Tag: podatek od nieruchomości praca magisterska

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdzial IV  VAT i akcyza w Unii…
Przeczytaj więcej

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdzial IV  VAT i akcyza w Unii…
Przeczytaj więcej

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdzial IV  VAT i akcyza w Unii…
Przeczytaj więcej

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14 1.8. Zjawisko szarej strefy………15 1.9. Krzywa laffera………16 Rozdział 2 System podatkowy.…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku. 1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. 1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.

Wstęp Rozdzial I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5 1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego 1.2. Cechy podatków dochodowych 1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 1.3.1. Podmiot opodatkowania 1.3.2. Przedmiot opodatkowania 1.3.3. Podstawa opodatkowania 1.3.4. Skala podatkowa 1.3.5. Stawki podatkowe 1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od…
Przeczytaj więcej

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wstęp……….3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce. 1.3.1. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego. 1.3.2. Rozwój podatku…
Przeczytaj więcej

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Rozdzial I. Kierunki i natezenie zmian, 1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u 1.2 Zmiany poziomu opodatkowania Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie Rozdzial II. Przyczyny zmian 2.1 Urynkowienie gospodarki 2.2 Prywatyzacja Rozdzial III. Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania 3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania 3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza 3.3 Wpływ na zróznicowanie…
Przeczytaj więcej

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojecie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17 1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25 Rozdzial II. Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej. 2.1 Historia…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)

Rozdzial I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdzial II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT). 2.2. Powstanie obowiazku podatkowego. 2.3.…
Przeczytaj więcej

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Wstęp………1 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojecie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdzial II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług (VAT)………29 2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika………44 3. Podatek akcyzowy………48 4. Podstawy prawne…
Przeczytaj więcej

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.

Wstęp Rozdzial pierwszy Podatki jako kategoria ekonomiczna ……….6 1. Pojecie i charakterystyka podatków 2. Funkcje podatków 3. Formalnoprawne cechy podatków 4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa 5. Systemy podatkowe i ich struktura 6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja 7. Struktura systemu podatkowego Rozdzial drugi Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ……….29 1. Podmiot opodatkowania…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego

Wstęp………5 Rozdzial I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojecie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdzial II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27 2. Podzial dochodów budżetowych………30 3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33 3.1.…
Przeczytaj więcej

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdzial 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdzial 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing) 3.3 Porozumienie o podziale kosztow badan i rozwoju 3.4 Umowy o unikaniu…
Przeczytaj więcej

Zasada równości podatkowej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15 1.6. Sprawiedliwosc pozioma i pionowa w koncepcji zdolnosci platniczej ………. 16…
Przeczytaj więcej

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wstęp Rozdzial I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z o.o. 1.5 Źródła regulacji prawnej Rozdzial II Etapy tworzenia spółki z o.o. ………18 2.1…
Przeczytaj więcej

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

  Wstęp……….3 Rozdzial I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdzial II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 2.4. Zwolnienia z podatku………35 2.5. Stawki podatku………44 Rozdzial III Funkcjonowanie przedsiębiorstw w polskiej gospodarce……….. 46 3.1.…
Przeczytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdzial II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………. 25 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25 2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30 2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33…
Przeczytaj więcej

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.

Wstęp………9 Rozdzial I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojecie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdzial II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26 2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29 Rozdzial III Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora…
Przeczytaj więcej

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing tenecyjny 1.3.5. Leasing zwrotny 1.3.6. Leasing lombardowy 1.3.7. Leasing norweski 1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych,…
Przeczytaj więcej

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstęp………3 Rozdzial I Istota, pojecie i rodzaje podatków………5 1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5 1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11 1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14 1.4 Funkcje i cele podatków………16 1.5 Zasady podatkowe………18 1.6. Klasyfikacja podatków………20 Rozdzial II Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegajacych opodatkowaniu………23 2.1. Podmiot i przedmiot…
Przeczytaj więcej

Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych

Rozdzial IFunkcjonowanie podatku VAT w Poslce 1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3 2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8 3. Zwolnienie z podatku VAT………12 4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17 5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i uslug………20 Rozdzial II Dokumentowanie i ewidencjonowanie obrotu oraz zasady rozliczania podatku…
Przeczytaj więcej

Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej 1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6 1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14 Rozdzial 2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług 2.1. Zakres opodatkowania……….20 2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20 2.1.2 Zakres podmiotowy……….22 2.2 Powstanie obowiazku podatkowego……….25 2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26 2.3.1…
Przeczytaj więcej

Procedury kontrolne w kontekscie prawa podatkowego

Wstęp………..6 Rozdzial I. Zagadnienia ogólne dotyczace procedur kontrolnych………..9 1. Pojecie procesu kontroli 2. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym 3. Róznice oraz podobienstwa wystepujace miedzy poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym 4. Podstawy prawne procedur kontrolnych 5. Zasady ogólne rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym Rozdzial II. Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych………..32 1. Cel…
Przeczytaj więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej

Rozdzial I Istota akcyzy jako podatku pośredniego 1.1. Cechy podatków posrednich……….4 1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4 1.1.2. Przerzucalnosc……….5 1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8 1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8 1.2.1. Wydajnosc……….9 1.2.2. Latwosc poboru……….12 1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne na podatnika……….14 1.2.4. Alokacja zasobów……….16 1.2.5. Generowanie inflacji……….20 1.2.6. Moralnoc podatkowa……….21 1.2.7. Stosunek do zasady…
Przeczytaj więcej

