Tag: Pielęgniarstwo farmacja tematy

Profilaktyka zdrowia w grupie osób zagrozonych alkoholizmem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp………4 2.Co rozumiemy przez pojecie profilaktyki zdrowia……….8 a) Faze pierwszorzedowa (pierwotna)………9 b) Faza drugorzedowa (wtórna)………9 c) Faza trzeciorzedowa………9 3. Modele profilaktyki………10 a) Model oswiaty zdrowotnej (tradycyjny)………11 b) Model edukacji humanistycznej………11 c) Model edukacji społecznej (wpływów spolecznych)………11 d) Model edukacji w zakresię umiejetnosci zyciowych………12 e) Model form alternatywnych………12 f) Model promocji zdrowia………12 4. Ogólne wiadomosci […]

Wiedza pedagogiczna w percepcji pracowników służby zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie ……….4 Rozdzial I Akredytacja w sluzbie zdrowia – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych 1.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji………17 1.2. Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji……….22 1.3. Rola standardów w procesię akredytacji……….23 1.4. Procedura postępowania akredytacyjnego………26 Rozdzial II Reforma a zalozenia procesu ksztalcenia podyplomowego 2.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces zmian w ksztalceniu podyplomowym […]

Wegetarianizm – korzysci i zagrozenia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….1 Cel i zakres pracy………. 2 Materialy ……….3 Rozdzial 1 Dieta wegetarianska w pismiennictwie 1. Wegetarianizm wczoraj i dzis ……….4 2. Wegetarianizm – jego odmiany i motywy stosowania………. 6 3. Fakty i mity dotyczace miesa ……….8 3.1. Ile naprawde tluszczu zawieraja mieso i wedliny?………. 10 3.2. Dyskusja wokól miesa ……….12 3.3. Ile spozywamy miesa? ……….12 […]

Zdrowe zywienie jako podstawa prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………3 1. Zdrowa zywnosc ………5 1.1. Ziarna zbóz ………5 1.2. Kasze ………8 1.3. Platki owsiane ………9 1.4. Dynia ………10 1.5. Kukurydza ………13 1.6. Groch i fasola ………14 1.7. Owoce……… 18 1.8. Warzywa ………25 1.9. Ziemniaki ………37 2. Przykladowe zestawienia posilków na bazie zdrowej zywnosci ………39 Podsumowanie ………46 Bibliografia ……… 48 Uwaga: W pracy nie […]

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 4 Rozdzial I Zadania rehabilitacji 1.1. Rys historyczny ……… 7 1.2. Istota rehabilitacji ……… 14 1.3. Podstawy prawne dzialan rehabilitacyjnych w Polsce………22 Rozdzial II Zasada szacunku dla autonomii pacjenta a paternalizm 2.1. Pojecie paternalizmu ……… 24 2.2. Pojecie autonomii ……… 31 2.3. Zasada szacunku dla autonomii ……… 32 2.4. Znaczenie zgody pacjenta ……… […]

Medycyna niekonwencjonalna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial 1 Medycyna niekonwencjonalna……….5 1.1 Definicja pojecia medycyny niekonwencjonalnej……….5 1.2 Metody leczenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej……….8 1.3 Źródła niekonwencjonalnych metod leczenia……….14 1.4 Medycyna konwencjonalna kontra medycyna niekonwencjonalna. Miejsce medycyny alternatywnej we wspólczesnym społeczenstwie………19 Rozdzial 2 Zawód……………………………….27 2.1 Definicja i aspekty zawodu……………………….27 2.2 Etyka zawodowa……………………………….31 2.3 Kontrola spoleczna zawodu……………………….44 Rozdzial 3 Zakres i metoda badawcza……………….47 […]

Czekolada Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 1.Historia Czekolady………5 2.Najwieksi producenci czekolady………17 3.Proces produkcji czekolady ………25 4.1 Mieszanie………27 4.2 Mielenie………27 4.3 Konszowanie………28 4.4 Temperowanie………29 4.5 Formowanie………9 4.6 Pakowanie czekolady………30 4.Charakterystyka wybranych gatunków czekolady………32 5.Wpływ czekolady na organizm czlowieka………36 6.1 Czekolada jako lekarstwo………36 6.2 Czekolada a umysl………37 6.3 Nienasycenie a nalóg………37 6.4 Nienasycenie u kobiet a czekolada………38 6.5 Czekolada a milosc………39 6.6 […]

