przedsiębiorstwie zorientowanym rynkowo.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Podstawy promocji 1.1 Istota promocji ………. 4 1.2 Narzedzia promocji ……….10 1.3 Budżet promocji ………. 13 Rozdzial II. Reklama jako element promocji 2.1 Istota reklamy ……….15 2.2 Cele reklamy ……….16 2.3 Formulowanie strategii reklamy ……….19 2.4 Slogan reklamowy ……….21 2.5 Wybór mediów………. 23 2.6 Badanie skutecznosci reklamy………. 29 Rozdzial III. Pozostale…
Przeczytaj więcej

Koncepcje marketingowej działalności firm handlowych w Polsce na przykładzie hipermarketu Tesco Polska Spólka z o.o.

Wstęp……….1 Rozdzial I. Rola i znaczenie handlu w gospodarce rynkowej 1.1. Gospodarka rynkowa – pojecie, charakterystyka ……….4 1.2. Istota i teorie handlu w gospodarce rynkowej……….16 1.3. Rodzaje przedsiebiorstw handlowych i ich charakterystyka……….24 1.4. Hipermarkety – istota, rodzaje, profil działalnosci……….34 Rozdzial II. Marketing w działalności firm handlowych 2.1. Marketing handlowy – istota, ewolucja, charakterystyka………. 40 2.2.…
Przeczytaj więcej

Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.

Wstęp………1 Rozdzial I. Glówne zagadnienia i pojecia reklamy 1.1. Reklama – istota, ewolucja, charakterystyka……… 3 1.2. Reklama – funkcje, rodzaje, cele oraz srodki ………9 1.3. Wybrane zagadnienia reklamy prasowej……… 20 Rozdzial II. Przeslanie reklamowe jako fundament dzialan reklamowych 2.1. Proces tworzenia przekazu reklamowego ………36 2.2. Cechy przekazu reklamowego i jego budowa……… 42 2.3. Elementy przekazu…
Przeczytaj więcej

Decyzje zakupu wśród konsumentów. Wyniki badania ankietowego.

Wstęp………4 Rozdzial I. Podejmowanie decyzji przez konsumenta 1.1. Proces decyzyjny ………5 1.2. Rodzaje decyzji o zakupie………10 1.3. Czynniki kształtujące decyzje konsumenta………12 1.4. Narzedzia stymulacji decyzji konsumentów stosowane w przedsiębiorstwie 18 Rozdzial II. Typy zachowan konsumentów 2.1. Zachowania konsumentów – istota, zakres i teorie………22 2.2. Rodzaje zachowan konsumentów………27 2.3. Modele zachowan konsumenta………31 Rozdzial III. Badanie zachowan…
Przeczytaj więcej

Działania marketingowe dealerów na rynku samochodów osobowych w Polsce

Wstęp ………3 Rozdzial I. Teoretyczne aspekty marketingu 1.1. Pojecie i znaczenie marketingu ……… 5 1.2. Wybrane elementy marketingu ……… 11 1.2.1. Promocja ………13 1.2.2. Produkt ……… 15 1.2.3. Cena ………20 1.3. Specyfika kanalów dystrybucji ………24 Rozdzial II. Struktura rynku – ujecie przedmiotowe i podmiotowe ………29 2.1. Istota i elementy rynku ……… 29 2.2. Segmentacja rynku…
Przeczytaj więcej

Wzorce dokonywania zakupów przez Polaków w sklepach wielkopowierzchniowych na przykładzie sieci dyskontów XYZ.

Rozdzial I Zachowania konsumentów i ich determinaty 1.1. Determinanty konsumpcji………5 1.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie przez klienta ……… 9 1.3. Segmentacja jako narzedzie grupujace klientów w okreslonych wzorcach konsumpcji ……… 14 Rozdzial II Chatakterystyka firmy X 2.1. Historia I rozwój firmy ……… 18 2.2. Działalność Grupy Jeronimo Martins w Portugalii, Brazylii I Wielkiej Brytanii…
Przeczytaj więcej