Podatek od darowizny

Rozdzial I Istota i ewolucja opodatkowania darowizn 1.1. Charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn ……… 3 1.2. Ewolucja konstrukcji podatku od darowizn w prawie polskim ……… 6 Rozdzial II Zakres podmiotowy podatku od darowizn 2.1. Podatnicy ……… 16 2.2. Grupy podatkowe ……… 22 Rozdzial III Zakres przedmiotowy podatku od darowizn 3.1. Darowizna jako…
Przeczytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I Podatek dochodowy od osób fizycznych ………..5 1.1 Geneza i pojecie podatku 1.2 Definicja systemu podatkowego 1.3 System podatkowy w Polsce i klasyfikacja podatków 1.4 Elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdzial II Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych………..21 2.1 Obowiazek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.2 Przedmiot podatku…
Przeczytaj więcej

Podatek od towarów i usług w świetle polskich i unijnych uregulowan prawnych

Wstęp ………3 Rozdzial I Prawna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Przeslanki wprowadzenia podatku od towarów i uslug………4 1.2. Istota i zakres podmiotowy podatku od to warów i usług ……….. 9 1.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług ………. 16 1.4. Stawki i zwolnienia od opodatkowania podatkiem vat ……….20 1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem…
Przeczytaj więcej

Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach UE

Wstęp………3 Rozdzial I Istota podatku i systemu podatkowego……… 5 1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z podatkami ………6 1.2. System podatkowy – istota i rodzaje ………16 Rozdzial II Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego ………21 2.1. Charakterystyka systemu podatkowego panstw Unii Europejskiej ………24 2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii Europejskiej ………44 Rozdzial III Podatek…
Przeczytaj więcej

Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2002-2004.

Wstęp………3 Rozdzial I. Budżet państwa w Polsce 1.1. Tryb opracowania budżetu………5 1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny 7 1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa………10 1.4. Funkcje budżetu państwa………14 1.5. Zasady budżetowe………15 Rozdzial II. Podatkowe źródła budrzetu państwa 2.1. Podatki bezpośrednie………19 2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………19 2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………24…
Przeczytaj więcej

System podatkowy na Litwie

Wprowadzenie………4 Rozdzial 1 Historyczny zarys formowania się podatków w latach 1990 – 2003………4 Rozdzial 2 Podstawowe cechy współczesnego systemu podatkowego na litwie………5 2.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………6 2.2 Podatek dochodowy od osób fizycznych………7 2.3 Podatek akcyzowy………8 2.4 Podatek VAT………9 2.5 Podatek ubespieczenia społecznego (podatek do ZUS)………10 2.6 Podatek drogowy………14 2.7 Podatki majatkowe 14 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ

Wstęp 4 Rozdzial I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7 1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów………16 1.4. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów – spis z natury………19…
Przeczytaj więcej

Działalność instytucji celnych jako forma kontroli społecznej.

Wstęp Rozdzial I. Kontrola spoleczna 1.1 Pojecie kontroli społecznej 1.2 Kontrola spoleczna na poziomie makro i makro 1.3 Granice kontroli społecznej 1.4 Ewolucja kontroli społecznej 1.5 Problem kontroli w toku społecznej przemiany Rozdzial II Normy społeczne 2.1 Rola sankcji 2.2 Struktura spoleczna i anomia 2.3 Konflikty norm, dewiacja 2.4 Konformizm jako sposób przystosowania jednostki do…
Przeczytaj więcej

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ 1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8 1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13 1.3. Demografia ………16 1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20 1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25 Rozdzial II. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy 2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33 2.2. Procedura budżetowa ……… 41…
Przeczytaj więcej

Wybór optymalnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Regulacje prawne 1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych na zasadach ogólnych……… 7 2. Opodatkowanie przychodu osób fizycznych zryczaltowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne 9 3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 11 Rozdzial II. Czynniki wpływajace na wybór opodatkownaia podatkiem od towarów i uslug……… 14 1. Wielkosc przedsiewziecia…
Przeczytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wstęp………4 Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku 1. Daniny publiczne………6 2. Podatki i systemy podatkowe na przełomie wieków………8 Rozdział II. System podatkowy w Polsce 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania………13 1.1. Osoby fizyczne………13 1.2. Osoby prawne………16 2. Źródła przychodów ………25 Rozdział III. Zwolnienia, limity i ulgi w podatku dochodowym 1. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ………28 1.1. Osoby…
Przeczytaj więcej

Ryczalty w systemie pobran podatkowych.

Rozdzial 1. Pojecie ryczaltu. Rozdzial 2. Rodzaje ryczaltów. Rozdzial 3. Wady i zalety opodatkowania ryczaltem.

System opodatkowania w Polsce.

1. Wprowadzenie……… 4 2. Rodzaje podatków 2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……… 6 2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ………8 2.3. Podatek rolny ………9 2.4. Podatek konsumpcyjny ………10 2.5. Podatek obrotowy ………10 2.6. Podatek majatkowy ………10 2.7. Podatek od wlasnosci……… 11 2.8. Podatek od wynagrodzen……… 11 2.9. Podatek zryczaltowany……… 12 2.10. Podatek akcyzowy ………12 2.11…
Przeczytaj więcej

Podatek od spadków i darowizn.

Wstęp………1 Rozdzial I. Teoria podatku………2 1.1. Pojecie i cechy podatku……… 4 1.2. Elementy konstrukcji podatku……… 7 1.3. Funkcje i cele podatków………15 1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków ………20 Rozdzial II. Podatek od spadków i darowizn 2.1. Charakterystyka podatku……… 24 2.2. Ustawowe okreslenie przedmiotu podatku ………27 2.2.1. Darowizna w prawie cywilnym ………29 2.2.2. Testament jako forma…
Przeczytaj więcej

Karta podatkowa i jej udzial w strukturze podatków na przykladize US.