Niekonwencjonalne metody leczenia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Niekonwencjonalne metody leczenia w literaturze 1.1. Lecznictwo niekonwencjonalne – definiowanie i kryteria podzialu 1.2. Niekonwencjonalne metody leczenia stosowane na swiecie 1.3. Miejsce lecznictwa niekonwencjonalnego w medycynie 1.4. Przyczyny stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia w społeczenstwie polskim Rozdzial II. Metodologia badan 2.1. Cel badan 2.2. Problemy badawcze 2.3. Hipotezy 2.4. Metoda badan 2.5. Technika […]

Elektromagnetyczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 2 Rozdzial I. Wiadomosci podstawowe 4 1.1. Pola elektromagnetyczne wielkiej i malej czestotliwosci 4 1.2. Pola o czestotliwosci 0,1-300 MHZ (Radiofale) 5 1.3. Pola o czestotliwosci 300-300000 MHZ (Mikrofale) 7 1.4. Pola elektryczne i magnetyczne malej czestotliowosci 8 1.5. Promieniowanie jonizujace 9 1.6. Rezonans magnetyczny 9 1.7. Rentgenodiagnostyka 12 Rozdzial II. Ekspozycja pacjentów 16 […]

Leki homeopatyczne w zwalczaniu dolegliwosci menopauzy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..3 Rozdzial I. Menopauza i klimakterium – rózne pojecia……..4 1.1 Wiek prokreacyjny w życiu kobiety 1.2 Okres starzenia się w życiu kobiety 1.3 Etap przejsciowy w życiu kobiety, pomiedzy wiekiem prokreacyjnym a poczatkiem starzenia sie 1.4 Róznice miedzy pojeciem menopauza (menopauza) i klimakterium (climacterium) Rozdzial II. Zaburzenia cyklu menstruacyjnego……..15 2.1 Ustawanie czynnosci gonad 2.2 Ustanie […]

Dieta jako współczynnik wspomagający leczenie farmakologiczne cukrzycy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial I. Historia badan nad cukrzyca ……… 2 Rozdzial II. Przyczyny cukrzycy ……… 4 Rozdzial III. Istota cukrzycy i jej rodzaje ……… 8 Rozdzial IV. Powiklania cukrzycy ……… 13 Rozdzial V. Metody samokontroli pacjenta ……… 18 Rozdzial VI. Sposoby leczenia cukrzycy ……… 22 Rozdzial VII. Leczenie farmakologiczne ……… 24 – insulina – doustne leki hipoglikemizujace […]

Alergie pokarmowe u dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. 1. Alergie, alergeny, alergie pokarmowe………3 2. Leczenie i wykrywanie alergii pokarmowych………6 Rozdzial II. Choroby alergiczne 1. Choroba trzewna – celiakia………9 Celiakia jako choroba przewlekla………9 Przebieg choroby………9 Dieta bezglutenowa ………11 2. Fenyloketonuria………12 Co się dzieje w organizmie chorego dziecka………13 Dlaczego nadmiar fenyloalaniny jest szkodliwy?………13 Leczenie dzieci chorych na fenyloketonurie………14 Przykladowy jadlospis dla dziecka […]

Lecznicze srodki zabezpieczajace. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I. Idea leczniczych środków zabezpieczajacych……….5 1.1. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1932 roku ……….8 1.2. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1969 roku ……….12 1.3. Lecznicze srodki zabezpieczajace w kodeksię karnym z 1997 roku………. 17 Rozdzial II. Cele i funkcje środków zabezpieczajacych……….20 Rozdzial III. Przeslanki stosowania leczniczych środków zabezpieczajacych……….26 3.1. […]

