Tag: Płynność finansowa praca licencjacka

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia…
Przeczytaj więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33 4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35 5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38…
Przeczytaj więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp Rozdzial 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Rozdzial 2 Kredyt bankowy jako źródło finansowania 2.1. Istota kredytu 2.2. Przebieg postępowania kredytowego 2.3.…
Przeczytaj więcej

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.

Wstęp………… 2 Rozdzial I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdzial II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw 2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21 2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24 2.3. Wpływ…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału…
Przeczytaj więcej

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdzial II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22 Rozdzial III Franchising na przykładzie sieci…
Przeczytaj więcej

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka Spólki XYZ S.A. 1. Przedmiot działalności Spólki……….5 2. Struktura akcjonariatu……….5 3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6 4. Strategia rozwoju……….6 Rozdzial II Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A. 1. Produkty……….8 2. Sprzedaz i marketing……….9 3. Eksport……….10 4. Analiza SWOT……….10 Rozdzial III Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008. 1. Analiza struktury bilansu…
Przeczytaj więcej

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.

Wstęp Rozdzial 1. Przeglad literatury 1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych 1.2 Zachowanie gospodarstw domowych 1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego 1.3.1 Pojecie i struktura budżetu 1.3.2 Analiza budżetu 1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE Rozdzial 2. Zakres metodyczny badan 2.1 Cel badan 2.2 Metody badan zastosowane w pracy Rozdzial 3. Badania wlasne 3.1 Ocena…
Przeczytaj więcej

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie. 1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5 1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16 1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25 1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30 1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33 Rozdzial 2. Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w…
Przeczytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA

Wstęp Rozdzial I Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania 1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy 1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa Rozdzial II. Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst 2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw 2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji 2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji…
Przeczytaj więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat

Wykaz skrótów………. 5 Wstęp ……….6 Rozdzial 1. Dywidendy i polityka ich wyplat 1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10 1.2. Rodzaje dywidend ……….13 1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15 1.4. Modele wyplat dywidend ……….16 Rozdzial 2. Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki 2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20 2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne…
Przeczytaj więcej

Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10 1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej 2.1. Bilans, jako podstawowe źródło informacji o poziomie płynności finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatności rachunku zysków…
Przeczytaj więcej

Płynność finansowa i zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1 Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie. 1.1. Pojecie i charakterystyka środków pienieznych i ich przeplywów ……….. 6 1.2. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ……….. 9 1.3. Analiza rachunku przeplywów pienieznych ……….. 16 1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przeplywów pienieznych……… 16 1.3.2. Analiza wskaznikowa cash flow ……….. 20 1.4. Powody utrzymywania…
Przeczytaj więcej

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej w Grupie Kapitalowej Zywiec S.A

Streszczenie………….4 Wstęp ………….5 Rozdzial 1. Istota i znaczenie plynnosci finansowej 1.1 Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………….7 1.2 Miejsce plynnosci finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………. 10 1.3 Przeslanki utrzymywania plynnosci finansowej i skutki jej utraty ………….13 Rozdzial 2. Wskazniki statyczne i dynamiczne w ocenie plynnosci finansowej 2.1 Statyczne wskazniki plynnosci finansowej ………….19 2.2 Wykorzystanie informacji…
Przeczytaj więcej

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji firmy XYZ.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej……….. 3 1.2. Bilans jako podstawowe źródłosprawozdawczosci finansowej……….. 8 1.3. Rachunek zysków i strat……….. 11 Rozdzial II. Istota i znaczenie plynnosci finansowej 2.1. Pojecie i znaczenie plynnosci finansowej ………..15 2.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa ………..16 2.3. Statyczne i dynamiczne metody analizy plynnosci finansowej……….. 19…
Przeczytaj więcej

Płynność i sprawnosc finansowa Akademii Leona Kozminskiego

Wstęp…………. 1 Rozdzial 1. Analiza rachunku przeplywów pienieznych …………. 2 1.1 Wstępna analiza. 1.2 Wskazniki zasobowe 1.3 Wskazniki strumieniowe 1.3.1 Wskazniki wystarczalnosci gotówkowe 1.3.2 Wskazniki wydajnosci gotówkowej Rozdzial 2. Inne miary plynnosci finansowej……… 7 2.1 Dlugoterminowa plynnosc finansowa. 2.2 Wskazniki rotacji elementów kapitału obrotowego. 2.3 Cykl operacyjny I cykl konwersji gotówki Wnioski koncowe. Bibliografia.