Tag: Metody

Doskonalenie jakości usług transportowych z zastosowaniem metody servqual Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota i funkcjonowanie rynku usług transportowych 1.1. Elementy rynku usług transportowych ………7 1.1.1. Popyt i czynniki go determinujące ………10 1.1.2. Podaż i czynniki ja determinujące……… 11 1.2. Badania i rozwój rynku usług transportowych ………13 Rozdział II Rola jakości w procesie świadczenia usług 2.1. Ogólne pojęcie jakości ………15…

Zadania i metody pracy psychologa więziennego w procesie resocjalizacji więźniów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja – aspekt pojęciowy 1.1. Definicyjne ujęcie resocjalizacji ………5 1.2. Cele i funkcje procesu resocjalizacji……… 9 1.3. Resocjalizacja i jej psychologiczne podstawy ………10 1.4. Metody działań resocjalizacyjnych……… 12 Rozdział II Psycholog więzienny w ujęciu teoretycznym 2.1. Psycholog więzienny i jego zadania ………15 2.2. Metody pracy psychologa więziennego…………

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Metody komputeryzacji głosowań jako narzędzie optymalizacji finansowej związanej z wydatkami publicznymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia wydatków publicznych 1.1 Pojęcie wydatków publicznych……….. 5 1.2 Klasyfikacja wydatków publicznych……….. 9 1.3 Ewolucja wydatków publicznych ………..12 1.4 Podstawy prawne wydatków publicznych ………..15 Rozdział II Metody i przebieg głosowania 2.1. Kodeks wyborczy ………..19 2.2. Organizacja lokalu wyborczego……….. 22 2.3. Obowiązki i prawa członków komisji……….. 24…

Metody wyceny nieruchomości gruntowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Teoretyczne podstawy rynku nieruchomości 1.1 Istota nieruchomości ………..5 1.1.1. Pojęcie nieruchomości……….. 5 1.1.2. Cechy nieruchomości……….. 6 1.2. Istota rynku nieruchomości……….. 7 1.2.1. Definicja rynku nieruchomości……….. 7 1.2.2. Opis mechanizmu funkcjonowania rynku nieruchomości gruntowych……….. 9 1.3 Klasyfikacja rynków nieruchomości gruntowych ………..11 1.3.1. Grunty rolne ………..11 1.3.2. Grunty leśne…

Metody resocjalizacji więźniów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka 1.1. Pojęcie resocjalizacji ………..5 1.2. Cele resocjalizacji ………..9 1.3. Zasady resocjalizacji ………..15 Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych 2.1. Podstawy formalno prawne resocjalizacji……….. 20 2.2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego w Polsce……….. 22 2.3. Zadania personelu resocjalizującego ………..27 2.4. Znaczenie diagnozy w…

Metody wyceny nieruchomości Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Klasyfikacja nieruchomości i rynku nieruchomości 1.1. Definicja i podział nieruchomości ……….5 1.2. Pojęcie i rodzaje wartości nieruchomości ……….7 1.3. Funkcjonowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych………. 11 Rozdział II Podejście i metody wyceny nieruchomości 2.1 Cena jako podstawowa kategoria rynkowa ……….18 2.2. Podejście porównawcze wyceny nieruchomości………. 21 2.3. Podejście dochodowe…

Metody wyceny przedsiębiorstw na przykładzie firmy JR Invest S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 2 Rozdział I Istota wyceny przedsiębiorstw 1.1 Funkcje wyceny przedsiębiorstw ……..4 1.2 Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw…….. 11 1.3 Przesłanki wyceny przedsiębiorstw ……..14 1.4 Cele wyceny przedsiębiorstw…….. 16 Rozdział II Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw 2.1 Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstw…….. 22 2.2 Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstw…….. 26 2.3 Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstw…

Organizacja i metody realizacji produkcji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Produkcja jako główny cel działania przedsiębiorstwa 1.1. Istota działania przedsiębiorstwa produkcyjnego………… 4 1.2. Organizacja przedsiębiorstwa i procesu produkcyjnego………… 8 1.3. Rozwój przedsiębiorstwa i jego elementy …………14 Rozdział II Proces produkcyjny w organizacji na przykładzie Federal-Mogul Bimet 2.1. Kształtowanie procesów produkcyjnych …………20 2.2. Ewidencja produkcji w badanym podmiocie……………