Zywnosc niskokaloryczna. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Rola i znaczenie zywnosci niskokalorycznej w zywieniu czlowieka 1.1. Zarys historyczny nauki o zywieniu. ………. 6 1.2. Zdrowotne aspekty diety i zywnosci niskokalorycznej ………. 9 1.3. Obecna sytuacja swiata i zwiazane z tym problemy wynikajace z uwarunkowan polityczno ekonomicznych ………. 19 Rozdzial II. Zywnosc niskokaloryczna – podstawowe zagadnienia 2.1. Technologiczne […]

Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….3 Rozdzial I. Problematyka osób chorych na anoreksje w świetle literatury przedmiotu ………….5 Rozdzial II. 2.1. Zaburzenia laknienia i miejsce anoreksji posród nich ………….9 2.2. Objawy anoreksji i jej przebieg ………….12 Rozdzial III. Media, reklama wizualna a anoreksja Anoreksja w świetle psychologii reklamy ………….20 Rozdzial IV. Srodowisko rodzinne i jego wpływ na przebieg choroby ………….23 […]

Mózgowe porazenie dzieciece. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1 Prawidlowy rozwój niemowlat 1.1 Rozwój w okresie niemowlecym. 2 Definicja i etiologia mózgowego porazenia dzieciecego 2.1 Podzial. 3 Metody usprawniania ruchowego 3.1 Metoda Bobatch 3.2 Metoda Vojty 3.3 Metoda Faya 3.4 Metoda Domana 3.5 Metoda Phelpsa 3.6 Metoda Kabata 3.7 Metoda Margaret S. Rood 3.8 Hipoterapia Literatura Oceń Sample rating item

Rola ruchu i wysilku fizycznego w leczeniu cukrzycy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial 1. Etiologia cukrzycy 2.1 Etiologia cukrzycy typu I (insulinozaleznej)……….7 2.2 Etiologia cukrzycy typu II (insulinoniezaleznej)……….7 2.3 Etiologia cukrzycy typu III………8 Rozdzial 2. Podzial, objawy i rozpoznanie cukrzycy 3.1 Podzial cukrzycy……….9 3.2 Objawy wczesne……….9 3.3 Objawy pózne……….9 3.4 Rozpoznanie cukrzycy……….10 Rozdzial 3. Patofizjologia wysilku fizycznego u chorych na cukrzyce. 4.1 Źródła energii……….12 4.2 Źródła […]

Zlamanie kosci przedramienia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I. Anatomia funkcjonalna przedramienia 1.1. Kosci przedramienia……… 4 1.2. Stawy przedramienia ………7 1.3. Miesnie przedramienia ………10 1.4. Unerwienie przedramienia ………13 1.5. Mechanika przedramienia ………15 Rozdzial II. Najczestsze zlamania kosci przedramienia 2.1. Zlamania trzonów kosci przedramienia ………19 2.2. Zlamania dalszej nasady kosci promieniowej……… 22 2.3. Zlamanie dalszego odcinka kosci lokciowej……… 23 2.4. Zlamanie wyrostka […]

Przyczyny i wybrane metody usprawniania w zespolach bólowych dolnego odcinka kregoslupa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1.1 Wprowadzenie ………… 3 1.2 Budowa i mechanika kregoslupa ………… 4 Cel pracy ………… 8 Rozdzial 1.Objawy,klasyfikacja i charakter bólów kregoslupa 3.1 Klasyfikacja wg Rapaly …………9 3.2 Klasyfikacja wg Degi ………… 11 Rozdzial 2.Przyczyny bólów kregoslupa 4.1 Dyskopatia …………12 4.2 Zmiany zwyrodnieniowo-znieksztalcajace ………… 15 4.3 Zmiany struktury kostnej prowadzace do zlaman osteoporotycznych ………… 16 […]

Wpływ nieodzywczych składników zywnosci na zdrowie czlowieka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka składników pokarmowych 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Weglowodany 1.1.3. Tluszcze 1.1.4. Cholesterol 1.1.5. Skladniki mineralne 1.1.6. Kwasy 1.1.7. Witaminy 1.1.8. Woda 1.1.9. Metale ciezkie 1.2. Nieodzywcze skladniki pokarmowe 1.2.1. Barwniki 1.2.2. Pestycydy 1.2.3. Substancje slodzace 1.2.4. Substancje konserwujace 1.2.5. Aromaty 1.2.6. Przeciwutleniacze Rozdzial II. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na […]

