Tag: podstawie

Bezpieczeństwo i organizacja imprez masowych na podstawie meczów piłki nożnej w latach 2012-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 1. Problematyka badań w świetle analizy i literatury 1.1. Definicja i cechy imprez masowych………. 5 1.2 klasyfikacja imprez masowych ……….7 1.3 organizacja imprez masowych w polskim prawie………. 10 2. Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań ……….16 2.2. Problemy badawcze i hipotezy ……….16 2.3. Zmienne i wskaźniki ……….18…

Pojęcie przyjaźni u dzieci 5-6 letnich na podstawie wypowiedzi i rysunku tematycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Przyjaźń w ujęciu teoretycznym i empirycznym 1.1. Definicja i istota przyjaźni………. 5 1.2. Czynniki kształtujące relacje rówieśnicze dziecka………. 9 1.3. Znaczenie przyjaźni w życiu dziecka ……….13 1.4. Przegląd wybranych badań tematycznych………. 18 Rozdział 2 Rozwój dziecka 5-6 letniego – charakterystyka 2.1. Rozwój poznawczy ……….22 2.2. Rozwój emocjonalny……….…

Charakterystyka procedur związanych z realizacją przewozów pasażerskich z wykorzystaniem taboru autobusowego – studium przypadku na podstawie przedsiębiorstwa transportu publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu logistyki transportu. 1.1 Podstawowe pojęcia z logistyki miejskiej……….. 4 1.2 Pojęcie, zakres działania i funkcje transportu zbiorowego……….. 5 1.3 Organizacja transportu zbiorowego……….. 6 1.4 Istota infrastruktury logistycznej, infrastruktury transportu i inżynierii ruchu drogowego………..8 1.5 Ochrona środowiska, a transport zbiorowy ………..…

Patologie gospodarcze na podstawie wybranych przestępstw gospodarczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie………4 Summary ………5 Wstęp……… 6 Rozdział I Istota gospodarczej przestępczości 1.1 Geneza oraz rozwój zjawiska przestępczości gospodarczej……… 7 1.2 Koncepcje przestępczości gospodarczej……… 11 1.2.1 Przestępczość gospodarcza w ramach koncepcji przedmiotowej ………12 1.2.2 Przestępczość gospodarcza w ujęciu koncepcji podmiotowej ………14 1.3 Znaczenie pojęć prawa karnego gospodarczego oraz przestępczości gospodarczej……… 16 1.3.1…

Rola Mediów w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku 7-9 lat na podstawie badań przeprowadzonych w polskiej szkole podstawowej w New Ross w Irlandii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..5 Rozdział I Media a kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 1.1 Wybrane definicje i klasyfikacje …………..8 1.2 Współczesne środki masowego przekazu…………..9 1.3 Modele procesu komunikowania…………..11 1.4 Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..12 Rozdział II Dziecko w świecie mediów 2.1 Pojęcie pedagogiki medialnej i jej cele…………..14…

Rola Mediów w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku 7-9 lat na podstawie badań przeprowadzonych w polskiej szkole podstawowej w New Ross w Irlandii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..5 Rozdział I Media a kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 1.1 Wybrane definicje i klasyfikacje …………..8 1.2 Współczesne środki masowego przekazu…………..9 1.3 Modele procesu komunikowania…………..11 1.4 Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..12 Rozdział II Dziecko w świecie mediów 2.1 Pojęcie pedagogiki medialnej i jej cele…………..14…

Analiza przeprowadzania audytu zewnętrznego na podstawie przedsiębiorstwa grupa Lotos S.A. w latach 2008-2010. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Pojęcie audytu 1.1. Audyt i jego rodzaje ……….6 1.2. Obowiązek i cel audytu zewnętrznego ……….10 1.3. Wymagania kwalifikacyjne do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych ……….13 1.4. Regulacje i standardy pracy audytora………. 17 Rozdział II Metodologia pracy biegłego rewidenta 2.1. Elementy i zakres badania sprawozdań finansowych………. 22 2.2. Metody…

Sukces na rynku gier wideo na podstawie firmy CD Projekt RED – studium przypadku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I CD Projekt i jego pozycja na rynku 1.1. Postanie i historia CD Projekt……….. 4 1.2. Powstanie studia CD Projekt Red……….. 8 Rozdział II Pierwsze projekty CD Projekt Red 2.1. Wiedźmin I ………..10 2.2. Wiedźmin II……….. 14 Rozdział III Wiedźmin III 3.1. Przygotowanie i promocja Wiedźmina III……….. 20…