Wstęp………3 Rozdzial I. Karta podatkowa jako forma opodatkowania działalności gospodarczej 1.1. Zakres opodatkowania karta podatkowa ………5 1.2. Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………7 1.3. System ulg stosowanych w formie opodatkowania karta podatkowa………11 1.4. Utrata prawa do korzystania z karty podatkowej………13 Rozdzial II. Zasady opodatkowania róznych form działalności karta podatkowa 2.1. Zakres i zasady ustalania…
Przeczytaj więcej

System podatkowy a przedsiebiorczosc.

Wstęp………. 4 Rozdzial I. Podatki pośrednie 1.1. Podatek od towarów i usług VAT ……….8 1.1.1. Konstrukcja podatku VAT………. 11 1.1.2. Rozwiazania prawne o charakterze przejsciowym i czasowym ……….16 1.2. Podatek akcyzowy ……….18 1.2.1.Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego ……….18 1.2.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres podatku akcyzowego ……….19 1.2.3. Skala i stawki w podatku akcyzowym ……….22 1.3. Cla…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego 1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6 1.1.1. Pojecie podatku ………6 1.1.2. Funkcje podatków ………10 1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13 1.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku ………25 1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatku ………26 1.2.3. Zwolnienia i…
Przeczytaj więcej

Dyferencjacja formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej i konsekwencje jej wyboru.

Wstęp ……… 5 Rozdzial I. Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania 1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej ……… 7 1.2. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej ……… 13 1.3. Obciazenia publiczno-prawne zwiazane z podjeta dzialalnoscia gospodarcza ……… 27 1.4. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych ……… 34 Rozdzial II. Zasady ogólne opodatkowania dochodu…
Przeczytaj więcej

Procedura funkcjonowania skladów celnych.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Pojecie i rodzaje skladów celnych 1.1. Pojecie skladu celnego……….6 1.2. Sklad celny jako procedura gospodarcza i zawieszajaca……….11 1.3. Publiczny sklad celny i jego rodzaje……….14 1.4. Prywatny sklad celny i jego rodzaje……….15 1.5. Skladowanie towarów w skladzie celnym……….16 Rozdzial II. Zasady dotyczace tworzenia skladów celnych 2.1. Udzielanie oraz cofanie pozwolen na prowadzenie skladu…
Przeczytaj więcej

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych jako źródło dochodów gminy XYZ.

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Podstawowe pojecia oraz klasyfikacja dochodów Gmin 1.1. Organy samorządu terytorialnego ……… 5 1.1.1. Podzial terytorialny ………5 1.2. Pojecie dochodu ………8 1.3. Dochody gminy i ich źródła ………18 Rozdzial II. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych oraz powstanie i wygasniecie obowiazku podatkowego 2.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania ……… 24 2.1.1. Katalog…
Przeczytaj więcej

Zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług w obrocie krajowym.

Wstęp………3 Rozdzial I Podatek jako zasadnicza danina publiczna 1. 1. Cechy, funkcje I zasady funkcjonowania podatku w warunkach gospodarki rynkowej ……… 6 1. 2. Elementy struktury podatku jako czynnik oddzialywania na zachowanie podatnika ……… 14 1. 3. Klasyfikacja podatków ze wzgledu wybrane kryteria ……… 22 Rozdzial II Charakterystyka formalno prawnych zasad podatku od towarów i…
Przeczytaj więcej

Proces nadawania towarom przeznaczenia celnego.

Wstęp………2 Rozdzial I. Wykonywanie czynnosci zwiazanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego 1.1. Wprowadzenie towarów niewspólnotowych na obszar Wspólnoty Europejskiej ………6 1.2. Wyprowadzenie towaru z obszaru celnego Wspólnoty do krajów trzecich ………7 1.3. Nadanie statusu celnego towarom ……… 8 1.4. Dozór celny ………10 1.5. Kontrola i rewizja celna ……… 11 Rozdzial II. Rodzaje przeznaczen celnych i…
Przeczytaj więcej

Procedury kontrolne w świetle prawa podatkowego.

Wstęp………4 Rozdzial I. Odpowiedzialnosc podatkowa w Polsce 1.1. Odpowiedzialnosc podatnika……… 6 1.2. Prawa podatnika……… 13 Rozdzial II. Zagadnienia dotyczace procedur kontrolnych w prawie podatkowym 2.1. Pojecie istoty procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………18 2.2. Funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym ………19 2.3. Podstawy prawne procedur kontrolnych ………22 2.4. Zasady rzadzace procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym…
Przeczytaj więcej

Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy w polskim prawie spadkowym.

Wykaz skrótów………. 3 Wstęp………. 4 Rozdzial I. Dziedziczenie ustawowe wedlug Kodeksu cywilnego z 1964 roku 1.1. Dziedziczenie ustawowe ……….7 1.2. Porzadek dziedziczenia ustawowego ……….10 1.2.1. Spadkobiercy grupy pierwszej ……….12 1.2.2. Spadkobiercy grupy drugiej ……….13 1.2.3. Skarb Panstwa jako spadkobierca konieczny………. 15 Rozdzial II. Dziedziczenie Skarbu Panstwa lub gminy do 2003 roku 2.1. Dziedziczenie gminy lub…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp………….2 Rozdzial I. Podstawowe informacje dotyczace środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych………….4 1. Funkcje środków trwalcyh 2. Środki trwale i prawie bilansowym i podatkowym 3. Cel posiadania wartosci niematerialnych i prawnych 4. Wycena środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych Rozdzial II. Metody amortyzacji środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych………….31 1. Istota i…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy a wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Rozdzial I. Wstęp 1.1 Geneza i cel 1.2 Metoda i zakres Rozdzial II. Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce 2.1 Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 2.2 Istota podatku 2.3 Podatek, a budżet państwa 2.4 Planowane zmiany w funkcjonowaniu podatku Rozdzial III. Ogólne zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy 3.1…
Przeczytaj więcej