Protezoplastyka stawu biodrowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..2 Rozdzial I. Podstawy budowy i funkcje stawu biodrowego 1.1. Anatomia ……….. 4 1.2. Biomechanika ……….. 16 1.3. Patogeneza ……….. 20 Rozdzial II. Teoria zabiegów endoprotezoplastycznych i usprawnianie 2.1. Rys historyczny ………..24 2.2. Typy endoprotez ………..26 2.3. Protezoplastyka cementowa ……….. 30 2.4. Protezoplastyka bezcementowa ……….. 31 2.5. Usprawnianie ……….. 33 Rozdzial III. Material i metody […]

Zywnosc i zywienie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I. Zywnosc i jego znaczenie……….4 1.1. Pojecie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, srodowiskowe i zwiazane ze stylem zycia. 1.2.Relacje miedzy zywnoscia, zywieniem a zdrowiem. 1.3.Racjonalne zywienie. 1.4. Skladniki pozywienia. Rozdzia II.Niedobory zywieniowe i choroby z nich powstajace………..18 2.1. Niedozywienie. 2.2. Niewlasciwa jakosc zywnosci. 2.3. Celiakia, mukowiscydoza. 2.4. Nieprawidlowe odzywianie. 2.5. Anoreksja i bulimia. […]

Kompleksowa rehabilitacja osób ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kregoslupa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp 2. Anatomia funkcjonalna 2.1 Ogólna budowa kregoslupa 2.2 Budowa kregów szyjnych 2.3 Segment ruchowy 2.4 Unerwienie kregoslupa 3. Biomechanika kregoslupa 3.1 Zespól miesniowy odcinka szyjnego 3.2 Fizjologiczne krzywizny kregoslupa 3.3 Zakresy ruchów 3.4 Ruchy kregoslupa a swiatlo kanalu kregowego i kanalów korzeniowych 4. Usprawnianie 5.1 Rehabilitacja ruchowa 5.2 Fizykoterapia 5.3 Masaz 5.4 Inne […]

Struktura spozycia produktów zwierzecych i roslinnych jako czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka odzywczych składników pokarmowych i ich wpływ na zdrowie czlowieka…………5 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Tluszcze 1.1.3. Cholesterol 1.1.4. Skladniki mineralne 1.1.5. Witaminy 1.2. Wpływ odzywczych składników pokarmowych na zdrowie czlowieka 1.2.1. Wpływ bialka na zdrowie czlowieka 1.2.2. Wpływ tluszczów na zdrowie czlowieka 1.2.3. Wpływ cholesterolu na zdrowie czlowieka 1.2.4. […]

Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie …….2 Resume…….3 Spis tresci…….4 Wstęp…….7 Rozdzial I. Anataomia obwodowego ukladu nerwowego z uwzglednieniem rodzajów zaburzen 1. Charakterystyka kliniczna obwodowego ukladu nerwowego…….10 2. Struktury czesci obwodowej ukladu nerwowego…….14 2.1. Nerwy czaszkowe…….14 2.2. Nerwy rdzeniowe…….18 2.3. Wlókna ukladu autonomicznego…….21 3. Rozwój obwodowego ukladu nerwowego…….22 4. Rola obwodowego ukladu nerwowego…….24 4.1. Rola ruchowa…….24 4.2. Rola czuciowa…….25 Rozdzial […]

Wspólzycie seksualne a choroby przenoszone droga plciowa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Streszczenie ………5 Rozdzial I 1. Problematyka wspólzycia seksualnego i chorób przenoszonych droga plciowa 1.1 Definicja pojecia wspólzycia seksualnego……..6 1.2 Choroby przenoszone droga plciowa……..8 1.3 Choroby weneryczne i ich charakterystyka……..10 Rozdzial II 2. Udział pielegniarki w zapobieganiu chorób przenoszonych droga plciowa 2.1 Rodzaje, cele i zadania profilaktyki……..15 2.2 Promocja bezpiecznego seksu……..17 2.3 Ksztalcenie mlodziezy……..19 Rozdzial […]