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na podstawie Apteki XYZ 4.33/5 (6)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Charakterystyka zarządzania małym przedsiębiorstwem, funkcje oraz wymogi prawne 1.1. Charakterystyka zarządzania………. 6 1.2. Funkcje zarządzania ……….8 Planowanie………. 8 Organizowanie………. 9 Motywowanie ……….11 Kontrolowanie ……….13 1.3. Charakterystyka małego przedsiębiorstwa………. 15 1.4. Rola menadżera w zarządzaniu………. 19 Rozdział II Charakterystyka apteki „XYZ” 2.1. Historia przedsiębiorstwa ……….23 2.2. Przedmiot działalności…

Analiza sektora bankowego na podstawie Alior Banku S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……..2 1. Zdefiniowanie sektora………3 2. Ocena atrakcyjności sektora 2.1. Wpływ podatku bankowego na atrakcyjność sektora ………14 3. Alior bank – prezentacja firmy……… 17 4. Kluczowe czynniki sukcesu ………22 5. Analiza SWOT ………30 6. Wnioski i wybory strategiczne 1 Spis konkurentów ………35 1. Kluczowe czynniki sukcesu banku ………37 2. Substytuty…

Marketing w usługach na podstawie branży klubowej Sopotu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Pojęcie marketingu usług 1.1. Produkt, a usługa – różnice ………..4 1.2. Charakterystyka usługi ………..7 1.3 Marketing-mix w usługach ………..11 Rozdział II Charakterystyka branży rozrywkowej 2.1. Podstawowe składowe usługi rozrywkowej……….. 17 2.2. Potrzeba rozrywki u człowieka ………..19 2.3. Charakterystyka ofert usług rozrywkowych ………..23 2.4. Typologia konsumentów i adresowanie…

Etyczne aspekty kontaktów interpersonalnych na podstawie firmy Efekt doradztwo Finansowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Rola etyki w biznesie 1.1 Etyka jako nauka – definicje i typologie……… 6 1.2. Etyka biznesu jako przykład etyki szczegółowej ………12 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu ………15 Rozdział II Kontakty interpersonalne 2.1. Teoria komunikacji……… 17 2.2. Kontakty interpersonalne w biznesie ………20 2.3. Aspekty relacji pracowniczych ………27 2.3.1. Solidarność…

Analiza procesowa na podstawie diagramu SIPOC na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Pojęcie procesu i podejścia procesowego 1.1. Definicja procesu ……….5 1.2. Struktura procesu ……….9 1.3. Definicja i rola podejścia procesowego ……….14 Rozdział II Klasyfikacja i opis procesów 2.1. Podział procesów i relacje między nimi ……….23 2.2. Mapowanie procesów ……….27 2.3. Diagram SIPOC i jego rola………. 34 Rozdział III…

Analiza systemu produkcji zbiorników do paliw na podstawie przedsiębiorstwa xyz Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka działania przedsiębiorstwa produkcyjnego 1.1 Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego 1.2 Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 1.3 Typologia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych 1.4 Przedstawienie cyklu życia przedsiębiorstwa Rozdział II Otoczenie przedsiębiorstwa 2.1 Pojęcie i istota otoczenia 2.2 Otoczenie ogólne i jego sektory 2.3 Makrootoczenie a jego segmenty 2.4…

Charakterystyka współczesnego detektorysty – na podstawie autodeklaracji wybranej grupy pasjonatów historii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział I Wprowadzenie do tematu detektorystyki 1.1. Zarys historyczny eksploracji na świecie i w Polsce ………..3 1.2. Metody pracy oraz narzędzia wykorzystywane w detektorystyce……….. 7 1.3. Zagrożenia wynikające z eksploracji. Kodeks detektorysty………… 9 Rozdział II Charakterystyka detektorysty 2.1 Detektoryści – prawo w Polsce i na świecie ………..13 2.2 Status…

Charakterystyka współczesnego detektorysty – na podstawie autodeklaracji wybranej grupy pasjonatów historii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział I Wprowadzenie do tematu detektorystyki 1.1. Zarys historyczny eksploracji na świecie i w Polsce ………..3 1.2. Metody pracy oraz narzędzia wykorzystywane w detektorystyce……….. 7 1.3. Zagrożenia wynikające z eksploracji. Kodeks detektorysty………… 9 Rozdział II Charakterystyka detektorysty 2.1 Detektoryści – prawo w Polsce i na świecie ………..13 2.2 Status…

Charakterystyka spółki akcyjnej na podstawie KGHM S.A. 4.59/5 (29)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Typy organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej 4 1. Działalność gospodarcza 4 2. Podmiot gospodarczy i jego cechy 11 3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych 20 3.1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe 20 3.2. Spółki 22 3.3. Korporacje 24 4. Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 25 Rozdział II. Typologia…