Wpływ podatku VAT na plynnosc finansowa dwóch konkurencyjnych przedsiebiorstw.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota podatku i systemu podatkowego w Polsce……….4 1.1 Podstawowe pojecie zwiazane z podatkiem 1.2 Ogólne zalozenia polskiego systemu podatkowego 1.3 Zasady prawa bilansowego i podatkowego ze szczególnym uwzglednieniem uregulowan zawartych w ustawie o rachunkowosci oraz ustawie o VAT Rozdzial II. Ogólna charakterystyka oraz funkcjonowanie podatku VAT……….33 2.1 Charakterystyka podatki VAT 2.2 Zakres…
Przeczytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka środków trwalych……….4 1.1 Istota środków trwalych 1.2 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.3 Inwentaryzacja środków trwalych Rozdzial II. Metody amortyzacji………30 2.1 Zasady i stawki amortyzacji 2.2 Metoda równomierna (liniowa) 2.3 Metody nierównomierne Rozdzial III. Amortyzacja podatkwoa a bilansowa……47 3.1 Zasady ewidencji środków trwalych 3.2 Procedura naliczania amortyzacji 3.3 Róznice pomiedzy amortyzacja…
Przeczytaj więcej

Dokumentacja i rozliczenie podatku od towarów i usług na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Charakterystyka podatku od towarów i uslug, jego dokumentacja i rozliczenie………..4 1.1 Pojecie podatków 1.2 Istota i funkcja podatku od towarów i uslug 1.3 Definicja i rodzaje dokumentów ksiegowych 1.4 Deklaracje podatkowe od towarów i usług jako podstawa do ich rozliczenia Rozdzial II. Dokumentacja podatku od towarów i uslug………..35 2.1 Rejestracja podatnika jako…
Przeczytaj więcej

Opodatkowanie działalności finansowej w polskim systemie podatkowym.

Wstęp Rozdzial I. Podatek VAT jako jedna z form opodatkowania działalności deweloperskiej 1.1. Charakterystyka podatku VAT 1.2. Dokumentacja zwiazana z podatkiem VAT 1.3. Rozliczenie podatku VAT 1.4. Charakterystyka badanej jednostki 1.5. Dokumentacja i ewidencja zakupu 1.6. Dokumentacja i ewidencja sprzedazy Rozdzial II. Ogólne zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych jako formy opodatkowania działalności deweloperskiej…
Przeczytaj więcej

Podstawa opodatkowania w podatku rolnym.

Wstęp ………..2 Rozdzial I. Podatek rolny w systemie podatków w Polsce 1.1. Ogólna charakterystyka i geneza podatku rolnego ……….. 9 Rozdzial II. Podstawa opodatkowania przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych 2.1. Zasady ustalania podatku rolnego ……….. 18 Rozdzial III. Podstawa opodatkwoania przy opodatkowaniu gruntów nie stanowiacych gospodarstw rolnych 3.1. Hektar przeliczeniowy i rzeczywisty ………..22 3.2. Zwolnienia i…
Przeczytaj więcej

Zasady opodatkowania spółek kapitalowych.

Wstęp……….4 Rozdzial I Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej a sposób opodatkowania. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej………6 1.2. Czynniki wpływajace na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej jakim kieruje się podatnik……….8 1.2.1. Rózne obciazenia podatkowe jako wynik wyboru prowadzenia działalności gospodarczej………10 1.3. Podatki i parapodatki zaliczane do kosztów działalnosci……….11 1.3.1. Opodatkowanie nieruchomosci………12 1.3.2. Opodatkowanie środków transportu……….13 1.3.3.…
Przeczytaj więcej

Prawo podatkowe spółek kapitalowych.

Wstęp……..3 Rozdzial I Rodzaje spólek. 1.1. Spólki osobowe……..5 1.2. Spólki kapitalowe……..10 1.3. Spólki panaeuropejskie……..15 Rozdzial II Charakterystyka spółek kapitalowych. 2.1. Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia……..19 2.1.1. Powstanie spólki…….21 2.1.2. Organy spólki……..23 2.1.3. Zmiana umowy spólki……..28 2.1.4. Rozwiazanie i likwidacja spólki…….29 2.1.5. Odpowiedzialnosc cywilnoprawna…….31 2.2. Charakterystyka spółki akcyjnej……..32 2.2.1. Powstanie spólki…….35 2.2.2. Organy spólki……..37 2.2.3. Zmiana…
Przeczytaj więcej

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Rola szkoly w organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy……..16 Rozdzial II Zalozenia badawcze pracy. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Wspólczesne metody i technologie edukacji na odleglosc w dziedzinie informatycznej.

Wprowadzenie………5 Cel i zagadnienia pracy ………5 Rozdzial I. Pojecie edukacji 1.1 Edukacja i jej rozwój………6 1.2 Edukacja na odleglosc………7 1.2.1 Krótka historia edukacji na odleglosc………8 1.3 Formy ksztalcenia na odleglosc………9 1.4 Zalety i wady nauczania na odleglosc………12 Rozdzial II. Media, Komputer i inne urzadzenia biorace udzial w edukacji na odleglosc 2.1 Media w życiu ludzi………13…
Przeczytaj więcej

Clo jako instrument polityki handlowej.