Wiedza praktykujacych kosmetyczek o etiopatogenezie, leczeniu i profilaktyce zakazen nieonkogennymi postaciami wirusa brodawczaka ludzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp ………… 3 1.1 Epidemiologia zakazen wirusem HPV ………… 3 1.2 Budowa wirusa HPV ………… 4 1.3 Obraz kliniczny zakazen wirusem HPV ………… 7 1.3.1 Wirusy niskiego ryzyka ………… 7 1.3.2 Wirusy wysokiego ryzyka ………… 11 1.4 Diagnostyka ………… 14 1.5 Leczenie i profilaktyka ………… 14 2. Zalozenie i cel pracy ………… 18 3. […]

Dieta jako jeden z czynników zwiekszajacych ryzyko raka jelita grubego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial 1. Budowa i funkcje jelita grubego 1.1. Charakterystyka poszczególnych odcinków jelita grubego………4 1.2. Sciana jelita………7 1.3. Fizjologia jelita grubego Rozdzial 2. Czynniki zywieniowe wpływajace na rozwój raka jelita grubego. 2.1. Racjonalne odzywianie jako nieodlaczny element zdrowego stylu zycia………10 2.2. Czynniki sprzyjajace wystapieniu raka jelita grubego………14 2.3. Skladniki pokarmowe o dzialaniu ochronnym………16 2.4. Bialko, […]

Profilaktyka nowotworów- znaczenie badan przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial 1. Profilaktyka nowotworów. 1.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce………5 1.2. Profilaktyka………7 1.2.1. Profilaktyka pierwotna………7 1.2.2. Profilaktyka wtórna………10 1.2.3. Profilaktyka III stopnia………13 1.3. Programy prewencyjne………14 1.3.1. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi………17 1.3.2. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory zlosliwe………21 Rozdzial 2. Rak piersi. 2.1. Budowa i funkcje gruczolu sutkowego………26 […]

Róznice w sposobie odzywiania się studentów uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 I Czesc teoretyczna 1. Procesy energetyczne ……….5 1.1. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii ……….6 1.2. Calkowita przemiana materii ……….7 1.3. Kryteria ciezkosci pracy ……….8 1.4. Źródła energii w pracy miesni ……….9 2. Skladniki odzywcze ……….11 2.1. Skladniki energetyczne………. 12 2.2. Skladniki budulcowe………. 20 2.3. Skladniki regulujace ……….26 3. Pozywienie, jako źródłoantyoksydantów – stres […]

Ocena spozycia warzyw i owoców w populacji gimnazjalistów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdzial I. Czesc teoretyczna…………5 1. Charakterystyka wieku i opis wieku dorastania 2. Zasady racjonalnego zywienia młodzieży gimnazjalnej 2.1. Norma zywienia 2.2. Dzienna racja pokarmowa 3. Znaczenie warzyw i owoców w diecie 3.1. Wpływ wybranych substancji zawartych w warzywach i owocach na stan zdrowia mlodziezy 3.1.1. Witaminy 3.1.2. Skladniki mineralne 3.1.3. Blonnik pokarmowy 3.1.4. Substancje […]

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wporwadzenie 2. Przeglad pismiennictwa 2.1. Rys historyczny FAO 2.2. Pojecie glodu 2.3. Przyczyny glodu na swiecie 2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie 2.5. Programy FAO 2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy 2.6.2.2. Wymiar narodowy 2.6.2.3. Wymiar gospodarstwa domowego 2.7. Analiza zagrozenia bezpieczenstwa zywnosciowego 2.8. Zywnosc, […]