Wplyw metody obróbki termicznej na jakosc produktów miesnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Mieso jako produkt zywieniowy 1.1. Wlasciwosci odzywcze miesa 1.2. Skladniki chemiczne miesa 1.2.1.Woda 1.2.2. Bialka 1.2.3. Barwa i barwniki miesa 1.2.4. Lipidy 1.2.5. Zwiazki energetyczne tkanki miesniowej 1.2.6. Skladniki mineralne 1.2.7. Witaminy Rozdzial 2 Metody kontroli jakosci produktów miesnych 2.1. Pobieranie próbek 2.2.Analiza towaroznawcza 2.2.1.Oznaczanie bialka 2.2.2.Oznaczanie…

Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie z branzy energetycznej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep……….6 Rozdzial I Znaczenie jakosci i zarzadzania jakoscia systemów produkcyjnych 1.1 Definicje jakosci ……….7 1.2 Rozwój koncepcji zwiazanych z jakoscia………. 8 1.3 Normy ISO serii 9000……….. 10 1.4 Strategie TQM ……….13 1.5 Metody diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie……….. 16 1.5.1 Audyty………. 16 1.5.2 Polska Nagroda Jakosci………. 17 1.5.3 Nagroda…

Biometryczne metody kontroli dostepu na statkach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………. 5 1.Biometria i rodzaje systemów biometrycznych. 1.1.Podzial systemów biometrycznych………. 8 1.1. Cechy biometryczne ………. 10 1.1.1. Linie papilarne ………. 11 1.2.2. Twarz………. 14 1.2.3. Teczówka ………. 18 1.2.4. Ucho ………. 20 1.2.5. Chód ………. 21 1.2.6. Podpis ………. 21 1.2.7. Glos ………. 21 2. Elementy uzyte w projekcie. 2.1.…

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych- analiza materiałów źródłowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..004 Rozdział 1 Metodologiczne podstawy badań 1.1. Przedmiot i cel badań ………..006 1.1.1. Przedmiot badań ………..006 1.1.2. Cel badań ………..006 1.2 problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 007 1.2.1. Problemy badawcze ………..007 1.2.2. Hipotezy robocze……….. 007 1.3. Zmienne i wskaźniki……….. 008 1.3.1. Zmienne badawcze……….. 008 1.3.2. Wskaźniki badawcze ………..009 1.4. Metody,…

Weryfikowanie pomysłów na biznes, czyli w pogoni za product-market fit. Aplikacja Audiofy w świetle metody Lean Startup Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Wprowadzenie do weryfikowania – pierwsze kroki 1.1. Dlaczego weryfikowanie jest tak ważne?…….. 6 1.1. Od czego zacząć? ……..7 1.2. Model biznesowy – pierwszy krok…….. 8 Business Model Canvas ……..9 Lean Canvas…….. 12 FTE Canvas ……..16 1.3. Eksperymenty i hipotezy…….. 18 Rozdział 2 Testy i eksperymenty – sposoby…

Metody zmniejszenia procesu starzenia przechowywanych pojazdów (samochodów) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Metody przechowywania pojazdów 1.1. Całodobowe przechowywanie pojazdów 1.2. Przechowywanie floty pojazdów 1.3. Przechowywanie części zamiennych i wyposażenia Rozdział 2 Metody zmniejszenia procesu starzenia pojazdów 2.1. Metoda nieosuszona 2.2. Metody barierowe 2.3. Metody osuszone Rozdział 3 Budowa systemu utrzymania pojazdów 3.1. Klasyfikacja rodzajów obsługiwania 3.2. Harmonogram obsług 3.3.…

Efektywne metody nauczania języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej 4.76/5 (17)

