Tag: polska praca licencjacka

Polska w strefie Schengen.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne, obszary współpracy w ramach Schengen ………5 1.1. Charakterystyka strefy Schengen –…

Polska w strefie Schengen

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne, obszary współpracy w ramach Schengen 1.1. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne…

Polska w unii walutowej

Przez administrator

Streszczenie……….2 Wstęp……….4 Rozdział I Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej. 1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5 2. Europejski system walutowy jako…

Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Podstawowe wskazniki gospodarcze. 1.1. Pojęcie wskazników gospodarczych…………5 1.2. Wielkosc wskazników gospodarczych w Polsce…………10 Rozdział II. Charakterystyka gospodarki…

Polska administracja celna.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Administracja celna posród organów państwa 1.1. Administracja publiczna………..4 1.1.1. Pojęcie administracji i jej podzial………..5 1.1.2. Pojęcie administracji…