Kosmetologiczne i medyczne aspekty starzenia się skóry. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 1. Skóra. 1.1. Budowa skóry………6 1.2. Przydatki skóry………10 2. Mechanizm starzenia się skóry. 2.1. Zmiany w obrebie naskórka………12 2.2. Zmiany w obrebie skóry wlasciwej………13 2.3. Zmiany w obrebie przydatków skóry………13 3. Zmiany w wygladzie skory. 3.1. Charakterystyka starzejacej się skóry………14 3.2. Zmarszczki-najbardziej klopotliwy symptom starzenia się skóry………14 3.3. Slad uplywajacego czasu………15 4. Czynniki przyspieszajace […]

Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka . Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial I Organizacja opieki porodowej w Polsce 1.1 Opieka porodowa – definicja, istota i podstawowe zalozenia……….5 1.2 Cele opieki porodowej……….10 1.3 Zalecenia w zakresię opieki porodowej……….13 1.4 Trójpoziomowa organizacja opieki porodowej……….18 1.5 Opieka profilaktyczna nad kobieta ciezarna……….22 1.6 Edukacja i promocja zdrowia podczas ciazy……….28 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Okreslenie celu i przedmiotu […]

Wpływ schorzen ogólnych i dermatologicznych na stan skóry. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Podstawowe informacje o skórze. 1.1. Budowa skóry………5 1.2. Funkcje skóry……… 7 1.3. Unaczynienie i unerwienie skóry………9 1.4. Przydatki skóry………9 Rozdzial II. Wybrane schorzenia ogólne i ich wpływ na stan skóry. 2.1. Marskosc watroby………12 2.2. Nadczynnosc i niedoczynnosc tarczycy………15 2.3. Cukrzyca………18 2.4. Hiperwitaminoza………22 Rozdzial III. Wybrane schorzenia dermatologiczne i ich wpływ na […]

Zywienie w cukrzycy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdzial 1. Charakterystyka choroby. 1.1.Historia cukrzycy………3 1.2. Definicje cukrzycy……….4 1.3.Podzial i patofizjologia cukrzycy……….5 1.4. Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 ………11 1.5. Kryteria wyrównania i leczenia cukrzycy typu 2……….13 1.6. Powiklania i prewencja cukrzycy typu 2……….18 Rozdzial II. Zywienie w cukrzycy. 2.1. Leczenia dietetyczne ………21 2.2. Ogólne zalecenia dietetyczne w cukrzycy typu 2. ………21 2.3. […]

Rola opieki pooperacyjnej u pacjentów operowanych z powodu dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdzial I Podstawowe pojecia zwiazane z zawodem pielegniarki. 1.Fundamentalne zalozenia teorii pielegniarstwa F. Nightingale………8 2.Zasadnicze zalozenia teorii pielegniarstwa V. Hederson………9 3.Model teoretyczny pielegniarstwa D. Orem………12 Rozdzial II Mechanizm dyskopatii ledzwiowo-krzyzowej. 1.Przyczyny powstawania dyskopatii………16 2.Objawy choroby………19 3.Zasady leczenia operacyjnego………21 3.1. Przezskórna nukleoplastyka………22 3.2. Endoskopowe usuniecie dysku ledzwiowego metoda Endospine………23 3.3. Mikrochirurgiczne usuniecie dysku ledzwiowego………23 3.4. […]

Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I. Czesc teoretyczna. 1.Anatomia i fizjologia zoladka………6 2. Choroba wrzodowa zoladka………9 2.1 Definicja choroby wrzodowej………9 2.2.Epidemiologia………10 2.3Etiologiaipatogeneza………12 2.4 Objawy kliniczne………16 2.5 Rozpoznanie………17 2.6 Powiklania………20 2.7 Leczenie………23 2.8 Rokowanie………28 3. Problemy opiekuńcze pacjenta z choroba wrzodowa zoladka………29 Rozdzial II. Czesc metodologiczna. 1.Cel pracy………31 2.Problemy badawcze………31 3.Metody, techniki, narzedzia badawcze………32 4.Obszar, organizacja, przebieg badan………33 5.Charakterystyka […]

Substancje kosmetyczne wspomagajace regeneracje skóry. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Skóra. 1.1 Budowa i fizjologia skóry……….5 1.2 Przydatki skóry – budowa i funkcje……….15 1.3 Funkcje skóry……….19 1.4 Charakterystyka podstawowych typów skóry……….22 Rozdzial 2. Rosliny i surowce roslinne wykorzystywane w kosmetyce. 2.1 Roslinne substancje czynne……….29 2.2 Rosliny kosmetyczne i inne surowce ……….45 Rozdzial 3. Surowce zwierzece oraz witaminy i pierwiastki stosowane w kosmetyce. […]

Fizjoterapia po alloplastyce stawu biodrowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 1. Anatomia stawu biodrowego ………3 2. Biomechanika stawu biodrowego……… 10 3. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze……… 13 3.1. Etiologia……… 13 3.2. Objawy ………14 3.3. Diagnostyka ………14 4. Artroplastyka stawu biodrowego………18 4.1. Rodzaje oraz budowa endoprotez ………18 4.2. Wskazania oraz przeciwwskazania ………21 4.3. Kapoplastyka……… 21 5. Postepowanie rehabilitacyjne ………24 5.1. Postepowanie przedoperacyjne ………24 5.2. Przebieg operacji ………24 5.3. […]

Odlezyny – wazny problem pielegnacyjny u obloznie chorych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Cel pracy………4 Rozdzial 1. Kliniczne aspekty powstawania odlezyn. 1.1.Fizjologia i budowa skóry………5 1.2.Definicja i charakterystyka odlezyny………9 1.3.Miejsca szczególnie narazone na powstawanie odlezyn………11 Rozdzial 2.Patofizjologia odlezyn. 2.1.Czynniki sprzyjajace powstawaniu odlezyn………14 2.2.Typy, podzial i stopnie odlezyn………18 2.3.Odlezyny pooperacyjne………26 2.4.Powiklania odlezyn………26 Rozdzial 3.Profilaktyka i zapobieganie odlezyn. 3.1.Ocena czynników ryzyka powstawania odlezyn………28 3.2.Zapobieganie odlezynom. standard zapobiegania odlezynom………35 3.3.Terapia […]

Szczepionki antywirusowe. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Etiopatogeneza chorób zakaznych Rozdzial 2. Uklad odpornosciowy Rozdzial 3. Budowa i funkcje wirusów 3.1. Budowa wirionu 3.2. Ksztalty wirionów: 3.3. Namnazanie się wirusów 3.4. Etapy infekcji wirusowej 3.5. Systematyka wirusów 3.6. Retrowirusy 3.7. Cykl zyciowy retrowirusa Rozdzial 4. Wlasciwosci szczepionek 4.1. Czym jest szczepionka i co zawiera? 4.2. Typy szczepionek 4.3. Dzialanie […]

Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykulów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdzial I. Zagadnienia dotyczace promowania zdrowia przez srodki masowego przekazu w świetle literatury. 1.1. Geneza promocji zdrowia……….8 1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12 1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16 1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19 1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz dzialan z zakresu promocji zdrowia……….24 1.6. Istota komunikowania masowego……….27 1.7. Prasa, jako […]

Zdrowy styl zycia – jego istota i przejawy wśród mieszkańców Rybnika. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial 1. Kultura, wzór kulturowy oraz styl zycia – istota pojec. 1.1. Socjologiczne pojmowanie kultury. 1.2. Procesy nabywania i przekazywania kultury. 1.3. Jednostka elementarna kultury, czyli pojecie wzoru kulturowego. 1.4. Styl zycia a tryb zycia oraz zdrowy styl zycia. Wyjasnienie pojec. 1.5. Zdrowy styl zycia sposobem na dlugowiecznosc. 1.6. Zachowania zdrowotne oraz aspekty zdrowego […]

Opieka pielegniarska nad pacjentka po mastektomii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdzial 1 Gruczol piersiowy 1.1 Anatomia i fizjologia……….4 Rozdzial 2 Nowotwór sutka 2.1Epidemiologia ……….4 2.2 Etiologia……….7 2.3 Drogi szerzenia się raka piersi ……….9 2.4 Objawy kliniczne……….10 2.5 Przebieg kliniczny……….11 2.6 Diagnostyka ……….12 2.6.1 badanie kliniczne……….12 2.6.2 badania obrazowe……….13 2.6.3 badania mikroskopowe……….17 2.7 Klasyfikacja……….18 2.8 Szczególne postacie raka piersi……….20 2.9 Leczenie ……….21 2.9.1 Metody leczenia […]

Saponiny jako zwiazki powierzchniowo czynne. Dobroczynny oraz negatywny wpływ na zdrowie i wyglad czlowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp………..5 2. Saponiny – budowa i wlasciwosci……….. 6 3. Wlasciwosci fizykochemiczne i biologiczne saponin……….. 10 4. Aktywnosc farmakologiczna saponin i ich zastosowanie w lecznictwie……….. 11 5. Zastosowanie saponin w kosmetyce……….. 13 6. Saponiny triterpenowe – budowa i wlasciwosci……….. 16 6.1 Azjatykozyd ……….. 17 6.2 Escyna ………..19 6.3 Glicyryzyna ……….. 21 6.4 Saponazyd A, B […]

Porównanie wiedzy studentek i licealistek na temat profilaktyki nowotworowej raka piersi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….2 1. Nowotwór piersi 1.1. Analiza i budowa piersi………. 3 1.2. Klasyfikacja raków ……….5 1.3. Czynniki ryzyka – przyczyny………. 9 1.5. Objawy i przebieg ……….11 2. Metody wykrywania i zapobiegania. 2.1. Mammografia ……….12 2.2. Kseromammografia ……….13 2.3. Transiluminacja ……….13 2.4. Utlrasonografia (USG) ……….13 2.5. Badania mikroskopijne ……….14 2.6. Galaktografia ……….16 2.7. Samobadanie piersi………. 16 […]

Zdrowe paznokcie wizytówka zdrowego czlowieka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdzial I Budowa paznokcia 1.1 Budowa ogólna………..6 1.2 Struktury przylegajace………..8 1.3 Ksztalt paznokci………..8 1.4 Informacje dodatkowe………..9 Rozdzial II Przyczyny zmian plytki w obrebie paznokcia 2.1 Wady i nieprawidlowosci plytki paznokciowej………..10 2.1.1 Bruzdowanie podluzne………..10 2.1.2 Bruzdowanie poprzeczne………..11 2.1.3 Nadmierna lamliwosc paznokci………..11 2.1.4 Scienczala plytka paznokciowa………..12 2.1.5 Oddzielanie się plytki paznokciowej………..12 2.1.6 Sine paznokcie………..12 2.1.7 Zaklesniecie […]

Rehabilitacja u pacjentów z choroba Parkinsona. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Cel pracy………5 Rozdzial I Choroba Parkinsona. 1.1. Epidemiologia………6 1.2. Etiopatogeneza………6 1.3. Objawy kliniczne………7 1.4. Badanie diagnostyczne………11 1.5. Przebieg choroby………12 1.6. Metody leczenia………13 1.7. Leczenie farmakologiczne………13 1.8. Leczenie operacyjne………16 Rozdzial II Rehabilitacja chorego z choroba Parkinsona. 2.1. Ogólne zasady rehabilitacji………19 2.2. Rehabilitacja w chorobie Parkinsona………21 2.2.1. leczenie rehabilitacyjne hipokinezy………24 2.2.2. leczenie rehabilitacyjne sztywnosci………35 2.2.3. leczenie […]

Higiena jamy ustnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….1 Rozdzial I Higiena jamy ustnej 1.1 Higiena uzebienia i jamy ustnej……….2 1.2 Kryteria oceny higieny jamy ustnej w profilaktyce profesjonalnej……….11 1.3 Epidemiologia próchnicy……….13 1.4 Podzial i objawy kliniczne próchnicy zebów………. 15 1.5 Zapobieganie próchnicy zebów……….19 Rozdzial II Profilaktyka jamy ustnej 2.1 Zakres i cele profilaktyki……….22 2.2 Rodzaje profilaktyki……….24 2.3 Higiena jamy ustnej w róznym […]