Poziom czestotliwosci wystepowania zachowan agresywnych i prospolecznych uczniów szkoly podstawowej na podstawie opinii nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Agresja i agresywnosc jako cechy zachowan spolecznych 1.1.Wybrane teorie agresji………..4 1.2.Pojecie agresji i jej rodzaje………..8 1.2.1.Bullying i cyberbullying jako rodzaje agresji rówiesniczej………..12 1.3.Grupa rówiesnicza jako zródlo i obszar manifestowania zachowan agresywnych………..20 Rozdzial 2 Dzialania profilaktyczne na rzecz przeciwdzialania formom agresji i agresywnosci 2.1.Zakres programów wychowawczych szkól w…

Motywowanie niematerialne jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie 1.1. Definicja zarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Zadania zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Koncepcje oraz teorie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi 1.5. Obszary zarządzania zasobami ludzkimi Rozdział 2 Motywowanie jako podmiot badań naukowych 2.1. Pojęcie motywacji 2.2. Cele i…

Analiza energetyczna i ekonomiczna możliwości realizacji termomodernizacji budynku mieszkalnego na podstawie wymagań nowej Ustawy Termomodernizacyjnej 2019 4.11/5 (9)

Przez administrator

Wykaz oznaczeń……….. 7 Wstęp. Wprowadzenie……….. 8 Cel i zakres pracy ………..9 Część teoretyczna ………..10 Termomodernizacja ………..11 Audyt energetyczny ……….. 13 Część praktyczna . 5.1 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku ……….. 15 5.1.1. Ogólne dane o budynku ……….. 15 5.1.2. Charakterystyka energetyczna budynku ……….. 16 5.1.3. Charakterystyka systemu ogrzewania ……….. 17 5.1.4. Charakterystyka…

Mechanizmy popełniania naganności przez wybrane korporacje międzynarodowe na podstawie organizacji Public Eye Awards w latach 2014-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Etyka w biznesie 1.1. Krótka historia etyki 1.2. Rola organizacji w świecie biznesu 1.3. Modele konkurencji rynkowej 1.3.1. Konkurencja doskonała 1.3.2. Monopol pełny 1.3.3. Konkurencja monopolistyczna 1.3.4. Oligopol Rozdział II Nagrody Public Eye 2.1. Public Eye Awards 2.2. Chevron Corporation 2.3. Gazprom 2.4. Gap Inc. Rozdział III…

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na podstawie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie RESPECT Index Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……… 5 Rozdział 1 Społeczna odpowiedzialność biznesu – aspekty teoretyczne 1.1 Historia społecznej odpowiedzialności biznesu ……… 7 1.1.1 CSR w Polsce ……… 12 1.2 Definiowanie i istota CSR ……… 14 1.3 Społeczna odpowiedzialność biznesu argumenty za i przeciw ……… 19 Rozdział 2 Istota i działalność Giełdy Papierów Wartościowych w…

Analiza i ocena zagadnień związanych z rotacją pracowników w firmie Benetton Retail Poland w Trójmieście na podstawie przeprowadzonych badań 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Rotacja pracowników nieodzowną częścią sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa 1.1. Istota i definicja rotacji pracowników w przedsiębiorstwie 1.2. Przyczyny rotacji pracowników w przedsiębiorstwie 1.2.1. Fluktuacja będąca dobrowolną rezygnacją z pracy 1.2.2. Fluktuacja wywołana przez pracodawcę 1.3. Zasady, techniki i opłacalność rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie 1.3.1.…

Rozwój umiejętności sprzedażowych na podstawie historii Franka Bettger’ a i Joego Girarard’ a Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kompetencje pracownicze kluczowym czynnikiem realizacji procesu sprzedaży. 1.1.Istota i funkcje sprzedaży……….5 1.2.Charakterystyka procesu sprzedaży……….7 1.3.Typy sprzedaży……….9 1.3.1. Sprzedaż stacjonarna……….10 1.3.2. Sprzedaż ruchoma……….11 1.3.3. Handel elektroniczny……….12 Rozdział II Profil wzorowego sprzedawcy. 2.1. Istota kompetencji i kwalifikacji pracowniczych……….13 2.2. Cechy dobrego sprzedawcy……….17 2.2.1. Wygląd……….21 2.2.2. Atrybuty……….24 2.3. Psychologia sprzedaży……….26…

Skuteczność wybranych działań w grze w piłkę nożną na podstawie analizy fazy grupowej Ligi Mistrzów 2015/2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

I.Wstęp 1.1 Charaktarstyka aktywności, skuteczności i niezawodności działań w grze 1.2 Charakterystyka zdobywanych bramek ze względu na sektor boiska 1.3 Charakterystyka zdobywanych bramek ze względu ze względu na rodzaj uderzenia. 1.4 Charakterystyka asyst ze względu na sektor boiska II. Cel pracy i pytania badawcze III.Materiał i metody badawcze IV. Wyniki…