Wstęp………3 Rozdzial I. Historyczny rozwój cla 1.Clo na przelomie I i II RP………5 2.Przeobrazenia polskiego cla w latach 1989 – 2004………11 3.Clo w UE………14 Rozdzial II. Pojecia ogólne 1.Pojecie polityki handlowej………17 2.Cele i narzediza polityki handlowej………21 3.Clo a polityka handlowa………26 Rozdzial III. Clo jako wyznacznik polityku handlowej 1.Elementy strukturalne cla ………29 2.Klasyfikacja cel………32 3.Funkcje cla………36…
Przeczytaj więcej

Wpływ odrocznego podatku dochodowego na rentownosc przedsiębiorstwa.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Podatki we wspólczesnym systemie podatkowym………..4 1.1Ogólne pojecie podatków 1.2 Rodzaje podatków i ich funkcje 1.3 Elementy konstrukcji podatku ( podmiot, przedmiot ) Rozdzial II. Struktura podatku dochodowego………..18 2.1.Istota i pojecie podatku dochodowego 2.3.Aktywa i rezerwy z odroczonego podatku dochodowego 2.2.Wycena aktywów i pasywów 2.4.Analiza zysków i strat przedsiębiorstwa Rozdzial III. Charakterystyka rentownosci…
Przeczytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT w imporcie i eksporcie towarów.

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawowe cechy podatku VAT ………5 1.1. Pojecie i cechy podatku VAT 1.2. Elementy zmienne podatku VAT 1.3.1. Zakres podmiotowy 1.3.2. Zakres przedmiotowy 1.3.3. Podstawa opodatkowania 1.3.4. Obowiazek podatkowy 1.4. Stawki podatku VAT 1.5. Zasady obliczania podatku 1.6. Sposób zaplaty podatku Rozdzial II. Podatek VAT w eksporcie………22 2.1. Pojecie i istota eksportu 2.2.…
Przeczytaj więcej

Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym w eksporcie i imporcie towarów.

Rozdzial I Charakterystyka podatku akcyzowego 1.1. Pojecie i istota podatku akcyzowego 1.2. Podmiot podatku akcyzowego 1.3. Przedmiot podatku akcyzowego 1.4. Podstawa opodatkowania i powstanie obowiazku podatkowego 1.5. Rodzaje stawek podatku akcyzowego 1.6. Zwolnienia od zaplaty podatku akcyzowego Rozdzial II Import wyrobów akcyzowych 2.1. Pojecie i istota importu 2.2. Zasady naliczania i poboru podatku akcyzowego przy…
Przeczytaj więcej

Podatek VAT i jego wpływ na dzialalnosc finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp………3 Rozdzial 1. System podatkowy w Polsce ………5 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego 1.2. Pojecie i konstrukcja podatku 1.3. Funkcje podatków Rozdzial 2. Podatek VAT………23 2.1. Geneza podatku VAT 2.2. Podmioty opodatkowania 2.3. Przedmioty opodatkowania 2.4. Stawki podatku i zwolnienia z podatku Rozdzial 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa………40 3.1. Definicja i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa 3.2.…
Przeczytaj więcej

Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Wstęp……….3 Rozdzial I Pojecie, klasyfikacja i wycena poczatkowa środków trwalych ……….4 1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 1.2. Zasady ustalania wartosci poczatkowej 1.3. Aktualizacja wyceny 1.4. Ulepszenie srodka trwalego a zmiana wartosci poczatkowej Rozdzial II Amortyzacja środków trwalych……….19 2.1. Pojecie i funkcje amortyzacji 2.2. Metody amortyzacji 2.3.Inwentaryzacja rzeczowych składników majatku w przedsiębiorstwie…
Przeczytaj więcej

Zadania i organizacja Urzędu Skarbowego w XYZ.

Wstęp Rozdzial I Charakter prawny organu skarbowego 1. Organ skarbowy organem administracji niezespolonej 2. Samodzielnosc i podleglosc organu skarbowego Rozdzial II Zadania i kompetencje urzedu skarbowego 1. Zadania urzedu skarbowego 2. Kompetencje urzedu skarbowego Rozdzial III Organizacja urzedu skarbowego 1. Struktura organizacyjna Urzędu Skarbowego w XYZ 2. Kierownictwo urzedu skarbowego Zakończenie Literatura

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot gospodarczy na przykładzie Firmy X.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Istota i cele działalności gospodarczej 1. Pojecie działalności gospodarczej………. 4 2. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej………. 5 3. Czynnosci niezbedne dla rejestracji działalności gospodarczej………. 14 4. Pojecie malego przedsiebiorcy………. 25 Rozdzial II Formy odpodatkowania dochodów małych podmiotów gospodarczych 1. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………. 28 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej…
Przeczytaj więcej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej ewidencje podatkowe

Wstęp………4 1 Zryczaltowane formy opodatkowania……….4 2 Karta podatkowa ………5 3.1 Rodzaje działalności gospodarczej objete karta podatkowa………5 3.2 Przyznanie prawa do karty podatkowej, jej utrata oraz zrzeczenie się prawa do karty………6 3.3 Wysokosc podatku dochodowego, zasady platnosci………8 3.4 Zwolnienia………9 3.5 Ograniczenia wynikajace z opodatkowania karta podatkowa ………9 3.6 Ewidencje………10 3.6.1 Ewidencja zatrudnienia………10 3.6.2 Indywidualne karty przychodów…
Przeczytaj więcej

Formy opodatkowania działalności prowadzonej przez osoby fizyczne.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Działalność gospodarcza, a forma jej opodatkowania 1.1 Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………..6 1.2 Ewidencja działalności gospodarczej………..9 1.3 Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej………..13 1.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej………..15 1.4 Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych………..22 Rozdzial II Formy opodatkowania dochodu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych 2.1 Opodatkowanie dochodu…
Przeczytaj więcej

Konstrukcja podatku akcyzowego.