Przez administrator

Cel pracy Wprowadzenie Rozdział I Przygotowanie dziecka do edukacji wczesnoszkolnej 1.1. Problemy przygotowania dziecka do szkoły w dostępnej literaturze 1.2. Psychologiczne i pedagogiczne badania problemu przygotowania dzieci do szkoły w Polsce 1.3. Przygotowanie dziecka do szkoły w Polsce 1.4. Funkcje dydaktyczne nauczyciela w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole 1.5.…

Metody i formy pracy wychowawczej ukierunkowanej na zapobieganie agresji wśród wychowanków domu dziecka w krasnym polu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko agresji wśród młodzieży 1.1 Zdefiniowanie zjawiska agresji 1.2. Przyczyny agresji 1.3. Rodzaje agresji 1.4. Agresja u dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Rozdział II Domy dziecka jako instytucje opiekuńczo – wychowawcze w świetle literatury 2.1. Prawne podstawy funkcjonowania domu dziecka 2.2. Zadania i funkcje domu…

Metody pozyskiwania klientów i ich wpływ na rozwój kapitału przedsiębiorstwa XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Procesy pozyskiwania klientów 1.1. Charakterystyka potencjalnego klienta……… 4 1.2. Typy zachowań klientów ………9 1.3. Proces podejmowania decyzji przez potencjalnego klienta……… 15 1.4. Etapy procesu decyzyjnego……… 17 Rozdział II Metody pozyskiwania klientów 2.1. Pierwszy kontakt z klientem……… 21 2.2.1. Skuteczne nawiązywanie kontaktów……… 23 2.2. Sprecyzowane przedstawienie produktu jako…

Bezpieczeństwo lokalne w powiPrzestępczość zorganizowana w Polsce oraz metody jej zwalczaniaecie ropczycko – sędziszowskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Pojęcie przestępczości zorganizowanej 1.1 Definicja przestępczości zorganizowanej……….7 1.2 Uwarunkowania polskiej przestępczości zorganizowanej i główne kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych……….9 1.3 Struktura polskiej przestępczości zorganizowanej……….10 Rozdział 2 Rozwiązania prawne w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej 2.1 Kodeks Karny stosowany w walce z przestępczością zorganizowaną (wybrane przykłady)……….16 2.2 Zastosowanie Kodeksu…

Metody osiągnięcia sukcesu w polityce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Rozpoznanie wyborców 1.1-Teorie wyboru kandydata 1.2-Badania w kampanii wyborczej 1.3-Wybór elektoratu Rozdział 2 Przekonanie wyborców 2.1-Sztab wyborczy 2.2-Kampania wyborcza 2.3-Hasło i kolor 2.4-Kampania w internecie Rozdział 3 Bezpośrednie przygotowanie kandydata 3.1-Wizerunek 3.2-Mowa ciała 3.3-Aparycja 3.4-Manipulacja 3.5-Wystąpienia publiczne Rozdział 4 Polityka a media 4.1-Komunikacja z mediami 4.2-Wystąpienia telewizyjne…

Metody i środki wyrównywania obciążeń w systemach rozproszonych i równoległych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Cel i zakres pracy……….6 Rozdział 2. Charakterystyka systemu rozproszonego………7 2.1 Wprowadzenie……….7 2.2. Zarys historyczny………8 2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11 2.4. Parametry przetwarzania rozproszonego……….12 2.4.1. Dzielenie zasobów………13 2.4.2. Otwartość……….13 2.4.3. Współbieżność………15 2.4.4. Skalowalność………16 2.4.5. Tolerowanie uszkodzeń………17 2.4.6. Przezroczystość………18 Rozdział 3. Architektura sprzętowa systemu rozproszonego i równoległego………20…

Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I 1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdział II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badań………40 2.3. Charakterystyka środowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja…

Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …….. 3 Rozdział I Samobójstwa w czasie i przestrzeni …….. 8 1.1. Rys historyczny …….. 8 1.2. Współczesne kierunki badania samobójstw ……. 17 1.3. Przegląd dotychczasowych polskich badań nad zjawiskiem samobójstw w świadomości społecznej …….. 21 Rozdział II Kondycja psychiczna Polaków w okresie zmian systemowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku…