Tag: plan pracy magisterskiej ekonomia

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet […]

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 4.13/5 (23)

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9 1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10 Rozdzial II. […]

Elementy wyniku finansowego. 4.39/5 (23)

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdzial II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17 […]

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. 4.15/5 (27)

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdzial II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojecie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdzial III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 1. Podatkowa księga przychodów i […]

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen. 4.22/5 (27)

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdzial II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdzial III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie […]

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów. 4.59/5 (17)

Wstęp………..2 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdzial II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial III Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna […]

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw. 4.4/5 (20)

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdzial III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw […]

Rachunkowość zarzadcza 5/5 (11)

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 […]

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi. 4.19/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdzial II. Pomiar zuzycia środków trwałych […]

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ. 4.38/5 (21)

Wstęp………4 Rozdzial I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdzial II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 2.2 Budowa […]

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości. 4.32/5 (22)

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojecie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdzial II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja […]

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006. 4.16/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce 1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5 1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12 1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15 1.4 Klasyfikacja budżetowa………21 Rozdzial IIRachunkowość jednostki budżetowej 2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29 2.2 Zakladowy plan kont………33 2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45 2.4 Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego………51 […]

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej. 4.23/5 (30)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Środki trwale………5 1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym 1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym 1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych 1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych Rozdzial 2 Wartosci niematerialne i prawne………23 2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych 2.2 Wartosci niematerialne i prawne […]

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego 5/5 (9)

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32 2.3. Wykorzystanie […]

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17 1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25 Rozdzial II. Formy […]

Istota wyniku finansowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdzial II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17 […]

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych. 4.4/5 (20)

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych 1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4 1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9 1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15 Rozdzial 2 Wiarygodnosc sprawozdania finansowego 2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21 2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30 2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34 Rozdzial […]

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O. 4.33/5 (21)

Wstęp. Rozdzial 1 Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka 1.1 Istota wynagrodzen. 1.2 Formy wynagrodzeń za prace. 1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników. 1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace. Rozdzial 2 Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace. 2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy. 2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz […]

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR. 4.28/5 (25)

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26 2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37 3. Kapital wlasny i jego struktura………45 Rozdzial III. […]

Optymalizacja struktury środków trwałych w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie firmy xyz 4.39/5 (23)

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Charakterystyka środków trwalych 1.1. Istota rachunkowości……….. 5 1.1.1. Zakres oraz funkcje rachunkowości……….. 5 1.2 Podzial zasobów majatkowych (aktywów) i zródel pochodzenia majatku (pasywów)……….. 8 1.3. Szczególowa charakterystyka środków trwalych……….. 10 1.4. Środki trwale w przepisach podatkowych……….. 13 1.4.1. Relacja pomiedzy prawem bilansowym, podatkowym i ustawa o rachunkowości……….. 14 1.5. Klasyfikacja środków […]

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem 4.46/5 (13)

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21 Rozdzial 2. Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej […]

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP 4.43/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP 3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw 1. Podstawy prawne oraz zakres obowiazywania 2. Zasady prowadzenia PKPiR 3. Ocena PKPiR na tle […]

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym 4.28/5 (25)

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja ………..17 1.2. Podstawowe zasady rachunkowosci ujecie bilansowe i podatkowe ………..20 1.3. Przychody i […]

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym 4.36/5 (25)

Wprowadzenie………..2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów 1.1. Istota i zakres kosztów ………..4 1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6 1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7 1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9 Rozdzial II. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie………… 11 2.2. Zasady rachunkowosci w jednostce………… 14 2.2.1. […]

Rozliczenie kosztu procesów fuzji i przejec w oparciu o MSSF 3 4.11/5 (27)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Fuzje i przejecia w strategii rozwoju przedsiebiorstw 1.1. Fale rozwoju fuzji i przejec……….. 5 1.1.1. Rozwój fuzji i przejec na swiecie……….. 5 1.1.2. Rozwój fuzji i przejec w Polsce ………..10 1.2. Znaczenie fuzji i przejec w rozwoju przedsiebiorstw……….. 13 1.2.1. Istota fuzji i przejec ………..13 1.2.2. Motywy przeprowadzania transakcji fuzji i […]

Ewidencja i rozliczanie kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ 4.36/5 (25)