Wstęp………2 Rozdzial I. Charakter akcyzy jako podatku………4 1.1 Akcyza jako podatek posredni 1.2 Funkcjonalnosc podatku akcyzowego 1.3 Organy podatkowe w zakresię akcyzy 1.4 Akcyzy jako instrument polityki pozafiskalnej państwa Rozdzial II. Obecne formy i perspektywy procesu harmonizacji w ramach wspólnot europejskich………33 2.1 Powstanie i rozwój procesu harmonizacji 2.2 Podstawa traktatowa i dyrektywalna procesu harmonizacji 2.3…
Przeczytaj więcej

Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i uslug.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i uslug. 1.1 Zarys historyczny podatków obrotowych……….5 1.2 Definicja podatku od towarów i uslug……….9 1.3 Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym……….11 Rozdzial 2. Zakres podmiotowy 2.1 Podmioty podlegajace opodatkowaniu podatkiem od towarów i uslug……….16 2.2 Wylaczenia podatkowe……….28 2.3 Obowiazek rejestracyjny podatników w zakresię podatku…
Przeczytaj więcej

Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych……… 6 1.2. Ustalanie dochodu i podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej……… 9 1.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe ………14 1.4. Szczególne formy opodatkowania ………19 Rozdzial 2. Charakterystyka ewidencji podatkowych sluzacych ustalaniu dochodu 2.1.…
Przeczytaj więcej

Podatek akcyzowy.

I. Zagadnienia wstepne………. 3 II. Przedmiot opodatkowania………. 5 III. Zwolnienia ……….7 IV. Obowiazek podatkowy 10 V. Wlasciwosc organów podatkowych………. 11 VI. Podatnik akcyzy ……….12 VII. Rejestracja dla akcyzy ……….13 VIII. Rozliczenie akcyzowe ……….13 IX. Zawieszenie poboru akcyzy ……….13 X. Sklady podatkowe ……….14 XI. Zezwolenia ……….15 XII. Zabezpieczenie akcyzowe ……….15 XIII. Znaki akcyzy ……….16 Wnioski ……….17…
Przeczytaj więcej

Możliwościwyboru formy opodatkowania małych przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie wybranych firm.

Wstęp………..7 Rozdzial 1 System podatkowy w Polsce 1.1. Pojecie podatku i systemu podatkowego……….. 9 1.2. Klasyfikacja podatków……….. 15 1.3. Funkcje podatków ………..19 Rozdzial 2 Male firmy w gospodarce Polski 2.1 Definicja przedsiębiorstwa ………..22 2.2 Funkcje przedsiębiorstwa ………..24 2.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa……….. 25 2.3.1 Przedsiebiorstwo panstwowe ………..25 2.3.2 Spóldzielnie ………..26 2.3.3 Fundacja ………..27 2.3.4 Stowarzyszenie……….. 28…
Przeczytaj więcej

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej

Wstęp……….4 Rozdzial I. Działalność gospodarcza a forma jej opodatkowania 1.1. Pojecie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej………. 6 1.2. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej………. 11 1.3. Obciazenia przedsiebiorstw z tytułu podatków ……….22 1.3.1. Istota i pojecie podatku ……….23 1.3.2. System podatkowy w Polsce………. 25 1.3.3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej ……….27 1.4. Argumenty przemawiajace za wyborem okreslonej…
Przeczytaj więcej

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie urzedu skarbowego w XYZ

Wstęp. Rozdzial 1. Gospodarka budżetowa państwa. 1.1. Pojecie budżetu państwa i jego funkcje………..5 1.2. Zasady budżetowe………..14 1.3. Cechy budżetu państwa………..25 Rozdzial 2. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce. 2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27 2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32 Rozdzial 3. Podatek dochodowy na tle innych podatków. 3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..50 3.2. Podatek…
Przeczytaj więcej

Kontrola skarbowa i podatkowa jako reakcja wladz publicznych na zjawisko uchylania się od opodatkowania dochodów

Wstęp Rozdzial 1. Przyczyny uchylania się od opodatkowania Rozdzial 2. Kontrola jako jeden z elementów polityki fiskalnej państwa Rozdzial 3. Przeslanki skutecznosci kontroli prowadzonej przez organy wladzy publicznej Podsumowanie

Podatek VAT w polskim systemie podatkowym.

Wstęp………. 2 Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdzial II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdzial III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdzial IV VAT i akcyza w Unii…
Przeczytaj więcej

System opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp………2 Rozdzial I Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………4 1.2. Stan sektora MSP w polskiej gospodarce………10 1.3. Bariery rozwoju MSP w Polsce w latach 2006 -2010………13 Rozdzial II System podatkowy w Polsce. 2.1. Pojecie podatku i systemu podatkowego………27 2.2. Klasyfikacja podatków………33 2.3. Funkcje podatków………46 2.4. Możliwościi ograniczenia zwiazane z wyborem…
Przeczytaj więcej

Wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na efektywnosc funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wstęp………3 Rozdzial 1 Efektywność finansowa przedsiębiorstwa 1.1.Ocena efektywnosci przedsiębiorstwa……… 5 1.2.Czynniki wpływajace na efektywnosci gospodarowania……… 7 1.3.Wpływ obciazen podatkowych na dzialalnosc przedsiębiorstwa……… 12 Rozdzial 2 Podatek VAT w Polskim systemie podatkowym 2.1.Pojecie i znaczenie podatku VAT ………18 2.2.Rys historyczny podatku VAT w Polsce……… 21 2.3.Zasady naliczania podatku VAT ……… 25 Rozdzial 3 Funkcjonowanie podatku od…
Przeczytaj więcej

