„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na Więcej

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Więcej

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie Więcej

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. Więcej

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania Więcej

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania Więcej

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania Więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka Więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp. Rozdzial 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdzial 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojecie Więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program Więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojecie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania Więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdzial 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdzial 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 Więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary Więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdzial 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie Więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdzial II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Więcej

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdzial II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce Więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Wstęp……….1 Rozdzial I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej

Wstęp…….3 Rozdzial I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdzial II Miejsce i Więcej

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojecie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojecie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdzial III Charakterystyka przedsiębiorstwa Więcej

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ

1. Wprowadzenie………3 1.1. Geneza tematu pracy………3 1.2. Przeglad literatury………6 1.3. Cel i zakres pracy………7 2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8 2.1. Rys historyczny………8 2.2. Asortyment wyrobów………13 2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13 3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15 3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15 3.2. Uklady funkcjonalne………20 3.3. Więcej

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wpływ motoryzacji na srodowisko……… 5 Rozdzial 2. Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9 Rozdzial 3. Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12 Rozdzial 4.Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15 Rozdzial 5. Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21 Rozdzial Więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Więcej

Działania posredników na rynku instytucjonalnym

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6 1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6 1.1.1. Dobra wchodzace ………6 1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7 1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7 1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem konsumentów………8 1.3. Więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i Więcej

Warunki realizacji usług dystrybucyjnych w Zywiec Trade sp. z o.o.

Wstęp. Rozdzial 1 1. Zakres usług dystrybucyjnych (terytorialne, przedmiotowe i podmiotowe ich zróznicowanie) 2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 3. Organizacja usług 4. Proces technologiczny produkcji piwa Bibliografia

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Więcej

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rozdzial I. Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3 1. Geneza powstania poczty 2. Charakterystyka zmian po roku 1990 Rozdzial II. Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10 1. Uslugi o charakterze powszechnym 2. Uslugi o charakterze umownym Rozdzial III. Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w Więcej

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoria organizacji sprzedazy 1.1 Marketing mix ………5 1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7 1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12 1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15 1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16 1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców Więcej

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wprowadzenie………1 Rozdzial I. Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3 1.1. Geneza logistyki ………3 1.2. Pojecie logistyki……… 6 1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11 1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18 1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych Więcej

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem 1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5 1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8 1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12 1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15 1.2.3. Rodzaje Więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Wstęp………3 Rozdzial I. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4 1.1. Pojecie i istota logistyki ………10 1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17 1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22 Rozdzial II. Logistyka jako instrument racjonalizacji i Więcej

Metody segregacji ładunków w portach.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe terminy i definicje 1.1. Pojecie segregacji……… 7 1.2. Ladunki niekompatybilne ………9 1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11 1.4. Proces skladowania ………16 Rozdzial 2. Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych 2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25 Więcej

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8 1.2. Funkcje dystrybucji………12 1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14 1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17 1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na Więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5 1.1. Pojecie planowania 1.2. Etapy zaopatrzenia 1.3. Istota i kanaly dystrybucji Rozdzial II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40 2.1. Przedmiot dzialalnosci 2.2. Historia firmy 2.3. Organy spólki 2.4. Wyróznienia i nagrody Rozdzial III. Zaopatrzenie Więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.

Wstęp 3 Rozdzial I. Procesy w organizacji 1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5 1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10 1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego Więcej

Transport jako sfera dzialan logistycznych.

Wstęp 3 Rozdzial I. Podstawowe zalozenia logistyki 1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4 1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9 1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22 Rozdzial II. Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej 2.1 Charakterystyka transportu ……… 29 Więcej

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Walory turystyczne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5 1.2. Walory krajoznawcze……… 8 1.3. Walory wypoczynkowe ………21 1.4. Walory antropogeniczne ………23 Rozdzial II. Zagospodarowanie turystyczne regionu 2.1. Baza noclegowa ………26 2.2. Baza gastronomiczna ………30 Rozdzial III. Dostepnosc transportowa regionu Więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ

Wstęp……..3 Rozdzial I. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów 1.2. Funkcje dystrybucji produktów 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu Rozdzial II. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19 2.1. Pojecie Więcej

Polityka transportowa miasta XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka transportu 1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3 1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5 1.3. Transport miejski ……..8 Rozdzial II. Polityka transportowa 2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10 2.2. Cele polityki transportowej……..18 2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19 Więcej

Komunikacja tramwajowa w Warszawie.

Rozdzial I. Wstęp Rozdzial II. Transport zbiorowy w miescie 2.1 Rola komunikacji miejskiej 2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego Rozdzial III. Historia Tramwajów Warszawskich 3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej 3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918 3.3 Okres miedzywojenny 3.4 Wybuch wojny i okupacja Więcej

Transport Unii Europejskiej i Polski.

Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4 Rozdzial II Transport Unii Europejskiej. 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5 2.2. Rynek usług transportowych……..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11 Rozdzial III Przyporzadkowanie polskiego transportu do Więcej

Pojecie transportu i jego funkcje

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu 1.1 Pojecie transportu 1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej 1.3 Przedmiot transportu 1.4 Funkcje transportu 1.5 Rynek usług transportowych Rozdzial II. Strategia firm transportowych 2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe 2.2 Marketing w transporcie Więcej

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Pojecie i zasady polityki transportowej………..5 1.1. Pojecie wspólnej polityki 1.2. Cele i priorytety polityki transportowej 1.3. Zasady polityki transportowej 1.4. Obszary polityki transportowej 1.4.1. Transport kolejowy 1.4.2. Transport drogowy 1.4.3. Transport lotniczy 1.4.4. Transport morski 1.4.5. Transport Więcej

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wstęp………1 Rozdzial I. Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3 1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3 1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8 1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14 1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28 1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30 Rozdzial II. Obsługa Więcej

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej.

Wstęp ………5 Rozdzial I. Cel zakres, material i metodyka pracy 1. Cel i zakres pracy ………7 2. Materialy i metodyka pracy Rozdzial II. Transport lotniczy i jego infrastruktura 1. Pojecie transportu lotniczego ………9 2. Struktura lotnisk w Polsce ………10 2.1. Więcej

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych.

Wstęp………..3 Rozdzial I Logistyka w uslugach………..5 1.1 Istota logistyki 1.2 Outsourcing usług logistycznych 1.3 Uslugi logistyczny 1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1.5 Rozwój logistyki w uslugach Rozdzial II Logistyczna obsługa klienta………..24 2.1 Definicja Więcej

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1 Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania. 1.1. Pojecie menedzera. ……… 5 1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9 1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11 1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15 Więcej

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.

Wstęp Rozdzial 1. Historia systemu GPS Rozdzial 2. Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar 2.1. Segment satelitarny GPS 2.2. Segment kontroli GPS 2.3. Segment uzytkownika GPS Rozdzial 3. Zasada działania systemu GPS 3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji 3.2. Standardowy serwis Więcej

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym.

Wstęp………..5 Cel pracy……….7 Metodyka pracy………. 8 Wykaz stosowanych pojec………. 9 Rozdzial 1. Transport sanitarny 1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12 1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14 1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18 1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18 Więcej

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego.

Wstęp………4 Rozdzial I Transport -charakterystyka 1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5 1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7 1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12 Rozdzial II Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne Więcej