Wstęp…………5 Rozdzial I Teoretyczne podstawy rachunkowosci 1.1. Zarys rozwoju rachunkowości…………7 1.2. Istota oraz zadania rachunkowości…………10 1.3. Pojecie kosztów i ich znaczenie…………17 Rozdzial II Wybrane metody ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej 2.1. Rodzaje grupowania kosztów…………21 2.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów w podstawowych ukladach ewidencyjnych…………26 2.2.1. Uklad rodzajowy kosztów…………27 2.2.2. Uklad funkcjonalny kosztów…………31 2.2.3. Uklad funkcjonalno-kalkulacyjny […]

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym 4.35/5 (23)

Wstęp. Rozdzial I Proces podejmowania decyzji w firmie 1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji 1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji. 1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania 1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o monitorowanie rynku 1.6. Okreslenie celu decyzji w firmie 1.7. Znaczenie i rola informacji finansowych w […]

Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne w świetle obowiazujacego prawa. 5/5 (9)

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa bilansowego. 1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prawnych……….5 1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14 1.3 Wycena środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych……….17 Rozdzial 2 Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa podatkowego. 2.1 Ogólne zasady zaliczania zuzycia […]

Wynik finansowy jako kategoria bilansowa i podatkowa w spółce kapitalowej 4.26/5 (27)

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota rachunkowosci oraz jej podstawy prawne………. 6 1.2. Funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Podstawowe zasady rachunkowosci ……….11 1.4. Metody poznawcze stosowane przez rachunkowosc ……….14 1.5. Elementy sprawozdania finansowego ……….15 1.6. Procedura ustalania wyniku finansowego………. 23 1.7. Podatek odroczony ……….26 1.8. Przychody wedlug prawa bilansowego………. 31 1.9. Koszty […]

Sprawozdawczość budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego osrodka sportu i rekreacji w ”x” 4.3/5 (23)

Wstęp Rozdzial 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojecie jednostki budżetowej 1.3. Samorzadowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdzial 2. Istota i zasady sprawozdawczosci finansowej w podsektorze samorzadowym sektora finansów publicznych 2.1. Podstawy prawne sprawozdawczosci budżetowej w podsektorze samorzadowym 2.2. Ogólne zasady […]

Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie apteki. 4.31/5 (26)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Formy opodatkowania w małych firmach. 1.1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej………. 5 1.2 Podstawy prawne rachunkowości………. 10 1.3 Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów………. 18 Rozdzial II Wymogi dokumentacji przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów. 2.1 Ksiega przychodów i rozchodów a podatek VAT………. 20 2.2 Metody zaliczania wydatków do […]

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu jednostka. 4.18/5 (22)

Wstęp. Rozdzial IRachunkowość jako system informacyjno kontrolny przedsiębiorstwa 1.Istota i przedmiot rachunkowosci 2.Funkcje i zadania rachunkowosci 3.Zasady rachunkowosci Rozdzial II Rachunkowość i Controling w sterowaniu jednostka 1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu jednostaka 2. Efektywność ekonomiczna w procesię zarządzania 3.Controling w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa Rozdzial III Rachunkowość w praktyce przedsiebiorstw 1.System ochrony danych […]

Pojecie i rola rezerw w rachunkowosci 4.33/5 (18)

Wstęp Rozdzial 1 Istota rezerw w rachunkowosci 1.1 Pojecie rezerw 1.2 Cel tworzenia rezerw 1.3 Klasyfikacja rezerw Rozdzial 2 Rezerwy na zobowiazania 2.1 Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiazania 2.2 Rezerwy , a zobowiazania warunkowe 2.3 Rezerwy na restrukturyzacje działalności przedsiębiorstwa 2.4 Rezerwy na swiadczenia pracownicze 2.5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy Rozdzial 3 Rezerwy w […]

Środki trwale w świetle polskich i miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz prawa podatkowego 4.32/5 (25)

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Miejsce środków trwałych w majatku przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie środków trwałych wedlug prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojecie środków trwałych wedlug prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdzial 2. Wartość poczatkowa i ewidencja środków trwałych 2.1 Wycena poczatkowa środków trwałych ……….22 2.1.1 Wycena […]

Amortyzacja i srodki trwale w rachunkowosci finansowej. 4.33/5 (18)

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie środków trwalych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwalych 1.2.Zasady ewidencji środków trwalych 1.3.Wartość poczatkowa środków trwalych 1.4.Utrata wartosci aktywów Rozdzial II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej Rozdzial III. Analiza środków trwałych […]

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów jako przyklad zachowania zasad rachunkowosci w przedsiębiorstwie „X” 4.16/5 (25)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota rozliczeń miedzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojecie rozliczeń miedzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia miedzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń miedzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdzial 2. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 26 2.2. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. […]

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z. 4.42/5 (38)

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont […]

Obciazenia podatkowe małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.21/5 (52)