Istota i znaczenie podatku dochodowego (CIT) w działalności przedsiębiorstwa

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. System podatkowy w Polsce 1.1. Definicja pojecie podatku………. 5 1.2. Elementy konstrukcji podatków………. 6 1.3. Funkcje podatków………. 11 1.4. Klasyfikacja podatków………. 13 1.5. Pojecie systemu podatkowego………. 16 1.6. Rewolucja polskiego systemu podatkowego………. 19 1.6.1. Okres państwa patrymonialnego i piastowskiego……….19 1.6.2. Podatki I Rzeczypospolitej………. 20 1.6.3. System podatkowy II Rzeczypospolitej………. 22 1.6.4.…
Przeczytaj więcej

Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych przedsiębiorstwach

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Charakterystyka małych przedsiebiorstw 1.1 Pojecie i klasyfikacja malego przedsiębiorstwa ……….6 1.2. Formy prawne małych i srednich przedsiebiorstw………. 13 1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….17 Rozdzial 2. Rodzaje rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 2.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów………. 28 2.2. Ryczalt ewidencjonowany………. 36 2.3. Karta podatkowa………. 41 2.4. Ocena…
Przeczytaj więcej

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Istota stosowania cen transferowych 1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6 1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7 1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9 1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10 1.5. Raje podatkowe……….. 11 1.6. Spólki typu offshore ………..18 Rozdzial II Optymalizacja podatkowa z uzyciem cen transferowych 2.1. Ceny transferowe…
Przeczytaj więcej

Procedury rozliczania VAT

Wstęp……….5 Rozdzial I VAT w systemie podatkowym w Polsce……….7 1.1 Pojecie podatków 1.2 Geneza VAT 1.3 Dostosowanie Polski do unijnych przepisów o VAT 1.4 Istota i zasady VAT. Rozdzial II Prawna konstrukcja VAT……….27 2.1 Przedmiotowy zakres opodatkowania 2.2 Podmiotowy zakres opodatkowania 2.3 Stawki podatku i podstawy opodatkowania 2.4 Metody rozliczania VAT. Rozdzial III Zasady rozliczania…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie firmy XYZ

Wstęp Rozdzial I. istota polityki fiskalnej i podatków w gospodarce 1.1.Rola i cele polityki fiskalnej 1.2.Charakterystyka podatków w gospodarce 1.3.Funkcje podatków w gospodarce 1.4.Klasyfikacja podatków 1.5.Istota podatków a polityka fiskalna Rozdzial II. Rola podatku dochodowego w dochodach budżetowych państwa 2.1.Dochody budżetowe 2.2.Kryterium podzialu dochodów budżetowych 2.3.Klasyfikacja dochodów budżetowych 2.4.Klasyfikacja wydatków budżetowych 2.5.Struktura dochodów budżetowych 2.6.Dochody…
Przeczytaj więcej

Obciazenia fiskalne osób fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w Polsce

Wstęp Rozdzial I Działalność gospodarcza, pojecia, zasady 1.1 Pojecie działalności gospodarczej i terminów z nia zwiazanych 1.2 Warunki zezwalajace na wykonywanie działalności gospodarczej 1.3 Przedsiebiorca jako platnik 1.4 Zakres i formy opodatkowania Rozdzial II Ryczaltowe formy opodatkowania 2.1 Ryczaltowe formy opodatkowania 2.2 Karta podatkowa 2.3 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych Rozdzial III Opodatkowanie wedlug zasad ogólnych…
Przeczytaj więcej

Wpływ rozwiazan podatkowych na funkcjonowanie przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial 1. System podatkowy i jego znacznie dla przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Podatki a polityka finansowa państwa………..6 1.2. Pojecie i rodzaje podatków………..11 1.3. Formy opodatkowania………..13 1.4. Zasady rozliczania i poboru podatków ………..17 Rozdzial 2. Wpływ podatków bezposrednich na sytuacje finansowa przedsiebiorstw w Polsce. 2.1. Podatek dochodowy osób fizycznych………..22 2.2. Podatek dochodowy osób prawnych………..30 2.3.…
Przeczytaj więcej

Formy opodatkowania przedsiebiorstw w Polsce (MSP).

Wstęp Rozdzial I Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej. 1.1 Pojecie i klasyfikacja podatku. 1.2 Konstrukcja podatku 1.3 Zasady podatkowe 1.4 Funkcje podatku Rozdzial II Rodzaje podatków w polskim systemie podatkowym. 1.Podatki dochodowe ( opodatkowanie dochodu w Polsce) 1.1 Wprowadzenie 1.2 Podatki dochodowe od osób fizycznych ( podstawa prawna, podmiot podatku, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki…
Przeczytaj więcej

Polityka podatkowa w zakresię podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdzial I Podstawy i rozwój systemu opodatkowania dochodów podmiotów gospodarczych 1.1 Zasady budowy systemu podatkowego 1.2 Kryteria opodatkowania dochodów Rozdzial II Podmiot i przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podstawa i wymiar podatku 2.1 Podmiot podatku 2.2 Przedmiot podatku 2.3 Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe 2.4 Ewidencja podatkowa 2.5 Koszty uzyskania przychodu 2.5.1 Zakres…
Przeczytaj więcej

