Tag: obywatela

Rzecznik praw obywatelskich jako strażnik wolności i praw człowieka i obywatela. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Geneza ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich 1. Ewolucja instytucji ombudsmana – szwedzki rodowód a) Zróżnicowanie nazwy oraz konstrukcji w poszczególnych krajach b) Przyczyny upowszechnienia się instytucji ombudsmana c) Cechy uniwersalne wg L. Garlickiego 2. Fenomen ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce w skutek stanu wojennego a) Wyjątkowy charakter instytucji…

Prawa i obowiązki obywatela Unii Europejskiej 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Charakterystyka obywatelstwa Unii Europejskiej 1.1. Definicja obywatelstwa i jego cechy………. 4 1.2. Zarys historyczny idei obywatelstwa europejskiego………. 9 1.3. Zasady nabycia i utraty obywatelstwa UE ……….16 Rozdział II Prawa obywatela Unii Europejskiej 2.1. Swoboda przemieszczania się i osiedlania……….18 2.2. Czynne i bierne prawo wyborcze ……….25 2.3. Opieka…

Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014) 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej 1.1. Geneza praw człowieka ………..5 1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10 1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13 1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21 Rozdział 2 Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej 2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23 2.2. Ochrona praw i…

Ochrona praw człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich 4.22/5 (41)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prawa człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1.1. Pojęcia związane z prawami człowieka i obywatela. 1.2. Rodzaje praw człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1.2.1. Wolności i prawa osobiste 1.2.2. Wolności i prawa polityczne 1.2.3. Prawa i wolności ekonomiczne, kulturalne i socjalne Rozdział II Międzynarodowa…

Realizacja praw człowieka i obywatela w sytuacji izolacji więziennej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Prawa człowieka 1.1 Ku prawom człowieka – zarys historyczny………10 1.2 Pojęcie praw człowieka i jego zasady………14 1.3 Instytucje oraz kontrola przestrzegania praw człowieka ………17 1.3.1 Europejski Trybunał Sprawiedliwości………18 1.3.2 Europejski Trybunał Praw Człowieka………23 1.3.3 Trybunał Konstytucyjny………27 1.3.4 ONZ………30 Rozdział II Prawa skazanego przebywającego w zakładzie karnym 2.1…