Wstęp………3 Rozdzial I Zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw. 1. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….4 2. Definicja małych i srednich przedsiebiorstw……….6 3. Bariery w rozwoju i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP……….8 4. Istota rachunkowosci małych i srednich przedsiebiorstw……….10 Rozdzial II Obciazenia podatkowe małych i srednich przedsiebiorstw. 1. Opodatkowanie firmy podatkiem dochodowym od osób fizycznych……….13 […]

Ewolucja polskiego prawa bilansowego. 4.24/5 (37)

Wstęp………3 Rozdzial I Geneza, istota i znaczenie rachunkowosci w działalności jednostek gospodarczych. 1.1 Geneza rachunkowosci ………5 1.2 Pojecie, funkcje i struktura rachunkowości………12 1.3 Nadrzedne zasady rachunkowosci w procesię sporzadzania sprawozdan finansowych. ………19 Rozdzial II Przeslanki opracowania Ustawy o Rachunkowośći 2.1 Rozporzadzenie z 1991 r w sprawie zasad rachunkowosci punktem wyjscia prawa bilansowego w Polsce………26 2.2 […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Analiza podatkowa i prawna leasingu. 4.42/5 (45)

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing tenecyjny 1.3.5. Leasing zwrotny 1.3.6. Leasing lombardowy 1.3.7. Leasing norweski 1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, […]

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ 4.18/5 (49)

Wstęp 4 Rozdzial I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7 1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów………16 1.4. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów – spis z natury………19 […]

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych. 4.27/5 (48)

Wstęp ………4 Rozdzial I. Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego 1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6 1.1.1. Pojecie podatku ………6 1.1.2. Funkcje podatków ………10 1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13 1.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku ………25 1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku ………26 1.2.3. Zwolnienia i […]

Wpływ podatku VAT na plynnosc finansowa dwóch konkurencyjnych przedsiebiorstw. 4.26/5 (43)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota podatku i systemu podatkowego w Polsce……….4 1.1 Podstawowe pojecie zwiazane z podatkiem 1.2 Ogólne zalozenia polskiego systemu podatkowego 1.3 Zasady prawa bilansowego i podatkowego ze szczególnym uwzglednieniem uregulowan zawartych w ustawie o rachunkowosci oraz ustawie o VAT Rozdzial II. Ogólna charakterystyka oraz funkcjonowanie podatku VAT……….33 2.1 Charakterystyka podatki VAT 2.2 Zakres […]

Podatek VAT i jego wpływ na dzialalnosc finansowa przedsiębiorstwa. 4.24/5 (50)

Wstęp………3 Rozdzial 1. System podatkowy w Polsce ………5 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego 1.2. Pojecie i konstrukcja podatku 1.3. Funkcje podatków Rozdzial 2. Podatek VAT………23 2.1. Geneza podatku VAT 2.2. Podmioty opodatkowania 2.3. Przedmioty opodatkowania 2.4. Stawki podatku i zwolnienia z podatku Rozdzial 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa………40 3.1. Definicja i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa 3.2. […]

Ksiegowe formy rozliczenia podatkowego w sektorze mikro i małych przedsiebiorstw (na przykładzie XYZ) 4.29/5 (48)

Wstęp Rozdzial 1. Rozwój i znaczenie mikro i małych przedsiebiorstw w gospodarce Polski 1.1. Definicja i charakterystyka mikro i małych przedsiebiorstw 1.2. Mikro i male przedsiębiorstwa w gospodarce polski 1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju przedsiebiorczosci mikro i małych przedsiebiorstw Rozdzial 2. Koncepcja rachunkowosci oraz zasady jej prowadzenia 2.1. Informacje finansowe produktem rachunkowosci 2.2. Zakres rachunkowosci […]

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X 4.39/5 (18)

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym. 4.12/5 (26)

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40 2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56 2.4 Leasing w Międzynarodowych […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu 4.39/5 (18)

Wstęp …………4 Rozdział 1. Istota i formy leasingu 1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8 1.3. Formy leasingu …………11 1.4. Wady i zalety leasingu …………25 Rozdział 2. Transakcje leasingowe 2.1. Warunki umowy …………31 2.2. Konstrukcja umowy leasingowej …………35 2.3. Uczestnicy transakcji …………39 2.4. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę […]

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C. 4.2/5 (30)

Wstęp ………5 Rozdział I. Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce 1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16 1.4. Zalety i wady leasingu ………20 Rozdział II Leasing w prawie cywilnym 2.1. Kodeksowa definicja umowy leasingu oraz jej cechy ………24 […]