Podatek akcyzowy w obrocie towarami na terenie Unii Europejskiej

Wstęp………3 Rozdzial 1. Regulacje prawne dotyczace podatku akcyzowego 1.1. Charakterystyka podatków posrednich……… 5 1.2. Regulacje unijne dotyczace podatku akcyzowego……… 8 1.3. Przepisy prawne RP dotyczace podatku akcyzowego ………9 Rozdzial 2. Obrót towarami akcyzy zharmonizowanej 2.1. Towary akcyzowe zharmonizowane w UE……… 12 2.2. Dostawa i nabycie towarów akcyzowych………13 2.2.1. Dokumentowanie obrotu w ramach Unii Europejskiej wyrobami…
Przeczytaj więcej

Ulgi w podatku dochodowym na podstawie podmiotów podleglych Izbie Skarbowej w XYZ

Wstęp Rozdzial I Podatek dochodowy i jego struktura 1.1.Rys historyczny 1.1.1.Powstanie i ksztaltowanie się podatku dochodowego na swiecie 1.1.2.Historia podatków w Polsce 1.2.Struktura podatku dochodowego od osób fizycznych 1.2.1.Skala podatkowa 1.2.2.Uproszczone formy opodatkowania 1.2.2.1.Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych 1.2.2.2.Karta podatkowa 1.2.2.3.Opodatkowanie ryczaltowe osób duchownych 1.3.Struktura podatku dochodowego od osób prawnych 1.3.1.Podmiot opodatkowania 1.3.2.Przedmiot opodatkowania Rozdzial II…
Przeczytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp…….. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa W Polsce 1.1 Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw…….. 5 1.2 Rola i stan sektora MSP w gospodarce ……..9 1.2.1 Udział małych i srednich przedsiebiorstw w wytwarzaniu PKB ……..11 1.2.2 MSP a rynek pracy…….. 13 1.3 Bariery rozwoju sektora MSP ……..14 1.4 Znaczenie podatków i wyboru…
Przeczytaj więcej

Perspektywy podatku liniowego w Polsce

Wstęp ………4 Rozdzial I Pojecie podatku i jego klasyfikacja 1.1.Pojecie i geneza podatku……… 7 1.2. Funkcje, zasady oraz elementy techniki podatkowej ………10 1.3. Klasyfikacja podatków ………17 1.4. System podatkowy w Polsce……… 27 Rozdzial II Formy opodatkowania działalności gospodarczej 2.1. Działalność gospodarcza w rozumieniu podatku PIT………. 39 2.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych ………43 2.3. Zryczaltowane formy…
Przeczytaj więcej

Podatek od towarów i usług zródlem dochodów budżetu państwa.

Wstęp. Rozdzial I. Istota systemu podatkowego. 1.1 Definicje dotyczace podatków…………5 1.2 Ewolucja polskiego systemu podatkowego…………9 1.3 Istota, źródła i funkcje podatków…………15 Rozdzial II. Podatek VAT. 2.1 Istota, cechy i rodzaje podatków obrotowych…………21 2.2 Podatek VAT- wiadomosci ogólne…………23 2.3 Przedmiot i podmiot opodatkowania VAT………23 2.4 Metody i formy rozliczeń podatku od towarów i uslug…………38 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Egzekucja administracyjna podatków lokalnych, na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp …………3 Rozdzial 1. Egzekucja administracyjna zobowiazan 1.1 Daniny publiczne – przymusowe swiadczenie pieniezne………… 4 1.2 Odpowiedzialnosc za regulacje zobowiazan- podatnik, platnik, inkasent oraz odpowiedzialnosc osób trzecich………… 6 1.3 Rozliczenia podatkowe – terminy, platnosci, zobowiazany, zaleglosci, odsetki za zwloke………… 9 1.4 Organy podatkowe i miejsce organów egzekucyjnych …………10 Rozdzial 2. Egzekucja zaleglych zobowiazan podatkowych 2.1…
Przeczytaj więcej

Znaczenie podatków i oplat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ.

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Zarys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich do roku 1990……….. 8 1.3. Ewolucja polskiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 ………..13 1.4. Problematyka nadzoru panstwowego nad samorzadem terytorialnym ………..17 Rozdzial 2. Podatki i opłaty lokalne na tle budżetu gmin. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Opodatkowanie zysków przedsiebiorstw na tle międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego

Wstęp. Rozdzial I Pojecie przedsiębiorstwa i jego zysków na tle miedzynarodowego i unijnego prawa podatkowego 1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie miedzynarodowym………… 6 1.1.1. Pojecie przedsiębiorstwa w Konwencji Modelowej OECD………… 6 1.1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polske …………13 1.2. Pojecie przedsiębiorstwa w prawie unijnym …………19 1.3. Zyski przedsiębiorstwa………… 22…
Przeczytaj więcej

Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym

Wstęp Rozdzial 1. System podatkowy 1.1. Pojecie i istota podatku 1.2. Rodzaje podatków 1.3. Pojecie i istota systemu podatkowego 1.4. Źródła prawa podatkowego Rozdzial II. Charakterystyka podatku VAT 2.1. Pojecie i istota podatku VAT 2.2. Elementy zmienne podatku VAT 2.2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 2.2.2. Podstawa opodatkowania 2.2.3. Obowiazek podatkowy 2.3. Stawki podatku VAT 2.4.…
Przeczytaj więcej

Istota i pojecie podatku.

Wstęp. Rozdzial I. Istota i pojecie podatku. 1.1. Definicja, cechy i konstrukcja podatku. 1.2. Funkcje i klasyfikacja podatków. 1.3. System podatkowy w Polsce. 1.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 1.3.2. Zryczaltowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne. 1.3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 1.3.4. Podatek od towarów i usług VAT. 1.3.5. Podatek…
Przeczytaj więcej