Tag: polityczne

Współczesne systemy polityczne Francji Niemiec i Wielkiej Brytanii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Rozwój systemów politycznych Podstawowe typy systemów politycznych w Europie Rozdział II Systemy polityczne wybranych państw europejskich 1. Francja Geneza i podstawowe zasady ustrojowe Władza wykonawcza………..16 Parlament……….. 18 Władza sądownicza……….. 19 Rada Konstytucujna……….. 20 2. Republika Federalna Niemiec……….. 22 Konstytucja i ustrój polityczny……….. 22 Prezydent ………..23 Parlament związkowy………..…

Polityczne podłoże powstania państwa Izrael. 4.26/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział III Polityczne podłoże powstania państwa Izrael 3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, język jidysz i hebrajski ,diaspora) 3.2. Etniczne (mix kulturowy ludności żydowskiej z całego świata) 3.3. Etyczno-moralne po holokauście (ogólny zarys całości zagadnienia) Rozdział IV Wojny Izraelsko-Palestyńskie w latach 1956-2000 4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do końca lat pięćdziesiątych 4.2.Konflikty w latach sześćdziesiątych…

Główne instytucje polityczne Szwajcarii 4.44/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1.Podstawowe zasady ustrojowe Rozdział 2.Pozycja parlamentu………10 1.1 System wyborczy i struktura parlamentu……… 10 2.2 Kompetencje parlamentu………12 Rozdział 3.Rząd 1.2 Powoływanie i struktura rządu……….17 3.2 Funkcje i zadania rządu………19 3.3 Rząd a Zgromadzenie Federalne………20 Rozdział 4.Prezydent federalny………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 Oceń

Główne instytucje polityczne współczesnych Niemiec 4.6/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Federalizm, jako forma rządów w Republice federalnej Niemiec 1.1 Ogólna charakterystyka federalizmu………..4 1.2 Zarys historyczny ustroju politycznego Niemiec……….. 6 1.3 Ogólna charakterystyka zasad ustroju państwowego na podstawie Ustawy Zasadniczej……….. 13 Rozdział II Parlament Niemiecki (Bundestag) 2.1 Funkcje Bundestagu……….. 19 2.2 Status deputowanego……….. 38 Rozdział III Rada Federalna…

Prawa i wolności polityczne obywateli w Konstytucji PRL 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka i obywatela. 1.1. Powstanie i rozwój praw człowieka…………. 6 1.2. Wokół pojęcia praw człowieka…………. 13 1.3. Prawa obywatelskie, a prawa polityczne…………. 15 Rozdział II. Specyfika ustroju Polski Ludowej. 2.1. Sytuacja polityczna Polski w latach 1944-1947…………. 18 2.2. Mała Konstytucja…………. 21 2.3. Konstytucja…

Międzynarodowe Organizacje Sportowe. Funkcje społeczne i polityczne. 4.56/5 (32)

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I Powstanie międzynarodowych organizacji sportowych 1. Geneza organizacji sportowych………7 2. Krótka historia………12 3. Znaczenie ………15 4. Wpływ na system oświaty i świadomość młodych pokoleń………20 Rozdział II Charakterystyka międzynarodowych organizacji sportowych 1. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ………25 2. Organizacje sportów drużynowych ………32 3. Organizacje sportów indywidualnych ………41 4. Międzynarodowa…

Polskie Państwo Podziemne w trakcie II Wojny Światowej – działania polityczne 4.11/5 (35)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Początki i organizacja Polskiego Państwa Podziemnego. 1.1. Podrozdział. 1.2. Podrozdział. Rozdział 2 Struktura i działalność PPP. 2.1. Pion wojskowy. 2.2. Pion cywilny. Rozdział 3 Stronnictwa polityczne i reprezentacja polityczna w Polskim Państwie Podziemnym. 3.1. tytuł zgodny z tekstem. 3.2. Krajowa Reprezentacja Polityczna. 3.3. Przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Politycznej.…

Polityczne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu po 11 września 2001roku 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Współczesne zwalczanie terroryzmu 1.1. Tworzenie bezpieczeństwa USA przed terroryzmem po 11 września 2001 roku……….. 7 1.2. Europa i Unia Europejska tworzenie bezpieczeństwa przed terroryzmem po 11 września 2001 roku………. 16 1.3. Obecne działania polityczne UE w walce z terroryzmem……….. 18 1.3.1. Europejska Strategia Bezpieczeństwa………. 18 1.3.2. Deklaracja…

Demokratyczne systemy polityczne. 4.33/5 (45)

Przez administrator

Rozdział I. System polityczny 1. Pojęcie systemu politycznego………1 2. Elementy systemu politycznego………3 2.1. Panstwo………3 2.2. Partia i systemy partyjne………7 2.3. Grupy nacisku i interesów………11 2.4. Opinia publiczna………17 2.5. Systemy wyborcze………20 3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29 4. Demokracja 31 5. Totalitaryzm 36 Rozdział II. System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki…

Partie polityczne w Polsce. 4.45/5 (33)

Przez administrator

Wstęp Narodziny partii politycznych …………3 Rozdział I. Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7 1.1. Program PPR………… 8 1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12 1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13 1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15 1.5. Powstanie PZPR …………16 Rozdział II. NSZZ 'Solidarnosc’ …………19 2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980…